Vốn xã hội

Xem 1-20 trên 1978 kết quả Vốn xã hội
 • Tham khảo bài thuyết trình 'vốn xã hội', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt46p peheo_3 22-08-2012 75 16   Download

 • Bài viết phân tích vai trò của vốn xã hội như một giải pháp quan trọng đối với phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn Việt Nam thông qua một nghiên cứu điển hình về vốn xã hội trong phát triển ngành nghề phi nông nghiệp. Bài viết cũng đề xuất các giải pháp về khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn vốn xã hội cũng như giải pháp kiểm soát các tác động tiêu cực của vốn xã hội đối với phát triển ngành nghề phi nông nghiệp ở nông thôn.

  pdf11p allbymyself_07 02-02-2016 21 7   Download

 • Quan hệ xã hội và vốn xã hội: Nghiên cứu so sánh Việt Nam và Hàn Quốc so sánh tổng quát về quy mô và đặc tính quan hệ xã hội và vốn xã hội của người Việt Nam và người Hàn Quốc. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm rõ hơn về nội dung này.

  pdf11p cocacola_01 21-09-2015 26 7   Download

 • Bài viết "Một số vấn đề về vốn xã hội trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam" trình bày về các thành tố chính của vốn xã hội của cộng đồng các dân tộc thiểu số, biến đổi về vốn xã hội của các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam,... Với các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf12p thuyhuynh02 04-03-2016 31 8   Download

 • Vận dụng lý thuyết Vốn xã hội của Pierre Bourdieu vào phân tích vai trò của xã hội dân sự của Lê Thu Hà là thử nghiệm của tác giả nhằm tìm hiểu về vai trò cung cấp vốn xã hội cho người dân của xã hội dân sự thông qua việc xác định các chỉ báo.

  pdf6p cocacola_01 21-09-2015 39 6   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Số nợ đời - Vốn xã hội: Định đề giới hạn về trao đổi xã hội hay những mối liên hệ liên chủ thể" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về những vấn đề liên quan về số nợ đời như: Số nợ đời và những điều được ghi chép, số nợ đời từ góc nhìn nhân học liên chủ thể,...

  pdf10p thuyhuynh02 04-03-2016 10 1   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Vốn xã hội: Nguồn gốc và những sự áp dụng nó trong xã hội học hiện đại" dưới đây để nắm bắt được các khái niệm vốn xã hội, những nguồn góc của vốn xã hội, những tác động hệ quả của vốn xã hội, vốn xã hội tiêu cực,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 7 1   Download

 • Nguồn vốn xã hội là gì, nguồn vốn xã hội và phát triển như thế nào, nguồn vốn xã hội và chính sách nguồn vốn xã hội như thế nào,... Nhằm giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Nguồn vốn xã hội và sự phát triển: Chương trình nghị sự tương lai" dưới đây.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 12 2   Download

 • Vốn xã hội và quan hệ mạnh yếu, vốn xã hội và quan hệ mạnh yếu trong hoạt động kinh doanh của người nhập cư, những cơ hội tạo ra vốn xã hội, quá trình định cư ở Nhật,... là những nội dung chính trong bài viết "Nhà hàng Việt Nam: Một hiện tượng về vốn xã hội của người Việt Nam định cư tại Nhật". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 19 1   Download

 • Sơ lược về lý thuyết mạng lưới xã hội và vốn xã hội, vận dụng lý thuyết vốn xã hội, mạng lưới xã hội, nghiên cứu vấn đề thực hiện quyền lao động của lao động tại các doanh nghiệp FDI là những nội dung chính trong bài viết "Triển vọng của cách tiếp cận vốn xã hội, mạng lưới xã hội đối với nghiên cứu về quyền của người lao động trong doanh nghiệp FDI ở Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 17 6   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Vốn xã hội, mạng lưới xã hội và những phí tổn" dưới đây để nắm bắt được quan niệm về vốn xã hội, mạng lưới xã hội, cấu trúc và chức năng của vốn xã hội, những phí tổn để duy trì vốn xã hội và mạng lưới xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 21 4   Download

 • Nội dung bài viết "Sự giao thoa giữa vốn xã hội với các giao dịch kinh tế trong gia đình: So sánh gia đình Việt Nam và gia đình Hàn Quốc" trình bày về các quan hệ gia đình trong việc huy động vốn kinh doanh, quan hệ gia đình trong vận hành kinh doanh hàng ngày, quan hệ gia đình trong việc bảo đảm lao động,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 26 2   Download

 • Bài viết "Sử dụng vốn xã hội trong chiến lược sinh kế của nông dân ven đô Hà Nội dưới tác động của đô thị hoá" trình bày về vốn xã hội, tác động của đô thị hóa và việc sử dụng vốn xã hội trong chiến lược sinh kế của nông dân ven đô, một số kết luận về việc sử dụng vốn xã hội,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 19 4   Download

 • Trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, vai trò của văn hóa và xã hội đối với phát triển nói chung và phát triển kinh tế nói riêng ngày càng được chú trọng. Một số học giả đã sử dụng khái niệm vốn xã hội cũng như đã phát triển những lý thuyết về chúng để phân tích tác động của văn hóa và xã hội trong tiến trình phát triển.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 19 2   Download

 • Nội dung bài viết "Vốn xã hội của nông thôn Việt Nam đương đại: Một nghiên cứu trường hợp xã Giao Tân, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định" cung cấp cho các bạn vấn đề khái niệm vốn xã hội, Giao Tân một cộng đồng trọng nông, những phát hiện bước đầu vốn xã hội của Giao Tân,... Với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 35 7   Download

 • Công thức “T-H-T’“ chứa đựng toàn bộ bản chất của khái niệm tư bản và có thể diễn đạt thành lời như sau: tư bản là loại tiền (ký hiệu là T) được sử dụng (ví dụ để mua hàng hoá – H) nhằm sản sinh ra tiền (ký hiệu là T’) tức là sinh ra lợi nhuận.

  doc10p nguyet_123t 21-12-2010 163 55   Download

 • Trong bài này chúng tôi sẽ tóm lược các điểm chính của vốn xã hội như được trình bày theo một số nhà nghiên cứu trên thế giới. Sau đó đề cập đến sự nghiên cứu của ông Fukuyama và liên hệ một số điểm chính yếu của ông với thực tế của nước ta để tìm xem vốn xã hội của chúng ta cao hay thấp. Thực tế được chọn lựa là sáu vấn đề nằm trong cơ cấu tổ chức xã hội và công việc xây dựng con người ở ta ...

  pdf13p denlong_do 28-10-2011 80 29   Download

 • Khi sự tin cẩn lẫn nhau được tích tụ lại nhờ các sinh hoạt tự nguyện, thì đó là vốn xã hội, và nó tạo ra những tài sản chung. Vốn đó làm cho các cố gắng của chính quyền trở nên hữu hiệu. III. Vốn xã hội ở ta Trên cơ sở của các mối tương quan nêu trên, ta sẽ tìm xem vốn xã hội của chúng ta có cao không, bằng cách xem xét các yếu tố tinh thần tạo nên niềm tin. Đó là sự trung thực, sự tương tác, tinh thần trách nhiệm và...

  pdf14p denlong_do 28-10-2011 71 27   Download

 • Mục tiêu chính của bài 1 Tổng quan về nhân học y tế & xã hội học sức khỏe nằm trong bài giảng xã hội học sức khỏe nhằm trình bày về các khái niệm cơ bản và đối tượng nghiên cứu của Nhân học và Xã hội học sức khỏe, trình bày và phân tích được các yếu tố xã hội và văn hóa quyết định sức khỏe, trình bày và phân tích được các điều kiện xã hội có nguy cơ và tác động của hòa nhập xã hội và vốn xã hội đến sức khỏe.

  ppt41p orange_12 04-06-2014 77 29   Download

 • Quá khứ và những vấn đề hiện tại trong các nghiên cứu xã hội Bài viết này đặt ra câu hỏi về những thế hệ nghiên cứu xã hội ở Anh trước đây (các nhà xã hội học, nhân học, khoa học chính trị …) đã làm thế nào để nghiên cứu các đặc tính văn hoá của các nhóm thiểu số sau chiến tranh khi mà họ đánh giá cao nhóm này nhưng lại coi nhẹ nhóm khác, và họ đã dùng cách đánh giá đó để đo lường tỉ lệ thành công hoặc thất bại của...

  pdf20p banhukute 24-06-2013 29 5   Download

Đồng bộ tài khoản