Vietnamese personal pronouns

Xem 1-12 trên 12 kết quả Vietnamese personal pronouns
 • Study of the Vietnamese language has seldom paid attention to the characteristics and origin of Vietnamese Personal Pronouns. This possibly stemmed from continuing debate as to the origin of the Vietnamese language itself, and the apparent lack of a reliable theoretical framework for the etymology of Vietnamese lexicon, apart from conventional distinction between Sino-Vietnamese words and pure Nôm vocabulary.

  pdf17p kimphung 12-06-2009 281 76   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 35. personal pronouns (đại từ nhân xưng)', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p nkt_bibo52 08-03-2012 84 15   Download

 • I. Các loại đại từ Đại từ (pronoun) là từ dùng thay cho một danh từ. Đại từ có thể được chia thành 8 loại: 1. Đại từ nhân xưng (personal pronouns) 2. Đại từ sở hữu (possessive pronouns) 3. Đại từ phản thân (reflexive pronouns) 4. Đại từ chỉ định (demonstrative pronouns) 5. Đại từ nghi vấn (interrogative pronouns) 6. Đại từ bất định (indefinite pronouns) 7. Đại từ quan hệ (relative pronouns) 8. Đại từ phân biệt (distributive pronouns) II.

  pdf4p nkt_bibo52 08-03-2012 75 16   Download

 • Trạng từ là từ hoặc cụm từ chỉ thời gian, địa điểm hoặc cách thức của hành động. Khô ng phải câu nào cũng có trạng từ. Chúng thường là các cụm giới từ (prepositional phrase), phó từ (adverb) ho ặc một cụm phó từ (adverbial phrase). Chúng trả lời câu hỏi When?, Where? hoặc How? Một cụm giới từ l à một cụm từ bắt đầu bằng một giới từ và kết thúc bằng một danh từ (VD: in the morning, on the table....

  doc157p kesitinh04 04-08-2012 344 146   Download

 • BÀI 1: ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG Hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên về các đại từ nhân xưng, hiểu cho đơn giản và dễ nhớ là những tiếng dùng để xưng hô nhé. Personal Pronouns (Đại từ nhân xưng) Singular (số ít) 1) I: tôi, ta, tao, mình, em, con... 2) You: anh , chị, ông, bà, bạn, mày, em, con... 3) He: anh ấy, ông ấy... She: cô ấy, bà ấy... It: nó (đồ vật, thú vật, điều trung tính)

  doc87p minhthan92qt 24-08-2012 349 133   Download

 • 1.1 Đại từ nhân xưng, chỉ ngôi, chỉ định [personal pronoun] Đại từ nhân xưng là những từ dùng để xưng hô trong giao tiếp. Ngôi thứ nhất thuộc về người nói, ngôi thứ hai thuộc về người nghe, ngôi thứ ba thuộc về người or con vật hoặc đồ vật mà người nói và người nghe đề cập tới. Đại từ nhân xưng được làm chủ ngữ nên có thể gọi chúng là đại từ chủ ngữ.

  doc53p tv1912 29-03-2013 292 123   Download

 • Đại từ là từ dùng để chỉ người, sự vật, hoạt động, tính chất, được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi . Đại từ nhân xưng (Personal Pronouns) là những đại từ dùng để chỉ và đại diện hay thay thế cho một danh từ để chỉ người và vật khi ta không muốn đề cập trực tiếp hoặc lặp lại

  pdf22p meomay_12 25-12-2013 344 87   Download

 • AIMS 1Knowledge: Ss’ll able to talk about capital, country, Nationality 2. Skills: listening and speaking 3.Language focus: a. Grammar: A: Where is he/she from? B: He/She’s from London. He/She’s English. b. Vocabulary: -Personal pronoun: he, she -Nationality: Vietnamese, Singaporean, American, English

  pdf7p phalinh14 06-08-2011 172 34   Download

 • Đại từ là từ thay thế cho danh từ. 2. Phân loại đại từ 2.1. Đại từ nhân xưng (personal pronouns) Chủ ngữ ngôi thứ I nhất you ngôi thứ hai he/she/it ngôi thứ ba ngôi thứ we nhất you ngôi thứ hai they ngôi thứ ba tân ngữ me you him/her/it us you them.

  pdf8p liverpool246 21-06-2011 247 19   Download

 • Khi bạn muốn nói Mẹ của tôi, bạn không thể nói I’s mother hay the mother of I. Trong trường hợp này, sở hữu chủ là một đại từ nhân xưng, vì vậy chúng ta phải sử dụng một tính từ sở hữu (possessive adjective). Các tính từ sở hữu cùng với các đại từ nhân xưng (personal pronouns) tương quan như sau: Ngôi Đại từ nhân xưng Tính từ sở hữu 1 số ít I my 2 số ít you your 3 số ít he his she her one one’s 1 số nhiều we our 2 số nhiều you...

  pdf4p nkt_bibo52 08-03-2012 76 17   Download

 • Đại từ “One” dùng để chỉ chung “one” chỉ thay thế danh từ đếm được , chỉ một người , một cái cây ,một ngọn đèn...vv. Không thay thế cho nước , không khí , sự hâm mộ hay lòng dũng cảm được. + One chỉ “1 người nói chung”: One(=A person)must obey one's(Mỹ : his)parents. One always thinks oneself(Mỹ : himself)wise. (so sánh:Everyone thinks himself wise[không nói neself wise].No one thinks himself foolish [không nói neself foolish]....

  pdf3p liverpool246 21-06-2011 37 4   Download

 • Write the correct pronoun on the line provided Many people choose comeone to marry even though are not from the same culture. However, there are some people who choose to many because are from a different culture. There are five different groups. The first group is the non traditional group. This group feels detached from others in the group.As a non traditional person, never shares the mainstream values.

  doc1p minhtruong134 06-09-2009 61 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản