Viễn thám ứng dụng

Xem 1-20 trên 2136 kết quả Viễn thám ứng dụng
 • Bài tập cá nhân học phần: GIS và viễn thám ứng dụng được thực hiện nhằm phân loại các đối tượng từ ảnh gốc; biểu diễn các đối tượng đã phân loại; dựa vào tổ hợp màu của ảnh gốc để xác định được các đối tượng cần phân loại; dựa vào đặc tính quang phổ để xác định các đối tượng như đất, nước, không khí.

   

   

  pdf17p ndinhdiep 12-05-2015 232 55   Download

 • Bài giảng "Viễn thám ứng dụng - Chương 2&3" cung cấp cho người học các kiến thức: Tăng cường chất lượng ảnh, lọc không gian, biến đổi giữa các ảnh, phân loại ảnh, phân loại phi giám định, phân loại giám định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf40p doinhugiobay_13 26-01-2016 48 15   Download

 • Bài giảng "Viễn thám ứng dụng - Chương 1: Ảnh vệ tinh quang học" cung cấp cho người học các kiến thức: Ảnh vệ tinh quang học, đặc điểm của ảnh vệ tinh, khuôn dạng dữ liệu ảnh vệ tinh, dữ liệu bổ trợ từ mặt đất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p doinhugiobay_13 26-01-2016 26 12   Download

 • Bài giảng "Viễn thám ứng dụng - Chương 2: Chuyển đổi ảnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tăng cường chất lượng ảnh, lọc không gian, biến đổi giữa các ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf25p doinhugiobay_13 26-01-2016 22 11   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:nghiên cứu kỹ thuật phân loại ảnh viễn thám ứng dụng trong giám sát hiện trạng sử dụng đất đai', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p esc_12 03-08-2013 256 92   Download

 • Viễn thám là một khoa học thu nhận thông tin của bề mặt trái đất mà không tiếp xúc trực tiếp với bề mặt ấy. Điều này được thực hiện nhờ vào việc quan sát và thu nhận năng lượng phản xạ, bức xạ từ đối tượng và sau đó phân tích, xử lý, ứng dụng những thông tin nói trên (theo CCRS).

  pdf123p coc_xanh 17-01-2013 101 53   Download

 • Bộ cảm biến quang học tập trung chủ yếu v o số kênh phổ đ-ợc thu nhận, trong khi đó, bộ cảm tạo ảnh radar thì góc tới của sóng vô tuyến cao tần v kênh sóng đ-ợc sử dụng giữ vai trò quan trọng trong việc xác định các đối t-ợng. Do đó, ứng dụng Viễn thám v o từng lĩnh vực khác nhau cần phải chọn loại ảnh thích hợp nhất, nghĩa l loại bộ cảm có độ phân giải không gian, độ phân giải phổ v độ phân giải thời gian thích hợp với yêu cầu cụ...

  pdf122p 326159487 21-05-2012 312 150   Download

 • ứng dụng công nghệ tích hợp viễn thám và hệ thông tin địa lý Bộ cảm biến l thiết bị quan trọng dùng để thu nhận năng l-ợng sóng điện từ phản xạ hay bức xạ từ vật thể theo từng b-ớc sóng xác định, mỗi loại cảm biến đ-ợc thiết kế đáp ứng từng mục tiêu cụ thể. Bộ cảm biến quang học tập trung chủ yếu v o số kênh phổ đ-ợc thu nhận, trong khi đó, bộ cảm tạo ảnh radar thì góc tới của sóng vô tuyến cao tần v kênh sóng đ-ợc sử...

  pdf37p thachthaoxanh 26-08-2011 200 102   Download

 • Những vấn đề chung về công nghệ viễn thám 1.1. Các vấn đề chung về viễn thám Viễn thám l khoa học nghiên cứu các ph-ơng pháp thu thập, đo l-ờng v phân tích thông tin của vật thể m không cần tiếp xúc trực tiếp với chúng. Hầu hết các đối t-ợng tự nhiên đều hấp thụ, phản xạ hay bức xạ sóng điện từ với c-ờng độ v theo những cách khác nhau. Các đặc tr-ng n y th-ờng đ-ợc gọi l đặc tr-ng phổ.

  pdf28p thachthaoxanh 26-08-2011 186 100   Download

 • công nghệ tích hợp tư liệu viễn thám và hệ thông tin địa lý 3.1. Tích hợp l gì? Tích hợp tiếng Anh l integrate có nghĩa l hợp th nh một thể thống nhất, bổ sung th nh một thể thống nhất, hợp nhất.Nh- vậy, tích hợp t- liệu viễn thám v GIS l việc hợp nhất các -u điểm của hai loại t- liệu viễn thám v GIS th nh một thể thống nhất, đồng thời tìm cách hạn chế các yếu điểm của hai loại t- liệu nói trên. 3.2 Tại sao phải tích hợp? Ng-ời ta...

  pdf9p thachthaoxanh 26-08-2011 188 99   Download

 • Giáo trình cung cấp một số thông tin cơ bản về công nghệ viễn thám ứng dụng trong xử lý ảnh vệ tinh. Các khái niệm như sóng điện từ, bản chất quang học của ảnh vệ tinh, các phương pháp thu nhận, giải đoán ảnh vệ tinh.... được trình bày trong 2 phần của giáo trình.

  pdf212p coc_xanh 17-01-2013 177 71   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'nghiên cứu khoa học " ứng dụng ảnh viễn thám siêu phổ (hyperspectral) vào việc theo dõi quá trình sa mạc hoá "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p xau_la 08-02-2012 153 66   Download

 • Ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám để đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng tại Quảng Ngãi nhằm nghiên cứu các kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám ứng dụng trong việc đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng.

  pdf13p mobile_12 28-12-2013 160 60   Download

 • Bên cạnh đó, những tiến bộ và sự phát triển của khoa học địa lý cho phép mở rộng những hướng áp dụng mới của viễn thám, đặc biệt trong hướng địa lý ứng dụng và càng ngày càng thể hiện tính hiệu quả khi vận dụng trong thực tiển của nhiều lĩnh vực khác nhau của địa lý như: nghiện cứu, đánh giá các loại tài nguyên, nghiên cứu môi trường và biến động môi trường, nghiên cứu hệ sinh thái, tổ chức lảnh thổ và quản lý môi trường....

  pdf52p tdhunre 29-07-2013 126 52   Download

 • Tiểu luận: Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong nghiên cứu biến động rừng ngập mặn khu vực mũi Cà Mau giai đoạn 2002 - 2016 được thực hiện nhằm nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS để thành lập bản đồ biến động rừng ngập mặn, trên cơ sở đó phân tích sự biến động diện tích rừng ngập mặn.

  pdf60p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 47 21   Download

 • Nhu cầu sử dụng thông tin vệ tinh viễn thám trong nghiên cứu, quản lý tổng hợp đới ven biển và hải đảo ngày càng cao. Trong khi Việt Nam chưa có hệ thống vệ tinh viễn thám riêng, các tư liệu viễn thám đều do nước ngoài cung cấp. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Ứng dụng thông tin viễn thám và GIS trong nghiên cứu, quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường ở vùng ven biển và hải đảo" dưới đây.

  pdf7p tinhluong123 21-11-2015 48 18   Download

 • Mục tiêu của luận văn: Ứng dụng các phương pháp xử lý ảnh viễn thám đa thời gian theo dõi biến động lớp phủ mặt đất; so sánh 2 phương pháp phân loại để chọn ra phương pháp tối ưu cho việc thành lập các bản đồ biến động từ ảnh viễn thám; đánh giá kết quả trên bản đồ biến động lớp phủ mặt đất của huyện Từ Liêm.

  doc78p change13 07-07-2016 36 13   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Bước đầu xây dựng thử nghiệm mô hình ứng dụng dữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải thấp và GIS vào dự báo khai thác cá ngừ đại dương (Thunnus albacares và Thunnus obesus) ở vùng biển xa bờ Trung bộ Việt Nam.

  pdf66p change13 07-07-2016 17 9   Download

 • Tiểu luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin môi trường: Ứng dụng GIS và viễn thám thành lập bản đồ đất ngập nước tỉnh Kon Tum thành lập bản đồ ĐNN tại tỉnh Kon Tum, đề xuất các biện pháp quản lý, bảo tồn hệ sinh thái ĐNN.

  pdf57p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 23 8   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp Hệ thống thông tin địa lý: Ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lý và mô hình toán tính toán cân bằng nước lưu vực sông Bé xác định nhu cầu nước trên lưu vực sông Bé, đánh giá tiềm năng nước lưu vực sông Bé, đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng thiếu hụt nước trên lưu vực sông Bé.

  pdf144p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 12 4   Download

Đồng bộ tài khoản