Web-Based

Xem 1-12 trên 12 kết quả Web-Based
 • Sự phát triển của ngành thông tin và truyền thông (nhất là lĩnh vực bưu chính - viễn thông) đã đặt ra nhu cầu cấp thiết về cung cấp thông tin phục vụ quản lý để đáp ứng nhu cầu này đòi hỏi phải thiết lập một cơ sở dữ liệu phản ánh đầy đủ các thông tin từ hiện trạng đến quy hoạch, cũng như phải có các công cụ phục vụ quản lý, cung cấp thông tin và hỗ trợ ra quyết định. Và GIS là công nghệ hiệu quả để giải quyết bài toán này.

  pdf8p ducnv1788 27-02-2013 82 19   Download

 • gNEA là giải pháp Hệ thống thông tin môi trường được eKGIS phát triển trên nền tảng công nghệ GIS. gNEA được áp dụng để thiết lập cơ sở dữ liệu môi trường và hệ thống thông tin môi trường cho các tỉnh/thành phố, các KCN,...

  pdf8p ducnv1788 27-02-2013 135 35   Download

 • E-mail is the essential killer application of the Internet. Although Webbased commerce, business to business (B2B) transactions, and Application Service Providers (ASPs) have become the latest trends, each of these technologies is dependent upon the e-mail client/server relationship.

  pdf20p thachsaudoi 23-12-2009 83 10   Download

 • Mục đích chính của dự án này là phát triển một phiên bản web của một IDE tức là, Web dựa trên IDE (mã trong các đám mây) cho StrutsDự án Để xem giao diện và các thành phần điều khiển của kiến trúc MVC. Cho phép người dùng để tạo ra các trang XHTML bằng cách sử dụng kéo và thả cơ chế.

  ppt33p can_loc 25-07-2012 46 8   Download

 • The Netherlands-based bank, ABN AMRO, was formed in 1990 when Algemene Bank Nederland merged with Amsterdam-Rotterdam Bank. Following the merger, ABN AMRO has established itself as a global bank with operations in 76 countries and territories including the United States, where the bank has a 16% share of the Midwest market. ABN AMRO’s global expansion was driven initially by mergers but more recently by innovative webbased delivery of products and services.

  pdf706p greengrass304 15-09-2012 24 7   Download

 • Chúng tôi đang trong một thời đại của thông tin và công nghệ cao. Internet và các công cụ công nghệ cao giúp dân chủ hóa xã hội. Phân tích môi trường công lý đã được hưởng lợi rất nhiều từ đổi mới công nghệ cao, và chúng ta đã nói về vai trò của GIS trong phân tích công lý môi trường. Chúng tôi gần đây đã chứng kiến một sự tăng trưởng nhanh chóng của cơ sở dữ liệu và máy chủ webbased GIS, GIS và lập bản đồ dựa vào cộng đồng, và các công cụ thân...

  pdf34p tuongmatdo 12-12-2011 57 3   Download

 • Hiện nay Google đang quản lý e-mail của hơn 2000 trường đại học và cao đẳng cho phép các tài khoản của sinh viên chứa 70 mail có dung lượng 100mb vào các hộp thư. Microsoft cũng không chịu kém cạnh. Họ đang cung cấp các mail Webbased miễn phí cho hàng ngàn trường học, trong đó có các trường đại học ở 86 quốc gia.

  pdf3p bibocumi19 11-12-2012 21 3   Download

 • ISO 9000 standard which is playing a significant role in higher education is originally began for universities and institutes in the training international standard. Evaluating and planning strategies have the key roles in a university for the development of educational management. Webbased Decision Support System (DSS) can be used as an evaluation tool as well as a strategic planning tool for schools / universities. Currently, there are few studies in DSS using a domain of ISO 9000 in a traditional education. ...

  pdf12p tuanlocmuido 19-12-2012 25 2   Download

 • This software demonstration presents WebLicht (short for: Web-Based Linguistic Chaining Tool), a webbased service environment for the integration and use of language resources and tools (LRT). WebLicht is being developed as part of the D-SPIN project1. WebLicht is implemented as a web application so that there is no need for users to install any software on their own computers or to concern themselves with the technical details involved in building tool chains.

  pdf5p hongdo_1 12-04-2013 26 2   Download

 • An important and well-studied problem is the production of semantic lexicons from a large corpus. In this paper, we present a system named ASIA (Automatic Set Instance Acquirer), which takes in the name of a semantic class as input (e.g., “car makers”) and automatically outputs its instances (e.g., “ford”, “nissan”, “toyota”). ASIA is based on recent advances in webbased set expansion - the problem of finding all instances of a set given a small number of “seed” instances.

  pdf9p hongphan_1 14-04-2013 18 2   Download

 • We propose a collaborative framework for collecting Thai unknown words found on Web pages over the Internet. Our main goal is to design and construct a Webbased system which allows a group of interested users to participate in constructing a Thai unknown-word open dictionary. The proposed framework provides supporting algorithms and tools for automatically identifying and extracting unknown words from Web pages of given URLs. The system yields the result of unknownword candidates which are presented to the users for verification. ...

  pdf8p hongvang_1 16-04-2013 16 2   Download

 • The paper discusses the corpora management system (CMS) design that uses Java and Oracle9i DBMS to support strategic corpora analysis. We present the pilot webbased CMS to support linguists in their daily work. The system offers facilities to assist linguists and internet users as they search for relevant material, and then classify and annotate this material.

  pdf4p bunthai_1 06-05-2013 19 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản