Vốn oda nhật bản

Xem 1-20 trên 29 kết quả Vốn oda nhật bản
 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp, chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn viện trợ ODA Nhật Bản trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

  pdf27p truongtien_05 28-03-2018 1 1   Download

 • Nhật Bản từ một nước bại trận sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nền kinh tế kiệt quệ, đã bắt đầu xây dựng lại nền kinh tế nhờ các khoản viện trợ nước ngoài. Cho đến nay Nhật Bản đã không chỉ vươn lên trở thành cường quốc kinh tế thứ hai thế giới và hiện đang dẫn đầu là nhà tài trợ lớn nhất trên thế giới trong nhiều năm liên tục.

  pdf114p tuyetmuadong2013 08-05-2013 119 57   Download

 • Mục đích tổng quát của luận văn là nghiên cứu thực trạng thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản vào phát triển nông nghiệp Việt Nam nhằm tìm giải pháp tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn và tăng cường thu hút nguồn vốn ODA cho phát triển nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf18p truongtien_05 28-03-2018 0 0   Download

 • Cùng với nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là một kênh vốn đầu tư phát triển quan trọng đối với tất cả các quốc gia đang phát triển. Nói đến Hỗ trợ Phát Triển Chính Thức (ODA), không thể không nhấn mạnh vai trò chủ chốt của Nhật Bản. Nhật Bản được coi là nhà tài trợ số một thế giới về viện trợ phát triển chính thức (ODA) với phần lớn số tài trợ tập trung cho các nước Châu Á....

  pdf90p ngochanh 28-07-2009 1437 587   Download

 • Công văn 2744/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc Thuế GTGT đối với dự án sử dụng vốn ODA Nhật Bản

  pdf1p landai 14-08-2009 37 3   Download

 • Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Việc tiếp nhận vốn đầu tư nước ngoài đóng vai trò rất quan trọng để một mặt, tích lũy nguồn vốn cho chúng ta xây dựng và phát triển kinh tế, mặt khác, tạo điều kiện để rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế so với các nước khác.

  pdf40p condaucon 26-07-2011 166 82   Download

 • Tiểu luận Đầu tư quốc tế với đề tài "Tổng quan về tình hình đầu tư ODA của Nhật Bản vào Việt Nam qua 20 năm hợp tác và phát triển 1993 -2013" nhằm cung cấp thông tin về tình hình đầu tư ODA của Nhật Bản vào Việt Nam, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, cũng như thu hút thêm nhiều nguồn vốn tài trợ khác trong tương lai.

  doc22p xuantriu1 26-08-2014 162 56   Download

 • TRONG NHỮNG NĂM QUA, VIỆT NAM ĐÃ CÓ NHỮNG BƯỚC TIẾN VỮNG CHẮC TRÊN CON ĐƯỜNG CÔNG NGHIỆP HOÁ VÀ HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC, CHO NÊN CẦN RẤT NHIỀU NGUỒN VỐN. TRONG ĐÓ VIỆN TRỢ ODA CỦA NHẬT BẢN CHO VIỆT NAM, CÓ VAI TRÒ ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM. ODA CỦA NHẬT BẢN VIỆN TRỢ CHO VIỆT NAM TẬP TRUNG VÀO 5 LĨNH VỰC CƠ BẢN, CỤ THỂ LÀ: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ XÂY DỰNG THỂ CHẾ; XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO CÁC...

  pdf27p carnation89 15-02-2012 115 52   Download

 • Trong mấy chục năm qua, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của các nước đang phát triển. Nguồn vốn ODA là nguồn vốn nhận được từ các nhà tài trợ của các nước và tổ chức tài trợ quốc tế.

  doc110p chaunhatquang86 12-03-2013 115 41   Download

 • Vốn ODA có vai trò quan trọng, góp phần nâng cấp các hệ thống công trình thủy lợi, phục vụ phát triển nông nghiệp và các ngành kinh tế - xã hội khác, từng bước nâng cao mức đảm bảo an toàn trước thiên tai. Việc quản lý dự án sử dụng vốn ODA đã có những tiến bộ nhất định và đạt hiệu quả rõ rệt, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề bất cập cần được quan tâm đúng mức. Mời các bạn cùng tham khảo bài báo sau đây để biết thêm về vấn đề nêu trên.

  pdf6p namthangtinhlang_03 10-11-2015 65 18   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay, để phát triển nền kinh tế trước hết cần phải phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, để từ đó mới có thể tạo điều kiện cho các vùng, miền trên cả nước phát triển kinh tế một cách đồng đều. Vì vậy Đảng và Nhà nước đã xác định mục tiêu hàng đầu và ưu tiên trước nhất là phát triển mạng lưới giao thông trên cả nước, có như vậy thì mới có thể đạt được mục tiêu chung của toàn nền kinh tế.

  pdf105p bandoctl 13-07-2013 44 10   Download

 • Bài báo cáo có nội dung trình bày: Lý luận chung về ODA- JICA, tình hình viện trợ ODA của Nhật Bản; thực trạng huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA tại Việt Nam, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc24p anhhaianh93 11-03-2017 6 1   Download

 • Trong những năm qua, Việt Nam đã có những bước tiến vững chắc trên con đường công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, cho nên cần rất nhiều nguồn vốn. Trong đó viện trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. ODA của Nhật Bản viện trợ cho Việt Nam tập trung vào 5 lĩnh vực cơ bản, cụ thể là: phát triển nguồn nhân lực và xây dựng thể chế; xây dựng và cải tạo các...

  pdf29p nhattruong 14-07-2009 727 401   Download

 • Trong những năm qua, Việt Nam đã có những bước tiến vững chắc trên con đường công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, cho nên cần rất nhiều nguồn vốn. Trong đó viện trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

  doc29p quocnamdhnl 02-04-2011 129 37   Download

 • Công văn 396/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với dự án sử dụng vốn ODA Nhật Bản

  pdf1p missthuy85 15-08-2009 28 2   Download

 • Nhìn chung, công tác giải ngân trong những năm qua chưa tốt, nhiều dự án không được Chính phủ Nhật Bản chấp thuận, tốc độ giải ngân nói chung vẫn còn chậm. Cam kết vẫn chỉ là lời hứa. Sẽ rất lãng phí nguồn lực nếu chúng ta không biết cách tận dụng những cam kết đó. Trong những năm tới, chúng ta cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao số vốn ODA được giải ngân. *)Ngân hàng thế giới (WB) Kể từ năm 1993 đến năm 1999, thông qua 7 Hội nghị của các nhà tài trợ, WB...

  pdf39p ttcao8 29-08-2011 49 22   Download

 • Sau hai thập kỷ chuyển đổi cơ chế kinh tế, Việt Nam đã tiến một bước dài trên con đường phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, nước ta vẫn được đánh giá là một nước nông nghiệp. Việc lựa chọn đường lối phát triển kinh tế như thế nào sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước và môi trường kinh tế quốc tế là rất cần thiết.

  doc40p o0vp0o 03-09-2013 44 19   Download

 • ể từ 1993, năm 2001 là năm suy giảm đầu tiên. Mức giải ngân của năm này đã giảm khoảng 16%, sau thời kỳ tăng trưởng 8 năm liên tục. Việc giảm sút một phần là do nhiều dự án và chương trình do Nhật Bản tài trợ đã kết thúc. Các dự án này bao gồm các nhà máy điện Phú Mỹ, Phả Lại và Hàm Thuận Đa Mi, cũng như chương trình Miyazawa hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân, cải cách Doanh nghiệp Nhà nước và cải cách thương mại....

  pdf45p motorola_12 01-06-2013 27 7   Download

 • Quyết định 2192/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ”, vay vốn ODA của Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

  pdf21p thuthum 16-04-2014 22 0   Download

 • Trong Mẫu này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính gợi ý, hướng dẫn. Nội dung của Mẫu kế hoạch đấu thầu sẽ được người sử dụng cụ thể hoá theo từng dự án cụ thể. Từ ngữ viết tắt trong Mẫu: KHĐT Vốn ODA Kế hoạch đấu thầu Là vốn vay từ các nhà tài trợ (Ngân hàng Thế giới-WB, Ngân hàng Phát triển châu Á-ADB, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản-JICA, Ngân hàng Tái thiết Đức-KfW, Cơ quan Phát triển Pháp-AFD...) ...

  pdf12p maytreo 16-07-2010 791 184   Download

Đồng bộ tài khoản