Viết code trong flash

Xem 1-3 trên 3 kết quả Viết code trong flash
  • Adobe Flash (trước đây là Macromedia Flash và trước đó FutureSplash), hay còn gọi một cách đơn giản là Flash, được dùng để chỉ chương trình sáng tạo đa phương tiện (multimedia) lẫn phần mềm dùng để hiển thị chúng Macromedia Flash Player.[1] Chương trình điện toán này được viết và phân phối bởi Adobe Systems (công ty đã mua Macromedia). Flash dùng kỹ thuật đồ họa vectơ và đồ họa điểm (raster graphics).

    pdf150p lqvang02 02-02-2013 78 41   Download

  • Dreamweaver sẽ tự động phát sinh các tag HTML, CSS, Javascript, PHP, ASP thích hợp. Dreamweaver là một công cụ trực quan, trong đó có thể bổ sung Javascript, biểu mẫu, bảng biểu và nhiều loại đối tượng khác mà không cần viết một đoạn mã nào Dreamweaver có thể thiết kế bằng chế độ Design view hoặc Code view hoặc Code and Design Dreamweaver là một thành phần trong bộ sản phẩm của hãng Adobe gồm nhiều sản phẩm như: Photoshop, Dreamweaver, Flash,…...

    pdf34p thanhvt01 30-08-2012 119 44   Download

  • Trước khi loại bỏ lỗi Họ Hatch Viết code không phải là điều bạn muốn làm trong khi nửa ngủ. Như các bạn đã có thể có kinh nghiệm, Flash là không hề khoan nhượng khi nó diễn giải các tập lệnh bạn thêm vào một dự án.

    pdf2p hamberger5k 08-08-2010 45 3   Download

Đồng bộ tài khoản