Visualbasic

Xem 1-15 trên 15 kết quả Visualbasic
 • Nhằm giúp các bạn học sinh và các giáo viên có thêm tài liệu để giảng dạy và học tập. Dưới đây là bài giảng Lập trình ứng dụng Visualbasic bài 4: Menu - Toolbar trình bày về ToolStrip, Item as ToolStripItem, MenuItem as ToolStripMenuItem, viết code cho MenuStrip, thuộc tính kế thừa.

  pdf12p phuongpham357 22-07-2014 49 15   Download

 • Nội dung bài 2: Control class - Quản lý mã lệnh thuộc bài giảng Lập trình ứng dụng Visualbasic trình bày về Data type, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc Lặp, khai báo biến - mảng, các phép toán thông dụng, tìm hiểu Control Class, các phép toán logic, vòng lặp với Do.

  pdf21p phuongpham357 22-07-2014 33 10   Download

 • Bài giảng Lập trình ứng dụng Visualbasic bài 5: Kỹ thuật lập trình trong VB.Net trình bày về hàm - thủ tục, khái niệm lập trình hướng đối tượng, lập trình theo sự kiện, lập trình thuộc tính, bắt lỗi trong lập trình.

  pdf19p phuongpham357 22-07-2014 24 9   Download

 • Có nhiều phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hiện đại. Ở đây em chọn phương pháp MERISE. MERISE được dịch là “Các phương pháp để tập hợp các ý tưởng không cần cố gắng” viết tắc từ cụm từ Methode pour Rassembler les Idees Sans Effort.

  pdf61p kemoc6 01-07-2011 156 56   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án tốt nghiệp: " xây dựng chương trình qlks theo mô hình serverclient visualbasic "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf61p kemoc5 21-06-2011 80 19   Download

 • Bài giảng Lập trình ứng dụng Visuabasic Bài 1: Nhập môn lập trình VB.Net 2005 trình bày nội dung về cách cài đặt Visual Studio.Net, giới thiệu .Net Frame Work, giới thiệu VB.Net, thành thần giao diện VB.Net, viết chương trình,... Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf23p phuongpham357 22-07-2014 43 15   Download

 • Hãy tham khảo bài giảng Lập trình ứng dụng Visuabasic bài 6: Visualbasic. Net và Database trình bày mục tiêu sử dụng các lớp trong thư viện Ado.Net, mô tả cách thức kết nối và giao tiếp CSDL, mô tả chức năng và cách thức sử dụng lớp Dtaset - Datatable,...để đọc dữ liệu, đọc dữ liệu từ Dataeader và hiển thị trên các lớp kế thừa, cập nhập dữ liệu với Dataset và DataAdapter.

  pdf23p phuongpham357 22-07-2014 54 10   Download

 • Đồ án tốt nghiệp: Quản lý khách sạn và đặt phòng trực tuyến trình bày những nội dung chính sau: 1 số bài toán và giải pháp, giới thiệu ngôn ngữ lập trình VisualBasic 6.0, giới thiệu CSDL Access, phân tích thiết kế hệ thống quản lý khách sạn và đặt phòng trực tuyến.

  pdf74p quanvokiem 10-03-2010 2327 1028   Download

 • Chuyên đề tốt nghiệp: Quản lý khách sạn và đặt phòng trực tuyến trình bày những nội dung chính sau: mô tả bài toán và giải pháp, giới thiệu ngôn ngữ lập trình VISUALBASIC 6.0, giới thiệu CSDL Access, phân tích thiết kế hệ thống quản lý khách sạn và đặt phòng trực tuyến.

  pdf74p thanhviet27 24-02-2011 486 241   Download

 • Chương 12: Tuỳ chỉnh Phát triển Môi trường bao gồm CSharp VisualBasic, Web, và nhiều hơn nữa, mỗi thư mục tương ứng với thư mục trong cửa sổ VS khoản mới. Dưới mỗi thư mục là một miền địa phương code-ví dụ, tiếng Anh là 1033 - và bạn sẽ sao chép các file vào thư mục locale cho các hạng mục mà bạn muốn xuất hiện dự án mẫu in Không giống như các mẫu trong các mặt hàng địa phương các mẫu thư mục, nơi mà tất cả bạn cần phải làm là sao chép các tập tin, mục...

  pdf8p yukogaru7 24-10-2010 64 20   Download

 • Đề tài được xây dựng trên ngôn ngữ VisualBasic cho phép người dùng tiếp cận nhanh với cách thức lập trình trên Windows , cho phép quản lý các mặt hàng, số liệu một cách thống nhất, có tổ chức, có thể liên kết các số liệu một cách rời rạc lại với nhau.

  pdf123p samsung_12 06-05-2013 31 12   Download

 • Report Models and the Model Designer 331 Expressions should have a familiar ring to them. Expressions in a report model take one or more source fields, and manipulate them with functions, operators, and constants to derive a calculated value. These expressions are just like expressions in Report Designer. They are based on VB.NET, and automatically provide access to System.Math and System.Convert. Functions from the Microsoft.VisualBasic namespace and references to other assemblies or custom code can be used, too.

  pdf50p venus 31-07-2010 46 9   Download

 • Theo dõi và phân tích chuyển động của con người, chẳng hạn như truy tìm người đi bộ trong một quảng trường nhà ga đông đúc và phân tích hành vi đi bộ của họ, được coi là là rất quan trọng trong khoa học hành vi, xã hội học, môi trường tâm lý học, và kỹ thuật của con người. Cho đến nay, phân tích chuyển động bằng cách sử dụng các dữ liệu video đã được các phương pháp chủ yếu để thu thập các dữ liệu đó.

  pdf16p hoakimthienduong 20-12-2011 27 7   Download

 • Mã Dự án Thư viện tài liệu tham khảo một số của các không gian tên quan trọng. NET, chẳng hạn như hệ thống System.Windows.Forms và Microsoft.VisualBasic. Tuy nhiên, nó chưa được tham khảo bất kỳ không gian tên ADO.NET. (Nhớ lại rằng "tham chiếu" có nghĩa là truy cập vào một DLL NET trong một dự án.

  pdf79p kimku7 26-10-2011 26 6   Download

 • Bài giảng "Tin học đại cương - Chương mở đầu" cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản về môn học, nội dung chính của môn học và những yêu cầu cơ bản của môn học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p doinhugiobay_16 06-03-2016 13 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản