Viện Xã hội học

Xem 1-20 trên 2953 kết quả Viện Xã hội học
 • Viện xã hội học Bungari được thành lập vào tháng 2 năm 1968 trước năm 1956, nhằm giúp các bạn hiểu hơn về viện xã hội học và cơ cấu của viện xã hội học Bungari, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Nhiệm vụ và cơ cấu của viện xã hội học Bungari" dưới đây. Hy vọng nội bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf0p thuyhuynh02 02-03-2016 15 1   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Viện Xã hội học 20 năm xây dựng và phát triển 1983-2003" dưới đây để nắm bắt được hai giai đoạn xây dựng và trưởng thành của Viện Xã hội học, một số loại hình và kết quả nghiên cứu của Viện Xã hội học trong 20 năm qua. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Xã hội học.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 14 2   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Về công tác đào tạo sau đại học của Viện Xã hội học" dưới đây để nắm bắt được những thành tựu về công tác đào tạo cán bộ và đào tạo sau đại học của Viện Xã hội học. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, làm việc hiệu quả.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 15 1   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Đào tạo và nghiên cứu xã hội học tại Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh: Viện Xã hội học qua 20 năm xây dựng và phát triển" dưới đây để nắm bắt được lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu xã hội học, quá trình lịch sử của 20 năm xây dựng và phát triển của Viện Xã hội học.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 12 1   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "30 năm hợp tác khoa học và hữu nghị giữa Viện Xã hội học Việt Nam và CETRI Bỉ 1979-2009" dưới đây, nội dung bài viết trình bày về quá trình, hoạt động của Viện Xã hội học Việt Nam và CETRI Bỉ 1979-2009,... Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 13 1   Download

 • Viện Xã hội học Bungari được thành lập vào tháng hai năm 1968. trước năm 1956 thì vấn đề xã hội học chỉ được nghiên cứu trên lý luận mà không tiên hành thực nghiệm. Từ 1956 đến 1968, các nhà xã hội học Bungari đã tiến hành những thực nghiệm xã hội học, và đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tranh luận về đối tượng, trường phái và khuynh hướng xã hội học. Cơ cấu của viện xã hội học Bungari đã hình thành trên những nghuyên tắc sau ...

  pdf3p banhukute 24-06-2013 21 3   Download

 • Viện trưởng Viện xã hội học Bungari ã hội học Mác-Lênin ở Bungari ra đời vào cuối thế kỷ XIX cùng với phong trào xã hội chủ nghĩa. Trải qua con đường phát triển và tích lũy phức tạp, ngày nay môn học này đã có một vị trí đáng kể trong hệ thống các khoa học xã hội, trong kho tàng tinh thần của xã hội Bungari xã hội chủ nghĩa. Là bộ phận cấu thành của nhận thức xã hội và là mọi một yếu tố của hệ tư tưởng, xã hội học là sự phản...

  pdf6p banhukute 24-06-2013 26 3   Download

 • Tạp chí xã hội học cho thấy rõ gương mặt học thuật của khoa học xã hội, trước hết là của Viện Xã hội học và mở rộng ra là giới xã hội học Việt Nam. Sự phát triển theo chiều rộng của hoạt động đào tạo xã hội học, nhu cầu bằng cấp, chức danh, đang là động lực mạnh mẽ với nhiều người viết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "30 năm tạp chí xã hội học: Nhìn lại và suy nghĩ" dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf2p thuytct36 01-03-2016 7 1   Download

 • Là một yếu tố cấu thành của cơ cấu xã hội tổng thể, gia đình phản ánh chân thực những mối quan hệ xã hội đa dạng và phức tạp. Bài viết "Đề tài gia đình trong một nội dung nghiên cứu của viện xã hội học những năm sắp tới" là điểm hội tụ của hai hướng nghiên cứu chính là cơ cấu xã hội và định hướng giá trị văn hóa và lối sống.

  pdf0p namamanh 06-05-2016 23 2   Download

 • Bài giảng Xã hội học đô thị cung cấp cho sinh viên những hiểu biết chung xung quanh khái niệm đô thị-Biết được điều kiện ra đời, đối tượng và chức năng của XHH đô thị-Hiểu và vận dụng các lý thuyết XHH ứng dụng trong N/C các vấn đề đô thị-Phát hiện và phân tích những biến đổi kinh tế-xã hội của quá trình đô thị hóa-Thấy được vai trò to lớn của XHH trong công tác quy hoạch và quản lý đô thị-Phân biệt lối sống đô thị và nông thôn

  pdf114p thiuyen14 17-09-2011 839 484   Download

 • Ebook Lý luận xã hội học trình bày các chương mở đầu, đặt vấn đề, lý luận xã hội học - hình thức lý luận con thoi, các thuật ngữ lý thuyết tức thì - tiểu thuật ngữ và sự hỗn mang, lịch sử và xã hội học, Hégel hay vị hành khách âm thầm và các chương khác. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành xã hội học và công tác xã hội.

  pdf358p namde03 19-03-2013 596 343   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới đã đi xa, nhưng để lại cho nhân dân ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả trong đó đặc biệt là tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của người.

  doc30p phamyenkt11 13-11-2012 664 211   Download

 • Tài liệu ôn tập xã hội học đại cương giúp sinh viên ôn luyện kiến thức môn xã hội học đại cương. Được biên soạn ngắn gọn, súc tích, hi vọng các bạn đang chuẩn bị kết thúc môn xã hội học đại cương có thêm tài liệu học tập bổ ích.

  doc25p maihoangcs 09-01-2014 537 186   Download

 • Câu 1. Xã hội học là gì ? Tại sao nói: “Xã hội học với tư cách là một bộ phận của khoa học thực nghiệm nó chỉ ra đời ở các nước Tây Âu thế kỷ XIX? Đối với sinh viên khoa bao chí ́ tại sao phải học tập, nghiên cứu môn XHH ? ; Câu 3.Tại sao nói: “Xã hội học với tư cách là một bộ phận của khoa học thực nghiệm nó chỉ ra đời ở các nước Tây Âu thế kỷ XIX?”

  doc13p daugautoctien 09-01-2013 611 154   Download

 • Bài giảng Xã hội học đại cương giới thiệu cho sinh viên hiểu được một số chuyên ngành xã hội học chuyên biệt như xã hội học truyền thông đại chúng, xã hội học gia đình, xã hội học nông thôn, xã hội học đô thị, xã hội học văn hóa và các nội dung khác.

  ppt237p hoa_lan91 16-06-2014 450 182   Download

 • Bài giảng Xã hội học nông thôn do giảng viên Hà Trọng Nghĩa biên soạn cung cấp đến người học những bài học cơ bản về xã hội nông thôn như: Nhập môn xa hội học nông thôn, phương pháp nghiên cứu xã hội học nông thôn, nông thôn Việt Nam, sự biến đổi xã hội nông thôn, chiến lược phát triển nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt chi tiết nội dung bài học.

  pdf69p thiuyen14 17-09-2011 482 132   Download

 • Ebook Một số quan điểm xã hội học của Durkheim là cuốn ebook chuyên khảo hướng đến các sinh viên, nghiên cứu sinh các ngành xã hội học, tâm lý học, triết học, nghiên cứu tôn giáo, nghiên cứu giáo dục và các độc giả khác có quan tâm. Ebook này có kết cấu nội dung trình bày gồm 7 chương. Để tìm hiểu rõ hơn kiến thức trong từng chương học cũng như kiến thức về xã hội học, mời các bạn cùng tham khảo ebook này.

  pdf243p muathu102 20-03-2013 185 96   Download

 • Bài giảng Xã hội học nông thôn do TS. Trương Xuân Trường biên soạn với mục đích giúp sinh viên nắm được các kiến thức nhập môn, nội dung và ứng dụng về môn học xã hội học nông thôn. Với bố cục gồm 8 chương được trình bày logic, rõ ràng sẽ giúp người học nắm bắt nội dung một cách dễ dàng.

  ppt163p but_xanh 18-07-2014 293 101   Download

 • Bài giảng Quy trình và phương pháp điều tra xã hội học nhằm trang bị cho học viên hệ thống tri thức cơ bản về phương pháp điều tra xã hội học, quy trình của một cuộc điều tra xã hội học, kỹ thuật của một cuộc điều tra xã hội học, nắm được các bước điều tra, các thao tác chính trong từng giai đoạn.

  pdf23p tuoihaimuoi32 17-06-2014 395 119   Download

 • Bài giảng Xã hội học tôn giáo nhằm giúp sinh viên nắm được các vấn đề cơ bản cũng như các phương pháp nghiên cứu xã hội học tôn giáo, hiểu được vị trí của tôn giáo trong xã hội hiện đại nhìn từ góc độ tiếp cận xã hội học, thấy được sự khác biệt giữa tiếp cận XHHTG và các cách tiếp cận tôn giáo khác.

  pdf105p small_12 13-06-2014 185 79   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản