Vốn và tài chính

Xem 1-20 trên 6833 kết quả Vốn và tài chính
 • Những quy định chung về cổ phần, cổ đông, cổ phiếu, trái phiếu. 1. Cổ phần. 2. Cổ đông. 3. Cổ phiếu. 4. Trái phiếu. Vốn và Tài chính. 1. Rút vốn ra khỏi công ty cổ phần. 2. Tăng giảm vốn điều lệ. 3. Phân chia lợi nhuận. 4. Trả cổ tức cho cổ đông. Cơ cấu tổ chức quản lý 1. Các chức danh. 2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý

  ppt40p tuantruongsunrise 15-09-2012 217 71   Download

 • Tài liệu tham khảo về Nguồn vốn và tài sản

  doc2p hocnua_hocmai_9x 20-05-2010 436 53   Download

 • Thông tư 75-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản trong doanh nghiệp Nhà nước

  doc11p hoanglinh 19-08-2009 107 8   Download

 • QUY CHẾ TÀI CHÍNH CÔNG TY CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Quy chế tài chính của Công ty được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, Pháp lệnh Kế toán thống kê và Điều lệ Công ty. Điều 2: Quy chế tài chính này áp dụng trong nội bộ Công ty. Đối tượng thi hành Quy chế Tài chính là toàn thể nhân sự làm việc trong hệ thống Công ty. Điều 3: VỐN VÀ TÀI SẢN 3.1 Vốn của Công ty là phần vốn tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: - Vốn...

  pdf6p thanh_trieu 25-12-2009 921 620   Download

 • Vốn là biểu hiện bằng tiền của tài sản của doanh nghiệp, là yếu tố không thể thiếu của mọi quá trình sản xuất kinh doanh. Do vậy, quản lý vốn và tài sản trở thành một mục tiêu quan trọng trong quản trị tài chính. Mục tiêu quan trọng nhất của quản lý vốn và tài sản là đảm bảo cho quá trình sản xuất- kinh doanh tiến hành bình thường với hiệu quả kinh tế cao nhất. Một bộ phận quan trọng của vốn kinh doanh là vốn cố định.

  pdf15p littleduck801 11-08-2011 329 175   Download

 • Vốn và tài trợ vốn dài hạn của doanh nghiệp -Vốn tài sản dòng tiền trong doanh nghiệp -Các loại vốn trong doanh nghiệp -Các công cụ tài trợ vốn dài hạn cho doanh nghiệp -Chính sách tài trợ vốn dài hạn cho doanh nghiệp

  ppt39p misadu 01-07-2010 413 138   Download

 • Ở nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, nhất là các quốc gia Châu Âu, thuế GTGT không đánh vào các dịch vụ tài chính nói chung và hoạt động kinh doanh chứng khoán nói riêng. Bởi vì thật khó mà xác định GTGT phát sinh ở mỗi giai đoạn khi dựa vào các hóa đơn thông thường của các dịch vụ về vốn và tài chính, những dịch vụ có tính linh hoạt cao trong quan hệ mậu dịch quốc tế.

  pdf0p thanhson 12-06-2009 500 131   Download

 • Tài liệu tham khảo bài giảng môn học lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 6 Thị trường tài chính, nắm vững khái niệm và tổng quan về thị trường tài chính, vai trò đối với nền kinh tế. Thị trường tài chính là nơi diễn ra việc mua bán vốn gồm quá trình tài chính trực tiếp và tài chính gián tiếp.

  pdf23p vitconhaman 05-08-2011 156 37   Download

 • Nội dung bài giảng Quản trị tài chính nâng cao nêu khái niệm tài chính doanh nghiệp, quản trị tài chính và tài chính doanh nghiệp. Quản trị tài chính là quá trình tạo lập và sử dụng hiệu quả quỹ tiền của doanh nghiệp.

  pdf37p next_12 16-04-2014 96 37   Download

 • - Tài chính DN: những quan hệ tiền tệ gắn với việc huy động, phân phối, sử dụng và quản lý vốn trong quá trình kinh doanh của DN - Hoạt động tài chính bao gồm những vấn đề chủ yếu sau: - đầu tư vào đâu và như thế nào? - Nguồn vốn được huy động từ đâu? - Quản lý, sử dụng vốn và tài sản như thế nào để tạo ra lợi nhuận tối đa và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn? - Quản lý các hoạt động tài chính ngắn hạn và dài hạn như thế nào để đưa ra các ...

  ppt19p muamuathutk92 07-01-2013 72 20   Download

 • Chương 4 Tài chính doanh nghiệp thuộc bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ, trong chương học này nội dung trình bày kiến thức về: Doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp, nguồn vốn của doanh nghiệp, các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp, quản lý tài sản của doanh nghiệp.

  pdf23p tanhthanhthanh23 18-04-2014 81 14   Download

 • Tài chính DN: những quan hệ tiền tệ gắn với việc huy động, phân phối, sử dụng và quản lý vốn trong quá trình kinh doanh của DN Hoạt động tài chính bao gồm những vấn đề chủ yếu sau: đầu tư vào đâu và như thế nào? Nguồn vốn được huy động từ đâu? Quản lý, sử dụng vốn và tài sản như thế nào để tạo ra lợi nhuận tối đa và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn? Quản lý các hoạt động tài chính ngắn hạn và dài hạn như thế nào để đưa ra các quyết định t...

  ppt19p tab_12 26-07-2013 35 6   Download

 • Bài giảng Tài chính phát triển gồm 8 chương trình bày lý thuyết căn bản của tài chính phát triển: giới thiệu về hệ thống tài chính và tài chính phát triển, phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế, các tổ chức tài chính, thị trường tín dụng phi chính thức....

  ppt40p pink_12 27-05-2014 31 7   Download

 • Thông tư 62/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản trong doanh nghiệp Nhà nước

  doc9p thanhuyen 19-08-2009 27 2   Download

 • (NB) Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp gồm có 6 chương với các nội dung sau: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp; quản lý vốn và tài sản của doanh nghiệp; chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp; phân tích dòng tiền và hệ thống đòn bẩy; đầu tư dài hạn của doanh nghiệp; tái cấu trúc doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf45p nganga_09 14-10-2015 26 7   Download

 • Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được thành lập nhằm sản xuất cung ứng các sản phẩm hàng hoá dịch vụ trên thị trường với mục đích đem lại lợi nhuận.Để tiến hành sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp cần phải có một lượng vốn nhất định bao gồm vốn cố định, vốn lưu động và các vốn chuyên dùng khác.

  pdf65p minhtri 09-07-2009 4433 3614   Download

 • Tổng quan về thị trường tài chính (TTTC): · Các quan điểm khác nhau về TTTC. · Chức năng của TTTC. · Chức năng của thị trường tài chính. Cấu trúc của TTTC từ các giác độ nghiên cứu khác nhau: · Theo thời hạn chuyển giao vốn. · Theo mức độ can thiệp của chính phủ. · Theo tính chất các công cụ tài chính. · Theo quá trình phát hành và lưu thông các công cụ tài chính.

  pdf67p 545454 01-09-2009 6232 3250   Download

 • Bài giảng môn Quản trị tài chính doanh nghiệp - TS. Ngô Quang Huân giới thiệu đến bạn những nội dung chính sau: tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp, phân tích và hoạch định tài chính doanh nghiệp, đầu tư tài chính, đầu tư và hoạch định ngân quỹ dầu tư, quản trị vốn lưu động.

  ppt58p mattroithucnuadem 23-12-2009 4435 2418   Download

 • Đề tài: Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới trình bày cơ sở lý luận về cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp, thực trạng về cấu trúc vốn chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới, từ đó đưa ra giải pháp về cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn.

  doc68p myduyhuynh 02-12-2009 4220 2121   Download

 • Từ bảng phân tích trên, ta nhận thấy trong 2 năm 2008 và 2009, tuyệt đại bộ phận thu nhập của công ty hải hà có nguồn gốc từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ ( chiếm khoảng 99%) tổng doanh thu và thu nhập khác; tiếp theo là hoạt động tài chính và thu nhập khác chỉ chiếm có khoảng 1% tổng thu nhập.

  doc29p haihvnh 25-11-2010 4000 1990   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản