Vốn ngân hàng

Xem 1-20 trên 5518 kết quả Vốn ngân hàng
 • Đề tài: Thực trạng nghiệp vụ tái cấp vốn ngân hàng nhà nước Việt Nam sử dụng những năm gần đây gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về nghiệp vụ tái cấp vốn ở Việt Nam. Chương 2: Thực trạng nghiệp vụ tái cấp vốn của NHNN Việt Nam sử dụng trong vài năm gần đây. Chương 3: Những hạn chế và giải pháp hoàn thiện chính sách tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  doc30p tututhoi 09-04-2015 111 43   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng tiếp cận vốn ngân hàng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam nhằm trình bày về lý luận cơ bản về doanh nghiệp vừa và nhỏ, tín dụng ngân hàng dành cho doanh nghiệp, nghiên cứu thực trạng tiếp cận vốn ngân hàng của doanh nghiệp, đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn ngân hàng.

  pdf103p pink_12 28-05-2014 75 22   Download

 • Bài giảng Chiến lược tái cơ cấu nguồn vốn ngân hàng nhằm trình bày về chiến lược và nhiệm vụ của tổ chức Dana, vai trò của Dana, tài trợ cho việc tái cơ cấu nguồn vốn toàn hệ thống , quá trình tái cơ cấu nguồn vốn , các yếu tố dẫn đến sự thành công của tổ chức Dana.

  ppt20p yellow_12 02-06-2014 37 10   Download

 • Vấn đề thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng theo qui định của Bộ luật Dân sự Việt Nam Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ công an đã ban hành Thông tư số 09/2004/TT-BCA(V19) ngày 16/6/2004 hướng dẫn áp dụng một số biện pháp bảo vệ người tố giác, người làm chứng, người bị hại trong các vụ án về ma tuý.

  pdf4p duongphuongtim 23-04-2013 39 7   Download

 • Nội dung chính của bài giảng chương 2 - Nguồn vốn ngân hàng thương mại gồm có: Nguồn vốn huy động và nghiệp vụ nguồn vốn, định giá các sản phẩm huy động vốn, nguồn vốn chủ sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt25p namthangtinhlang_00 30-10-2015 24 5   Download

 • bài viết "Chương trình đánh giá năng lực vốn ngân hàng Mỹ đối với sự tham gia của cơ quan bảo hiểm tiền gửi và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam" khái quát tình hình tài chính Mỹ, chương trình giám sát đánh giá năng lực vốn, quy trình vốn và kết quả của quá trình đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p sontungantv 28-04-2016 21 3   Download

 • Bài viết Xác định nhu cầu vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Trà Vinh được thực hiện nhằm xác định nhu cầu vay vốn, các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định vay vốn và số tiền muốn vay ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP Trà Vinh.

  pdf3p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 7 1   Download

 • Bài viết Giải pháp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trình bày về sự đóng góp vào phát triển kinh tế và hội nhập khu vực, thực trạng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf3p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 4 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết là xác định nhu cầu vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Trà Vinh. Đề tài ứng dụng mô hình Binary Logistic để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng mô hình Hồi quy đa biến để phân tích các yếu tố ảnh hưởng số tiền muốn vay ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  pdf9p nguyenthilamha 09-04-2017 11 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ vấn đề hiệu lực của hợp đồng bảo lãnh vay vốn ngân hàng theo pháp luật ở Việt Nam, trên cơ sở đó tìm ra các biện pháp và giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 3 1   Download

 • Ngân hàng thương mại( NHTM) là một chủ đề hiện đang được rất nhiều người quan tâm nghiên cứu trong thời gian qua. Nhưng trước tiên chúng ta cần hiểu NHTM là gì? Ngân hàng thương mại là tổ chức tín dụng thể hiện nhiệm vụ cơ bản nhất của Ngân hàng đó là huy động vốn và cho vay vốn. Ngân hàng thương mại là cầu nối giữa các cá nhân và tổ chức, hút vốn từ nơi nhàn rỗi và bơm vào nơi khan thiếu....

  doc52p phuctam 26-03-2011 2577 978   Download

 • Doanh nghiệp Ngân hàng là loại hình doanh nghiệp đặc thù. Chất liệu kinh doanh chủ yếu của loại hình này là " Quyền sử dụng" các khoản kinh tế Ngân hàng vừa là nguồn "cung cấp" đồng thời cũng là nguồn "tiêu thụ" đồng vốn của khách hàng. Tất cả những hoạt động mua "bán này" thường thông qua một số công cụ, nghiệp vụ Ngân hàng. Là một doanh nghiệp kinh doanh đồng vốn Ngân hàng Thương mại luôn tìm cách tối đa hoá lợi nhuận.

  pdf58p notonline1122 21-02-2013 249 121   Download

 • Quy chNgày 17/04/09 vừa qua, Thủ tướng Chính đã phủ ban hành Quyết định số 60/QĐ-TTg (“Quyết định 60”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại (“Quyết định 14”).

  pdf4p phuonghoangnho 23-04-2010 292 111   Download

 • Học Viện Ngân Hàng – Phân Viện Băc Ninh Chuyên đề Thực Tập Tốt Nghiệp Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Mọi thông tin và số liệu trong chuyên đề này là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Người thực hiện

  pdf51p caphe_123 17-07-2013 169 63   Download

 • Chuyên đề: Hoạt động huy động vốn tại ngân hàng công thương chi nhánh 2 – thành phố Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu chung về ngân hàng công thương chi nhánh 2 – thành phố Hồ Chí Minh, trình bày các sản phẩm huy động vốn ngân hàng đang áp dụng trong thời gian qua.

  pdf10p big_12 09-06-2014 198 29   Download

 • Trong phần 4 Quản lý vốn nằm trong bài giảng quản trị ngân hàng nhằm trình bày về khái niệm về vốn, vốn ngân hàng và rủi ro, vốn theo thị giá thị trường với rủi ro lãi suất, vốn ghi sổ, áp lực của Ngân Hàng đối với vấn đề vốn.

  ppt52p yellow_12 02-06-2014 51 21   Download

 • Thông tư liên tịch 01/TT-LB của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thủ tục về thế chấp, cầm cố tài sản đối với doanh nghiệp Nhà nước và thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp, cầm cố và bảo lãnh vay vốn ngân hàng

  doc6p nguyetnga 19-08-2009 140 20   Download

 • a. Chức năng bảo vệ VCSH tồn tại là để tạo ra một nguồn nhằm bù đắp những rủi ro, thất thóat phát sinh trong họat động cho vay, đầu tư và cho phép ngân hàng đó tiếp tục tồn tại trong quá trình hòan thiện. b. Chức năng họat động VCSH có thể sử dụng trong họat động của ngân hàng như cho vay, góp vốn hoặc đầu tư vào TTCK nhằm mang lại lợi nhuận cho ngân hàng c. Chức...

  ppt40p print_12 21-08-2013 70 13   Download

 • Hệ lụy của câu thành ngữ “già néo đứt dây” trong hoạt động tín dụng bất động sản dường như đang được các ngân hàng ý thức hơn bao hết. Và như một phản ứng dây chuyền, lần lượt các nhà băng từ lớn đến nhỏ đã và đang nới dần hầu bao với cho vay bất động sản, qua đó phần nào tiếp thêm một lượng ôxy đáng kể cho thị trường đang thoi thóp này.

  pdf4p bibocumi19 13-12-2012 35 7   Download

 • Xác định quy mô và cơ cấu - Nguồn tiền gửi - Khe hở vốn = Khi có cơ hội cho vay, ngân hàng đi vay hoặc phát hành chứng chỉ tiền gửi. Xác định kì hạn - Kì hạn danh nghĩa - Kì hạn thực tế - Quản lý kì hạn luôn gắn liền với quản trị lãi suất

  ppt25p insert_12 17-08-2013 64 7   Download

Đồng bộ tài khoản