Web sever

Xem 1-20 trên 575 kết quả Web sever
 • Báo cáo An ninh mạng: Tìm hiểu về SSL và ứng dụng trên Web sever là đề tài môn học An ninh mạng của nhóm sinh viên công nghệ thông tin. Nội dung nhằm giới thiệu một giao thức giúp trao đổi thông tin hữu ích và nhanh chóng và đảm bảo đảm được yếu tố an toàn thông tin trên mạng. Đó là giao thức SSL (viết tắt của Secure Sockets Layer).

  pdf22p saga07 09-04-2014 163 68   Download

 • Tham khảo tài liệu 'declaring increment on web sever', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p linhcuuhoa 10-09-2010 39 7   Download

 • Pop-Up Menus Many Windows applications make use of pop-up menus that appear when you right-click a form or control. These menus are usually context-sensitive and display commands that are applicable only to the control or form that currently has the focus.

  pdf7p linhcuuhoa 10-09-2010 43 5   Download

 • MICHAEL SEKLER graduated from the University of Western Australia in 1987 and has worked as a software engineer, developer, software architect, and consultant for several large and small companies. Michael’s expertise lies mainly in design, development, and support with databases, the Web, and content management systems. In the last few years, he has worked with open source systems, gaining experience with Linux and Java technologies. In his spare time, Michael enjoys good music and walks in the countryside....

  pdf472p thanhtttt 21-09-2010 254 93   Download

 • There are a lot of books about designing and buildingWeb pages, so thank you for picking up this one. Why do I think it is different?Well, theWeb has been around for quite a few years now, and during its life several technologies have been introduced to help you create Web pages, some of which have lasted, others of which have disappeared. Indeed, even enduring technologies such as HTML have had features added and removed over the years.

  pdf832p stardust_tqh 07-10-2010 176 58   Download

 • Tạo ra một dịch vụ Web Trong phần này, bạn sẽ tạo ra một dịch vụ Web có chứa một phương thức trả về một DataSet có chứa các hàng từ bảng Khách hàng. Bắt đầu VS NET và. Chọn File ➣ New ➣ dự án. Trong hộp thoại New Project, chọn Visual C # Dự án trong khung dự án Các loại trái, và chọn ASP.NET Web Service trong cửa sổ Templates ở bên phải. Nhập http://localhost/NorthwindWebService trong lĩnh vực Địa điểm (xem hình 17,1). Click OK để tiếp tục. ...

  pdf5p hamberger5k 08-08-2010 120 46   Download

 • In October 1999, Palm, Inc. entered the wireless Internet market with the introduction of the Palm VII organizer.Although the Palm VII wasn’t the first portable device to feature built-in wireless networking, it was the first based on the successful Palm OS operating system, and it had an irresistible combination of size, battery life, throughput, and coverage area. In designing the Palm VII, Palm, Inc. had several advantages over its competitors. First, it was based on an established operating system with a variety of applications already available.

  pdf561p maiphuong 12-08-2009 157 44   Download

 • Web Server (máy phục vụ Web): máy tính mà trên đó cài đặt phần mềm phục vụ Web, đôi khi người ta cũng gọi chính phần mềm đó là Web Server.Tất cả các Web Server đều hiểu và chạy được các file *.htm và *.html, tuy nhiên mỗi Web Server lại phục vụ một số kiểu file chuyên biệt chẳng hạn như IIS của Microsoft dành cho *.asp, *.aspx...; Apache dành cho *.php...; Sun Java System Web Server của SUN dành cho *.jsp...

  doc2p hoangtuxuan 05-10-2011 212 43   Download

 • This chapter presents globalization aspects of electronic commerce, describes the key issues in each area, and then analyzes approaches that could be Used to address these issues. Globalization is the marketing and selling of a product outside a companys home country, and the most effective way to do that on the Internet is via localization of Web content. Localization is the process and product of customizing Web content so that it is most understandable and usable to a person residing in a particular locale.

  pdf420p nguyen2 10-11-2009 83 40   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình lập trình web động với Java Server Pages (JSP). Tài liệu gồm bài trắc nghiệm, các bài giảng và bài tập thực hành.

  pdf7p hoatuongvihong 03-11-2011 89 37   Download

 • Các bước triển khai : •Cấu hình DNS để có thể phân giải địa chỉ www.thuvien-it.net thành địa chỉ IP của WebServer. •Cài đặt thêm dịch vụ Web từ Windows Components. •Trên Web Site, hiệu chỉnh thư mục gốc của Web Site,và cho phép tên file web được hiển thị. •Trên Web Sie, Hiệu chỉnh IP cho phép truy cập vào web. •Trên Web Site, cấm máy truy cập.

  doc6p hoangtuxuan 05-10-2011 164 29   Download

 • HOW TO WRITE PHP SCRIPTS The main points to note about switch are as follows: • • • • • The expression following the case keyword must be a number or a string. You can t use comparison operators with case. So case 100: isn t allowed. Each block of statements should normally end with break, unless you specifically want to continue executing code within the switch statement. You can group several instances of the case keyword together to apply the same block of code to them. If no match is made, any statements following the default keyword are executed. If no...

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 79 27   Download

 • Tài liệu tham khảo bài giảng bộ môn mạng máy tính về Thiết kế và lập trình ứng dụng web Active Sever Page

  pdf35p suatuoiconbo 29-07-2011 87 24   Download

 • 1. Viết một chương trình để hiển thị một trang web mua sắm trực tuyến hàng với một trình đơn thả xuống. Các trang web sẽ có một nút để thêm một mục vào giỏ hàng, và nút khác để loại bỏ một mục khỏi giỏ hàng. Trang web sẽ hiển thị các thay đổi được thực hiện vào giỏ hàng.

  pdf6p hoatuongvihong 03-11-2011 67 24   Download

 • Tạo ứng dụng Web 1. Viết một chương trình để thêm một liên kết yêu cầu cho một sổ séc ngân hàng. Mở rộng ví dụ 3 để thêm một liên kết đến các trang chào đón. Một trang nên được tạo ra để hiển thị cho người sử dụng yêu cầu cho séc đã được đặt. Giải pháp: Các tập tin được sử dụng để chạy các ứng dụng là:

  pdf9p hoatuongvihong 03-11-2011 65 21   Download

 • Gạch khung 1. Tạo một trang Web với năm khu vực, tiêu đề, tiêu đề, cơ thể, chân, và menu. Các tiêu đề nên có văn bản hoan nghênh, chân nên bao gồm quyền tác giả tuyên bố, và menu chứa các liên kết trực tiếp với những người khác các trang của ứng dụng Web. Gợi ý: Sử dụng gạch: getAsString và gạch: chèn để tạo ra các trang Web. Giải pháp: 1. 2. 3. 4. 5. 6. layout.jsp header.jsp body.jsp menu.jsp footer.jsp main.jsp ...

  pdf7p hoatuongvihong 03-11-2011 51 21   Download

 • Làm việc với người sử dụng đầu vào 1. Tạo một người dùng trang chi tiết. Các trang nên có First Name, Last Name, và các lĩnh vực địa chỉ Email. Trên nhấp vào nút gửi, một trang Web mới sẽ hiển thị các chi tiết được nhập vào bởi người sử dụng. Gợi ý: Sử dụng getAttribute để hiển thị các chi tiết của người dùng.

  pdf12p hoatuongvihong 03-11-2011 45 19   Download

 • Xem một tập tin WSDL và thử nghiệm một dịch vụ web WSDL là viết tắt của Web Ngôn ngữ mô tả dịch vụ, và một tập tin WSDL chứa một mô tả đầy đủ các dịch vụ Web của bạn, bao gồm các thông tin cần thiết để gọi các phương pháp của dịch vụ. Một tập tin WSDL được viết bằng XML và quy định cụ thể các thông tin sau

  pdf7p hamberger5k 08-08-2010 114 18   Download

 • Giới thiệu cho Struts 1. Tạo một ứng dụng struts-blank.war trống. Sử dụng các ứng dụng trống để tạo ra một trang web hiển thị tiêu đề và tác giả của một cuốn sách. Trang này bao gồm một nút Submit. Sau khi người dùng nhấp chuột vào nút Submit, một trang sẽ xuất hiện chỉ ra rằng yêu cầu đang được xử lý. Ví dụ yêu cầu hai trang JSP và hai JavaBeans. Cập nhật struts-config.xml tập tin để liên kết các trang web với JavaBeans....

  pdf8p hoatuongvihong 03-11-2011 69 18   Download

 • Struts Validator Framework 1. Tạo một trang Web với hai lĩnh vực: Tên và số an. Các trang nên cho phép người dùng tìm kiếm cho số lượng an ninh hoặc tên, vào một trong các lĩnh vực. Hiển thị số bảo mật của tên được nhập trong lĩnh vực Tên. Tương tự như vậy, các trang cung cấp tên sau khi nhập số bảo mật. Giải pháp: danh sách các tập tin, yêu cầu cho ứng dụng này là như sau: 1. index.jsp 2. search.jsp 3. Employee.java 4....

  pdf22p hoatuongvihong 03-11-2011 45 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản