Vùng Đồng bằng Sông Hồng

Xem 1-20 trên 313 kết quả Vùng Đồng bằng Sông Hồng
 • Vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay có khoảng 668 làng nghề. kể cả làng nghề truyền thống và làng nghề mới) chiếm 48% tổng số làng nghề trong cả nước hiện nay. Đây là vùng có nhiều tiềm năng to lớn về phát triển làng nghề truyền thống lâu đời. Thế nhưng sau 1991, do mất thị trường tiêu thụ, nên thị trường xuất khẩu chững lại và gặp rất nhiều khó khăn....

  pdf129p cugiai1311 03-11-2012 119 53   Download

 • Bộ sưu tập dành cho quý thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo để nâng cao kĩ năng và kiến thức Địa lý 9 bài Vùng Đồng bằng sông Hồng (tt). Thông qua bài học, các kiến thức được cung cấp giúp học sinh hiểu được tình hình phát triển kinh tế ở đồng bằng sông Hồng trong cơ cấu GDĐ nông nghiệp vẫn còn chiếm tỷ trọng cao, nhưng công nghiệp và dịch vụ đang chuyển biến tích cực.

  ppt57p minhthu_03 25-03-2014 259 52   Download

 • Quý thầy cô giáo và các bạn học sinh có thể sử dụng các tài liệu trong bộ sưu tập bài giảng Vùng Đồng bằng sông Hồng để nâng cao kĩ năng và kiến thức. Qua các bài giảng, học sinh biết được các đặc điểm cơ bản về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, các đặc điểm kinh tế xã hội của vùng Đồng bằng sông Hồng.

  ppt28p minhthu_03 25-03-2014 351 44   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường không khí vùng đồng bằng sông hồng giai đoạn 2001- 2010', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf143p lalan38 01-04-2013 77 28   Download

 • Cuốn sách Tư liệu vùng đồng bằng sông Hồng được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm bắt được những thông số về dân số, lao động, y tế, kinh tế và xã hội tại vùng đồng bằng sông Hồng. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Địa lý cũng như những nhà hoạch định.

  pdf305p muathu102 20-03-2013 69 31   Download

 • Báo cáo tổng hợp: Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001-2010 có mục tiêu xác định cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch môi trường một vùng lãnh thổ; xác định mối liên hệ giữa quy hoạch môi trường và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBSH; xây dựng quy hoạch môi trường vùng ĐBSH gắn với QHPTKT-XH.

  pdf329p lanlan38 02-04-2013 81 27   Download

 • Chương 1 : Những vấn đề tổng quan - Chương 2 : Diễn biến rừng và đa dạng sinh học vùng đống bằng sông Hồng - Chương 3 : Hiện trạng đa dạng sinh học vùng đồng bằng sông Hồng - Chương 4 : Đánh giá đa dạng sinh

  pdf160p lanlan38 02-04-2013 39 14   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo các giáo án trong bộ sưu tập Vùng Đồng bằng sông Hồng cho việc giảng dạy và học tập được tốt hơn. Thông qua bài học, các kiến thức được cung cấp giúp học sinh Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.

  doc5p chieutim_33 19-03-2014 195 25   Download

 • Báo cáo: Biến động một số tính chất đất trồng lúa vùng đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long trình bày kết quả nghiên cứu về sự thay đổi một số tính chất của một số loại đất trồng lúa chính ở ĐBSH và ĐBSCL. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf13p iasvn_org123 27-06-2014 70 16   Download

 • Để đáp ứng nhu cầu tham khảo của thầy cô giáo và học sinh trong giảng dạy và học tập, chúng tôi đã soạn bộ sưu tập giáo án Vùng Đồng bằng sông Hồng (tt). Thông qua các bài học, giáo viên cần giúp học sinh trình bày được tình hình phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng. Nêu được các trung tâm KT lớn. Nhận biết vị trí, giới hạn và vai trò của vùng KT trọng điểm BB. Xác định trên bản đồ vị trí ĐL của vùng KT trọng điểm BB.

  doc5p chieutim_33 19-03-2014 147 11   Download

 • Dựa trên nguồn thông tin thu thập từ 574 cơ sở sản xuất, 110 cơ sở thu gom và sơ chế; 150 cơ sở bán buôn và bán lẻ và 6 cơ sở chế biến, bằng phương pháp thống kê mô tả và so sánh, nghiên cứu đã phân tích và chỉ rõ kết quả cũng như hiệu quả kinh tế của ngành hàng nấm ăn, chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong phát triển ngành hàng nấm ăn ở vùng đồng bằng sông Hồng. Trên cơ sở đó đề xuất một số gợi ý chính sách cho phát triển ngành hàng nấm ăn.

  pdf9p nganga_08 12-10-2015 25 5   Download

 • Bài viết này là kết quả nghiên cứu thực trạng năng lực các trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Hồng thể hiện trên ba phương diện (tổ chức quản lý, đào tạo và cơ sở vật chất) nhằm cung cấp những căn cứ thực tiễn để đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực của các trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh hội nhập ở các nghiên cứu tiếp theo.

  pdf9p nganga_06 05-10-2015 10 4   Download

 • Nội dung gồm - Chương 1 : Những vấn đề tổng quan - Chương 2 Diễn biến rừng và đa dạng sinh học vùng đống bằng sông Hồng - Chương 3 : Hiện trạng đa dạng sinh học vùng đồng bằng sông Hồng - Chương 4 : Đánh giá đa dạng sinh học và các yếu tố ảnh hưởng tới đa dạng sinh học của vùng đồng bằng sông Hồng - Chương 5 : Dự báo xu thế biến động đa dạng sinh học và quy hoạch bảo vệ đa dạng sinh học.

  pdf120p lalan38 01-04-2013 116 56   Download

 • Đồng bằng sông Hồng (hay châu thổ sông Hồng) là một vùng đất rộng lớn nằm quanh khu vực hạ lưu sông Hồng thuộc miền Bắc Việt Nam, vùng đất bao gồm 11 tỉnh và thành phố như: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh.

  pdf8p sunny_1 26-10-2013 167 32   Download

 • Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi lợn n-ớc ta liên tục phát triển từ 20,19 triệu con năm 2000 tăng lên 27,34 triệu con năm 2005, trong đó đàn lợn vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) đạt 7,42 triệu con chiếm 27,1% tổng đàn lợn cả n-ớc (Niên giám thống kê, 2006).

  pdf7p banglang_1523 22-07-2012 62 16   Download

 • Dựa vào lược đồ và kiến thức đã học, nêu ý nghĩa của sông Hồng đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư. Sông Hồng bồi đắp phù sa tạo nên đồng bằng sông Hồng màu mỡ, phì nhiêu thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, dân cư tập trung đông, công nghiệp và đô thị hóa sôi động.

  pdf234p lalan38 01-04-2013 46 13   Download

 • Nhiệm vụ của đề tài là phân tích năng lực tổng kết thực tiễn và vai trò của nó đối với hoạt động lãnh đạo của cán bộ chủ chốt cấp tỉnh; chỉ ra thực trạng năng lực tổng kết thực tiễn của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt vùng đồng bằng sông Hồng cùng những nguyên nhân của thực trạng này; đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp nhằm từng bước nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn cho đội ngũ cán bộ này.

  pdf464p tsmttc_009 12-08-2015 41 17   Download

 • Nghiên cứu điều tra cắt ngang về tình trạng bệnh quanh răng ở cộng đồng dân cư vùng Đồng bằng Sông Hồng. Kết qu. điều tra cho thấy: 1. 2. Tỷ lệ trẻ em viêm lợi từ 28.1% đến 66.1%. Tỷ lệ trẻ em có cao răng rất cao và gia tăng theo tuổi. ở lứa tuổi Đối với ng-ời lớn, tỷ lệ người có bệnh viêm lợi và viêm quanh răng rất cao và ở mức từ 99.16% đến 15 - 17 tuổi, tỷ lệ trẻ em có cao răng cao hơn gấp 3.5 lần mục tiêu của TCSKTG...

  pdf4p sunshine_6 02-07-2013 35 8   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Phát triển kinh tế nông hộ sản xuất hàng hóa ở vùng đồng bằng sông Hồng" cung cấp cho người đọc các nội dung: vai trò của sản xuất hàng hóa và sự cần thiết phải chuyển kinh tế hộ nông dân lên sản xuất hàng hóa, những nhân tố ảnh hưởng và phương pháp đánh giá trình độ sản xuất hàng hóa của hộ, trang trại ở một số nước trên thế giới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf72p doinhugiobay_02 12-11-2015 27 10   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Phát triển kinh tế nông hộ sản xuất hàng hóa ở vùng đồng bằng sông Hồng", phần 2 trình bày các nội dung: Kết quả và hạn chế của sản xuất hàng hóa trong kinh tế hộ nông dân vùng đồng bằng sông Hồng, phương hướng phát triển kinh tế hộ nông dân sản xuất hàng hóa ở vùng ĐBSH,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf83p doinhugiobay_02 12-11-2015 28 7   Download

Đồng bộ tài khoản