Vowels

Xem 1-20 trên 105 kết quả Vowels
 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tiếng Anh, mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách "Vowels Code Flip Book" dưới đây. Nội dung cuốn sách giới thiệu đến các bạn cách học từ vựng nguyên âm tiếng Anh. Hy vọng nội dung cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf42p thieulam5782 04-10-2015 14 6   Download

 • (BQ) Sounds Great is a five-level phonics series, especially developed for young EFL/ESL learners. Sounds Great initiates the path to English fluency with a systematic presentation of the alphabet, vowel combinations, and consonant blends. Sounds Great Reader Series contains four stories in each level for a total of 20 stories in each series. Ebook Sounds great Long vowel sounds 3 - Workbook is level 3.

  pdf39p thieulam5782 04-10-2015 29 9   Download

 • Những bài học phát âm từ vựng cơ bản Unit 1: Long vowel. Introduction: Cách phát âm: lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước, khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên. Các nguyên âm khác nhau sẽ cùng được phát âm sau là /i:/ trong những hợp cụ thể

  doc84p dinhluyen2704 29-07-2010 874 577   Download

 • Tham khảo sách 'vowels & consonants', ngoại ngữ, kỹ năng đọc tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p hiepkhach_1006 02-02-2012 337 212   Download

 • This dictionary shows pronunciations used by speakers of the most common American English dialects. Sometimes more than one pronunciation is shown. For example, many Americans say the first vowel in data as /eI/, while many others say this vowel as /{/. We show data as /'deIÔ@, 'd{Ô@/. This means that both pronunciations are possible and are commonly used by educated speakers. We have not, however, shown all American dialects and all possible pronunciations. For example, news is shown only as /nuz/ even though a few Americans might pronounce this word as /nyuz/.

  pdf1200p sachcongnghesinhhoc 11-06-2013 89 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 5 short vowel /ʌ/ nguyên âm ngắn /ʌ/', ngoại ngữ, kỹ năng đọc tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p lengochaibt1993 26-03-2013 55 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 6 long vowel /ɑː/ nguyên âm dài /ɑː/', ngoại ngữ, kỹ năng đọc tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p lengochaibt1993 26-03-2013 41 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 12 short vowel /ə/ nguyên âm ngắn /ə/', ngoại ngữ, kỹ năng đọc tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p lengochaibt1993 26-03-2013 47 13   Download

 • Cách phát âm nguyên âm ngắn /I/ Short vowel /I/ .Độ dài ngắn của một nguyên âm rất quan trọng trong khi phát âm, đôi khi sự khác biệt giữa âm ngắn và âm dài chỉ là rất nhỏ nhưng nếu bạn phát âm không chuẩn thì nghĩa của diễn đạt sẽ bị thay đổi, gây khó hiểu cho người nghe.

  pdf8p oishithetgiay 18-06-2013 68 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 9 short vowel /ʊ/ nguyên âm ngắn /ʊ/', ngoại ngữ, kỹ năng đọc tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p lengochaibt1993 26-03-2013 37 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 7 short vowel /ɒ/ nguyên âm ngắn /ɒ/', ngoại ngữ, kỹ năng đọc tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p lengochaibt1993 26-03-2013 34 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 10 long vowel /u:/ nguyên âm dài /u:/', ngoại ngữ, kỹ năng đọc tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p lengochaibt1993 26-03-2013 49 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 8 long vowel /ɔː/', ngoại ngữ, kỹ năng đọc tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p lengochaibt1993 26-03-2013 37 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 11 long vowel /ɜ:/ nguyên âm dài /ɜ:/', ngoại ngữ, kỹ năng đọc tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p lengochaibt1993 26-03-2013 35 7   Download

 • Cách phát âm: Mở miệng rộng bằng 1/2 so với khi phát âm /æ/ đưa lưỡi về phía sau hơn một chút so với khi phát âm /æ/ / / is a short, relaxed vowel sound. Open your mouth wide. Your tongue should rest in the middle of your mouth. It's pronounced/ /.../ / Cut /k t/ Hug /h g/ Sunny /'s ni/ Money /'m ni/ .Gun /g n/ Some /s m/ Dove /d v/ The dust is under the rug. /.ə d st z ' ndər .ə r ŋ/ Among /ə m ŋ/ Wonder/ w ndər/ Nothing / n θ ŋ/

  pdf8p camdodoisinhvien 26-06-2013 41 6   Download

 • Long vowel / :/ (Nguyên âm dài / :/) .Unit 11 Long vowel / :/ Nguyên âm dài / :/ Introduction / / is a long vowel sound. Your mouth and tongue should be relaxed. It’s pronounced / bird /b turn /t first /f work /w verb /v rd/ rn/ rst/ rk/ rb/ /.... / /. occur /ə k early / thirty / θ journey / d worship / w r rli/ rti/ rni/ p/ r/ .curtain / k The girl saw the circus first. /ə rl s .ə s rkəs .

  pdf6p camdodoisinhvien 26-06-2013 52 6   Download

 • With the Spectrum Phonics grade 4 workbook you can expect your child to develop skills in understanding consonants, short and long vowels, silent consonants, vowel digraphs, vowel sounds, consonant combinations, and diphthongs.

  pdf170p layon_5 30-03-2013 49 9   Download

 • Long vowel /ɔ:/ (Nguyên âm dài /ɔ:/) Cách phát âm: Lưỡi di chuyển về phía sau, phần lưỡi... Put the front of your tongue down Round your lips. It’s pronounced / ball /b saw /s talk /t short / l/ / k/ rt/ / .... / / water / w daughter / d corner / k before /b f tər/ tər/ rnər/ r/.

  pdf8p camdodoisinhvien 26-06-2013 26 5   Download

 • Long vowel /i:/ (Nguyên âm dài /i:/ ) .Unit 1: Long vowel /i:/ Nguyên âm dài /i:/ Introduction Cách phát âm: lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước,khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên. Khi phát âm âm này, miệng hơi bè một chút, giống như đang mỉm cười vậy. /i / is a long vowel sound. .Make your mouth wide, like a smile /i / Your tongue touches the sides of your teeth /i /.

  pdf9p camdodoisinhvien 26-06-2013 29 7   Download

 • Pronunciation differences between british english and american english, rhotic accent, differences in vowel pronunciation, differences in consonant pronunciation, change of stress,... As the main contents of the document "British and american english pronunciation differences". Invite you to consult for additional documents for the academic needs and research.

  pdf14p myl0ve_tp 09-11-2015 22 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản