Vhdl examples

Xem 1-20 trên 24 kết quả Vhdl examples
 • A 2-to-1 multiplexer – WITH-SELECT-WHEN statement A 2-to-1 multiplexer – WHEN-ELSE statement A 2-to-1 multiplexer – IF statement 4 Bit Ripple Carry Model using For Statement4 Bit Ripple Carry Model Want to write a VHDL model for a 4 bit ripple carry adder. Logic equation for each full adder is: sum

  ppt28p fantasi1211 14-11-2012 43 11   Download

 • This is the fourth version of the book and this version now not only provides VHDL language coverage but design methodology information as well. This version will guide the reader through the process of creating a VHDL design, simulating the design, synthesizing the design, placing and routing the design, using VITAL simulation to verify the final result, and a new technique called At-Speed debugging that provides extremely fast design verification. The design example in this version has been updated to reflect the new focus on the design methodology....

  pdf476p bachminh 05-04-2010 170 101   Download

 • Fundamentals of Digital Logic With VHDL Design teaches the basic design techniques for logic circuits. It emphasizes the synthesis of circuits and explains how circuits are implemented in real chips. Fundamental concepts are illustrated by using small examples, which are easy to understand. Then, a modular approach is used to show how larger circuits are designed. VHDL is used to demonstrate how the basic building blocks and larger systems are defined in a hardware description language, producing designs that can be implemented with modern CAD tools....

  pdf892p errantvagabond 08-11-2010 118 39   Download

 • Various efficient VHDL behavioural modelling language constructs are available to generate stimulus to test a VHDL model, e.g., • for loop • defining stimulus array & indexing the array to apply stimulus • reading stimulus data directly from a file Messages can also be added to testbench Remember that this type of testbench / behavioural VHDL code is not intended for logic synthesis, and normally cannot be synthesised ! Refer to muxAndDecEx1 lab files muxAndDecEx1_TB.vhd for these examples of testbench coding...

  pdf18p vinhtk7ce 06-07-2012 48 12   Download

 • File này có chứa một lựa chọn các tập tin nguồn VHDL phục vụ để minh họa sự đa dạng và sức mạnh của ngôn ngữ khi được sử dụng để mô tả các loại phần cứng. Các ví dụ bao gồm từ logic tổ hợp đơn giản, được mô tả trong điều khoản của các cổng logic cơ bản,

  pdf10p myngoc4 18-09-2011 48 17   Download

 • Ví dụ về các mô tả VHDL PORT (đồng hồ, x: OUT BIT; z: IN BIT), fsm_stim END KIẾN TRÚC hành vi của fsm_stim IS BEGIN - xung đồng hồ: đầu vào: mỗi '-' đại diện cho 5 ns. đồng hồ Ví dụ về các mô tả VHDL WAIT CHO 20 chúng tôi; control_waves QUY TRÌNH END END block_struct;

  pdf10p myngoc4 18-09-2011 44 16   Download

 • hệ thống phức tạp hơn, chẳng hạn như là một mô hình hành vi của một bộ vi xử lý và bộ nhớ liên quan. Tất cả các ví dụ có thể được mô phỏng bằng cách sử dụng bất kỳ IEEE tuân thủ VHDL mô phỏng và nhiều người có thể được tổng hợp bằng cách sử dụng công cụ tổng hợp hiện tại. Sử dụng các liên kết phân cấp dưới đây để điều hướng theo cách của bạn thông qua các ví dụ: ...

  pdf10p myngoc4 18-09-2011 47 14   Download

 • VHDL has been at the heart of electronic design productivity since initial ratification by the IEEE in 1987. For almost 15 years the electronic design automation industry has expanded the use of VHDL from initial concept of design documentation, to design implementation and functional verification. It can be said that VHDL fueled modern synthesis technology and enabled the development of ASIC semiconductor companies. The editions of Doug Perry’s books have served as the authoritative source of practical information on the use of VHDL for users of the language around the world....

  pdf497p vanmanh1008 24-06-2013 51 14   Download

 • Tất cả các tính năng này cung cấp cho các nhà thiết kế khả năng tạo ra timingaccurate FPGA hoặc các thư viện ASIC. Các công cụ diễn ra và tuyến đường tạo ra một số các tập tin đầu ra, như chúng ta đã thấy trong chương cuối cùng. Các mô phỏng VITAL sử dụng hai trong số những tập tin này. Đầu tiên là netlist VHDL.

  pdf47p kennguyen3 01-11-2011 38 8   Download

 • Những cửa netlists mức độ hiện nay có thể được tối ưu hóa cho khu vực, tốc độ, testability, và như vậy. Quá trình tổng hợp được thể hiện trong hình 9-1. Các đầu vào cho quá trình tổng hợp là một RTL (Cấp Chuyển giao) VHDL mô tả, hạn chế mạch và các thuộc tính về thiết kế, và một thư viện công nghệ.

  pdf50p kennguyen3 01-11-2011 30 5   Download

 • Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com The First Edition Peter J. Ashenden .Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com The VHDL Cookbook First Edition July, 1990 Peter J. Ashenden Dept. Computer Science University of Adelaide South Australia © 1990, Peter J. Ashenden .Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com .Contents Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com iii Contents 1. Introduction.......................................

  pdf111p beobobeo 01-08-2012 19 3   Download

 • Sau khi thuê một giám đốc điều hành hàng chục cặp vợ chồng có kinh nghiệm tại các địa điểm như không bị mất nước, dây chuyền bánh hamburger và ria mép, tẩy lông drive-in, ông cuối cùng đã được xung quanh để thuê

  pdf50p kennguyen3 01-11-2011 33 11   Download

 • Controller - bộ điều khiển cho máy phát điện số xổ số kiến ​​thiết - phiên bản mới sử dụng 6 đăng ký số và so sánh tất cả các số simulateously thư viện ieee, ieee.std_logic_1164.all sử dụng, lottcont2 thực thể là cổng (đồng hồ, thiết lập lại, next_no,

  pdf10p myngoc4 18-09-2011 30 10   Download

 • một cách hợp lý các khu vực nhóm của mô hình. Tương tự với một hệ thống nhập Schematic điển hình là một tấm sơ đồ. Trong một hệ thống nhập Schematic điển hình, một mức độ hoặc một phần của thiết kế có thể được đại diện bởi một số tờ sơ đồ mạch.

  pdf50p kennguyen3 01-11-2011 28 9   Download

 • Thời gian: = 20 chúng tôi; - mẫu khoảng sinevals TYPE IS ARRAY (0 ĐẾN 5) của tương tự; giá trị mẫu cho một khoảng thời gian quý qrtrsine CONSTANT: sinevals: = (0.0, 1,545, 2,939, 4,045, 4,755, 5.0); bắt đầu quá trình tuần tự quá trình tạo ra sinewave BEGIN FOR i IN 0 ĐẾN 19 LOOP - đầu ra 20 mẫu cho mỗi giai đoạn IF (i = 0) và (i = 6) (i = 11) (i

  pdf8p myngoc4 18-09-2011 31 8   Download

 • Bất kỳ đối tượng có thể được khai báo trong phần khai báo kiến trúc có thể được khai báo trong phần khai báo khối. Quá trình tổng hợp sản xuất một netlist cửa mức độ tối ưu hóa từ tất cả các yếu tố đầu vào. Trong các phần tiếp theo, mỗi của các đầu vào mô tả, và chúng tôi thảo luận về các quá trình tổng hợp chi tiết hơn.

  pdf50p kennguyen3 01-11-2011 29 8   Download

 • phù hợp với: trong std_logic; loadnum1 loadnum2, loadnum3, loadnum4, loadnum5, loadnum6, mẫu: ra std_logic; seldisplay: ra khỏi phạm vi tự nhiên 0 đến 5, numled: std_logic_vector ra (1-6)); cuối lottcont2 thực thể, kiến trúc fsm2 của lottcont2 loại lott_state_type

  pdf10p myngoc4 18-09-2011 29 7   Download

 • Sinewave máy phát điện cho testbench - thực thể để tạo ra một 2.5kHz lấy mẫu sinewave (lấy mẫu tại 20 khoảng thời gian chúng tôi) SỬ DỤNG WORK.adcpac.ALL, sinegen ENTITY IS PORT (sinewave: OUT tương tự), sinegen END KIẾN TRÚC hành vi của sinegen CONSTANT ts:

  pdf10p myngoc4 18-09-2011 29 7   Download

 • Lý do cho việc phân vùng thiết kế có thể liên quan đến tiêu chuẩn thiết kế C về nhiều thành phần được phép trên một tờ, hoặc nó có thể là một nhóm hợp lý mà nhà thiết kế tìm thấy dễ hiểu hơn. Tương tự cũng đúng với báo cáo khối. Khu vực tuyên bố trong một kiến ​​trúc có thể được chia thành một số khu vực riêng biệt hợp lý.

  pdf50p kennguyen3 01-11-2011 33 7   Download

 • Ví dụ, nếu bạn đang thiết kế một CPU, một khối có thể là một ALU, một ngân hàng khác đăng ký, và shifter một. Mỗi khối đại diện cho một khu vực khép kín của mô hình. Mỗi khối có thể khai báo các tín hiệu địa phương, các loại, các hằng số, và như vậy.

  pdf50p kennguyen3 01-11-2011 34 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản