Việt Nam gia nhập WTO

Xem 1-20 trên 1077 kết quả Việt Nam gia nhập WTO
 • Tài liệu tham khảo Thị Trường tài chính: Thực trạng và tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO

  pdf7p luyenhiep1 09-11-2010 287 128   Download

 • Đề tài Điều chỉnh chính sách thuế quan đối với hàng công nghiệp theo hiệp định chung về thuế quan và thương mại và tác động của nó đối với doanh nghiệp Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập WTO giới thiệu tổng quan về Hiệp định chung về thuế quan và Thương mại, làm rõ yêu cầu của GATT đối với các nước về việc cắt giảm thuế quan; Phân tích đặc điểm của hàng công nghiệp và các cam kết của Việt Nam trong WTO về cắt giảm thuế quan đối với hàng công nghiệp,...

  pdf96p vespa_12 16-04-2014 83 25   Download

 • Ebook Việt Nam gia nhập WTO - Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) giới thiệu đến các bạn báo cáo của Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO, với nội dung trình bày một số vấn đề như sau: Chính sách kinh tế, khuôn khổ ban hành và thực thi chính sách, các chính sách ảnh hưởng đến thương mại hàng hóa, những vấn đề liên quan đến thương mại và quyền sở hữu trí tuệ, các chính sách ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ.

  pdf188p badaovl 20-05-2013 57 19   Download

 • Điều chỉnh chính sách thương mại trình bày những nội dung cơ bản trong chính sách thương mại của WTO; thực trạng chính sách thương mại của Việt Nam; phương hướng và giải pháp điều chỉnh chính sách thương mại của Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập WTO.

  pdf111p one_12 06-01-2014 58 14   Download

 • Toàn cầu hóa là động lực chính tạo ra của cải và việc làm cho người dân, tuy nhiên ở nhiều quốc gia, vẫn có những quan ngại trước toàn cầu hóa bởi bên cạnh những thuận lợi mà toàn cầu hóa đem lại thì vẫn chứa đựng nhiều yếu tố thách thức. "Bài giảng Toàn cầu hóa và tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO" sau đây trình bày rõ hơn về vấn đề này.

  ppt102p thuytrangseven 06-09-2014 39 13   Download

 • Nội dung bài viết "Mô hình văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại nhà nước trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO" trình bày bộ công cụ chẩn đoán mô hình văn hóa doanh nghiệp dựa trên lý thuyết về khung giá trị cạnh tranh OCAI. Kết quả nghiên cứu đã xác định được mô hình văn hóa doanh nghiệp và sự dịch chuyển của các mô hình văn hóa doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trước và sau khi nước ta gia nhập WTO.

  pdf11p betac123 25-03-2016 26 12   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Thị trường phân phối Việt Nam - cơ hội và thách thức trước khi Việt Nam gia nhập WTO nhằm trình bày về tổng quan về dịch vụ phân phối, qua đó nêu lên những tác động của Việt Nam gia nhập WTO đối với thị trường phân phối Việt Nam và đề xuất giải pháp phát triển thị trường hệ thống phân phối Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO.

  pdf91p pink_12 28-05-2014 48 11   Download

 • Giới thiệu chung về WTO, cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập WTO, cam kết về thuế của Việt Nam khi gia nhập WTO là những nội dung chính trong bài thuyết trình "Cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập WTO". Hy vọng nội dung bài thuyết trình là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  ppt40p phamvantoi7556 03-11-2015 29 11   Download

 • Hội nhập kinh tế quốc tế mà đỉnh cao là gia nhập WTO, đang trở thành yêu cầu bức xúc, tất yếu đối với mỗi quốc gia và Việt Nam không nằm ngoài vòng hội nhập đó. Trước thực tế của xu thế toàn cầu hoá, mỗi quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề tài "Cơ hội và thách thức của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam trước ngưỡng cửa Việt Nam gia nhập WTO".

  doc40p thanhbinh23595 11-11-2015 29 10   Download

 • Gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là sự cam kết mạnh mẽ về sự phát triển kinh tế thị trường và điều đó đòi hỏi phải có những cải cách mạnh mẽ hơn nữa đối với các thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Chính vì lý do đó mà "Bài giảng Cải cách thủ tục hành chính từ khi Việt Nam gia nhập WTO đến nay" đã được thực hiện.

  ppt22p cuonghuyen0628 10-11-2015 33 9   Download

 • Bài viết "Một số vấn đề giáo dục khi Việt Nam gia nhập WTO" nêu nhưng suy nghĩ bước đầu về một số vấn đề trực tiếp liên quan đến phát triển giáo dục ở nước ta trong bối cảnh gia nhập WTO và hội nhập quốc tế.

  pdf4p vinhbinh2013 07-06-2016 13 1   Download

 • Bài viết Một số đánh giá về thể chế thực thi cam kết sau 5 năm Việt Nam gia nhập WTO tập trung đánh giá khía cạnh thể chế thực thi cam kết của Việt Nam như cơ chế phối hợp, điều hành việc thực thi cam kết, các thể chế hỗ trợ thông tin, tư vấn pháp lý liên quan đến WTO.

  pdf9p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 1 0   Download

 • Bài viết 8 năm Việt Nam gia nhập WTO thành tựu và thách thức chỉ ra những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, bất cập sau 8 năm Việt Nam gia nhập WTO; từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm tận dụng cơ hội của việc gia nhập WTO để phát triển kinh tế xã hội.

  pdf3p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 0 0   Download

 • Bài viết Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ vận tải - logistics sau khi Việt Nam gia nhập WTO trình bày những nhân tố ảnh hưởng tới xuất khẩu dịch vụ vận tải - logistics sau khi Việt Nam gia nhập WTO; thực trạng và giải pháp cho vấn đề này.

  pdf7p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 0 0   Download

 • Một số thành tựu cơ bản mà kinh tế Việt Nam đạt được từ khi gia nhập WTO. Kể từ khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, các chuyên gia trong và ngoài nước đã có rât nhiêu đanh...

  doc4p canary1990 14-01-2011 1148 392   Download

 • Đáp ứng đòi hỏi của quá trình đàm phán gia nhập WTO, Quốc hội ta đã phải ban hành 65 luật và pháp lệnh. Chỉ riêng năm 2005 đã có 25 luật và pháp lệnh, những văn bản pháp lý mới nhất có liên quan trực tiếp đến các nghĩa vụ thành viên của Việt Nam được gửi đến Ban thư ký WTO.

  doc14p mrshare32upload 06-10-2010 610 295   Download

 • Gia nhập WTO cho phép Việt Nam bước hẳn vào nền kinh tế thế giới. Để tiến lên 1 cách bền vững các chính sách của nhà nước về xã hội đóng vai trò cốt yếu.

  pdf24p thangxhh 23-01-2010 341 213   Download

 • Hội nhập kinh tế quốc tế mà đỉnh cao là gia nhập WTO, đang trở thành yêu cầu bức xúc, tất yếu đối với mỗi quốc gia và VN không nằm ngoài “vòng hội nhập” đó. Trước thực tế của xu thế toàn cầu hoá, mỗi quốc gia nói chung và VN nói riêng, chỉ có cách lựa chọn duy nhất là “lối đi, bước đi” lộ trình sao cho thích hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của mình. Có thể nói mọi lĩnh vực hội nhập đều rất phức tạp nhưng hội nhập trong lĩnh vực tài...

  pdf35p peheo_2 26-07-2012 276 104   Download

 • Ebook Văn kiện gia nhập WTO của Việt Nam do NXB Lao động - Xã hội xuất bản cung cấp các văn kiện gia nhập WTO của Việt Nam. Nội dung sách gồm: Báo cáo của ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO, biểu cam kết về hàng hoá, biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO.

  pdf1035p muathu102 20-03-2013 75 31   Download

 • Ebook Tiến trình gia nhập WTO - Quyển 1: Toàn văn báo cáo của ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO gồm 2 phần bao gồm phần báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO và phần phụ lục. Phụ lục I gồm các luật, quy định và các thông tin khác được Việt Nam cung cấp cho ban công tác. Phụ lục 2 gồm các danh mục, số liệu và thông tin liên quan.

  pdf259p muathu102 20-03-2013 47 21   Download

Đồng bộ tài khoản