Vướng mắc nộp thuế

Xem 1-14 trên 14 kết quả Vướng mắc nộp thuế
 • Công văn 6857/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc nộp thuế giá trị gia tăng

  pdf1p nguyenchien 08-08-2009 22 1   Download

 • Thông tư số 51/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn thủ tục thu nộp, thẩm quyền xét miễn giảm và quyết toán về thuế doanh thu, thuế lợi tức; thủ tục giải quyết vướng mắc về thuế do Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lawktkt6 29-10-2009 74 10   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn.

  pdf4p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 67 6   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo quyết định số 601/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Mẫu số 04/TTHT-TT MẪU NHẬT KÝ GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC

  pdf1p lucmoiiu 21-11-2012 33 4   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo quyết định số 601/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Mẫu số 03/TTHT-TT MẪU PHIẾU YÊU CẦU GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC (Theo hình thức tiếp xúc trực tiếp)

  pdf1p lucmoiiu 21-11-2012 54 3   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo quyết định số 601/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Mẫu số 05/TTHT-VM BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC VƯỚNG MẮC CỦA NNT Quý...... năm 20.......

  pdf1p lucmoiiu 21-11-2012 61 2   Download

 • Hạn chế về phương pháp tính thuế GTGT: Việc duy trì hai phương pháp tính thuế cùng với một biểu thuế có các mức thuế khác nhau tạo ra sự bất bình đẳng giữa các đối tượng nộp thuế khi áp dụng phương pháp tính thuế khác nhau.

  ppt16p phuong2401 25-11-2010 1454 481   Download

 • Công văn 3685/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vướng mắc khi tính phạt nộp chậm

  pdf1p tonynguyen 14-08-2009 93 16   Download

 • Công văn 1573/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về vướng mắc đối với việc nộp thuế nhà thầu

  pdf1p dieucomet 14-08-2009 27 2   Download

 • Công văn 127/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong việc xoá nợ thuế và các khoản nộp NSNN

  pdf1p minetuyen 15-08-2009 34 2   Download

 • Công văn 3982/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc tài khoản nộp thuế

  pdf1p crispy 07-08-2009 53 1   Download

 • Quyết định 78/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế “một cửa”

  doc10p tonynguyen 14-08-2009 184 19   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo quyết định số 601/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Mẫu số 02/TTHT-TH số 02/TTHT-TH BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ TẬP HUẤN/ĐỐI THOẠI Ngày .............. Nội dung/Chủ đề tập huấn/đối thoại: ..................... Số người tham dự: 1. Các nội dung vướng mắc đã giải đáp: STT Câu hỏi Trả lời 2. Các nội dung hẹn trả lời sau: ....

  pdf1p lucmoiiu 21-11-2012 75 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA TỔNG CỤC THUẾ, TỔNG CỤC HẢI QUAN, VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ, CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN, VỤ PHÁP CHẾ VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT XỬ LÝ VƯỚNG MẮC CHO NGƯỜI NỘP THUẾ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf7p kuckucucu 16-05-2012 27 1   Download

Đồng bộ tài khoản