Web platform

Xem 1-20 trên 490 kết quả Web platform
 • Bạn có muốn chạy trực tiếp WordPress hoặc các ứng dụng trực tuyến khác ngay trên máy tính để kiểm tra và phát triển thêm các tính năng khác: Trong bài viết sau chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn phương pháp này. Trong bài sẽ hướng dẫn từng bước chi tiết cài đặt WordPress và Visual Web Developer 2010 Express để chỉnh sửa mã với Web Platform Installer. Với các ứng dụng và công cụ Web khác thì cách làm cũng tương tự vậy...

  pdf32p ken333 07-06-2012 76 18   Download

 • Thiết lập Visual Web Developer 2010 Express Như tình huống xảy ra phía trên, Visual Web Developer 2010 Express cài đặt không thành công trong lần đầu tiên. Nhưng lần thứ 2 đã suôn sẻ và thành công, khởi động ứng dụng từ thanh Start Menu

  pdf4p hangkute_101091 07-07-2010 115 40   Download

 • Lựa chọn ứng dụng web để cài đặt Ở đây chúng ta sẽ tiến hành cài đặt WordPress, vì vậy chọn thẻ Web Applications bên trái, cửa sổ bên phải có xếp hạng theo 3 tiêu chí A to Z, Most Popular, hoặc Highest Rating:

  pdf7p hangkute_101091 07-07-2010 51 12   Download

 • Thiết lập website thử nghiệm Khi quá trình cài đặt kết thúc, bạn cần phải điền thông tin về trang web của bạn. Đơn giản chấp nhận phương án mặc định hoặc tùy chọn điền thông tin, sau đó nhấn Continue:

  pdf17p hangkute_101091 07-07-2010 59 12   Download

 • INDEX MAMP installing on Mac OS X, procedure for, 19 testing and configuring, procedure for, 20 many-to-many relationship, 417 max_execution_time, 142 MAX_FILE_SIZE, 148, 150, 164 max_input_time, 142 MEDIUMBLOB data type, 301 menu.inc.php, 73–74, 76, 78 menu.inc_01.php, 75–76 menu.inc_02.php, 78 menu.php, 255–257 menu_01.php, 255 menu_02.

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 78 25   Download

 • Kể từ Windows Vista trở đi Microsoft cho ra mắt một công cụ mà có thể nói gần như là không thể thiếu đối với các lập trình viên và quản trị mạng đó chính là Microsoft Web Flatform. Đây chính là một công cụ khi cài đặt sẽ tích hợp vào trình IIS7 nhiệm vụ của nó là cho phép bạn chọn lựa cài đặt các công cụ cần thiết cho máy tính mà không cần phải đi thu gom nhiều nơi như trước kia nữa. ...

  pdf6p zttool 22-02-2011 181 20   Download

 • IIS Web Server - Part 3 - Install Microsoft Web Platform & Install BlogEngine.Net Giới thiệu: Kể từ Windows Vista trở đi Microsoft cho ra mắt một công cụ mà có thể nói gần như là không thể thiếu đối với các lập trình viên và quản trị mạng đó chính là Microsoft Web Flatform.

  pdf10p phuochau3 12-03-2011 97 17   Download

 • The ASP.NET MVC 3 Framework is the latest evolution of Microsoft’s ASP.NET web platform. It provides a high-productivity programming model that promotes cleaner code architecture, test-driven development, and powerful extensibility, combined with all the benefits of ASP.NET 4. In this third edition, the core model-view-controller (MVC) architectural concepts are not simply explained or discussed in isolation

  pdf752p phungnguyet_123 20-02-2013 53 16   Download

 • Bạn có muốn chạy trực tiếp WordPress hoặc các ứng dụng trực tuyến khác ngay trên máy tính để kiểm tra và phát triển thêm các tính năng khác? Trong bài viết sau chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn phương pháp này.

  pdf4p hangkute_101091 07-07-2010 64 9   Download

 • I. Đặt vấn đề Đối với các ứng dụng phân tán chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng kiến trúc .NET Remoting để giải quyết các vấn đề xử lý khai thác dữ liệu trên các máy ở xa.Tuy nhiên điều này có nhược điểm là nó đòi hỏi ứng dụng phải được xây dựng trên cùng platform hoặc cùng hệ thống mạng. Để khắc phục tình trang này, MS đưa ra khái niệm các dịch vụ Web XML. Chúng cho phép bạn trưng ra chức năng của ứng dụng đối với phạm vi rộng rãi người dùng.

  pdf5p hoangnhan123 12-10-2009 694 175   Download

 • The .NET platform is the foundation upon which the next generation of software will be built. Microsoft has invested a lot of capital in its development, and is putting its considerable weight behind its adoption as a new standard. A long list of Microsoft partners have also announced support for .NET tools and components— you can check http://msdn.microsoft.com/vstudio/partners for a current list of vendors who have .NET offerings. The .NET platform is much more than a new language, software development kit (SDK), or even an operating system.

  pdf817p maiphuong 10-08-2009 341 104   Download

 • The domain of web services is an emerging technology due to the growing demand of application-to-application communication and interoperability. The reason for its popularity is because of its flexible nature, since it exhibits itself as a standard interface which is not only platform-independent but technology independent as well. We'll talk more about this later.

  pdf14p trinhhiephoa 30-12-2010 130 47   Download

 • PHP là Hypertext Preprocessor Ngôn ngữ script chạy trên server PHP scripts chứa text, thẻ HTML, script Sử dụng phần mở rộng tên file : .php, .phtml. PHP scripts sẽ trả về kết quả cho trình duyệt một plain HTML PHP hỗ trợ để làm việc với nhiều hệ QTCSDL khác nhau: MySQL, Informix, Oracle, Sybase, Solid, PostgreSQL, Generic ODBC,.... Phần mềmmã nguồn mở, miễn phí. Chạy trên nhiều platforms (Unix, Linux, Windows)

  pdf20p nghiapro512 22-09-2012 102 43   Download

 • An all-too-common scene in the office, though, is PHP sneaking in through the back door. Upper- (or perhaps mid-) management has traditionally favored heavily-marketed, and “proven” products over non-orthodox, community-built technologies. I once worked for a CTO who (as the joke went, anyway) would build the next project on whatever platform was advertised on the last page of his business magazines. Unfortunately, many of the developers (myself included) were not convinced that the joke was only that—a joke....

  pdf64p thutrang 17-08-2009 98 34   Download

 • THE Java™ Web Services Tutorial is a guide to developing Web applications with the Java Web Services Developer Pack (Java WSDP). The Java WSDP is an all-in-one download containing key technologies to simplify building of Web services using the Java 2 Platform. This tutorial requires a full installation (Typical, not Custom) of the Java WSDP, v1.6 with the Sun Java System Application Server Platform Edition 8.1 2005Q2 UR2 (hereafter called the Application Server). Here we cover all the things you need to know to make the best use of this tutorial....

  pdf463p ptng13 16-05-2012 74 25   Download

 • Because you have opened this book and started reading the introduction, I am assuming that you are interested in learning how to create websites using Microsoft’s new and exciting web development application, Expression Web 3. If so, I congratulate you: By choosing this application as your platform, you are already well on your way to creating functional and well-designed sites based on web standards. In other words, unlike me, you are putting the proverbial horse before the cart and starting at the beginning rather than learning things the hard way....

  pdf510p ptng13 05-06-2012 87 22   Download

 • This book takes enterprise developers inside the architecture, protocols, and programming practices for building distributed-object Web Services. The authors also step readers through building a high-end Web Service of their own, using real-world examples and proven strategies. All the book's code examples appear on the companion CD-ROM.

  pdf312p ken333 06-07-2012 95 22   Download

 • ASP.NET MVC Framework is a radical shift for web developers using the Microsoft platform. It emphasizes clean architecture, design patterns, and testability, and it doesn’t try to conceal how the Web works. The first part of this book is designed to help you understand the foundational ideas of the ASP.NET MVC Framework, including the new features in ASP.NET MVC 3, and to experience in practice what the framework is like to use.

  pdf837p duyhoa07k4038 26-02-2013 67 20   Download

 • Threats and Mitigation Conventional Cryptography and Kerberos Public Key Cryptography and SSL Windows Security 101: Basics Windows Security 102: Impersonation and Delegation Code Access Security Part 1, Policy Code Access Security Part 2, Enforcement Securing Web Applications Securing Web Services Securing System.Runtime.Remoting Securing COM+ Dumb Code: avoid writing code with silly security holes

  pdf368p goldit 09-10-2010 84 19   Download

 • Java and XML Learning Java Java Generics and Collections Head First Java Java in a Nutshell Java Power Tools Java Pocket Guide Enterprise JavaBeans 3.0 Java Message Service oreilly.com is more than a complete catalog of O’Reilly books. You’ll also find links to news, events, articles, weblogs, sample chapters, and code examples. oreillynet.com is the essential portal for developers interested in open and emerging technologies, including new platforms, programming languages, and operating systems. ...

  pdf318p caucaphung 01-02-2013 41 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản