Websockets

Xem 1-7 trên 7 kết quả Websockets
 • www.it-ebooks.info .For your convenience Apress has placed some of the front matter material after the index. Please use the Bookmarks and Contents at a Glance links to access them. www.it-ebooks.info .Contents at a Glance Foreword ........................................................................................ xiii About the Authors............................................................................ xv About the Technical Reviewer ....................................................... xvii Acknowledgments .................................................................

  pdf200p ringphone 02-05-2013 51 19   Download

 • Java API for WebSockets OTN Developer Days India presents of: Java EE 7, JSR 356, messaging , configuration and sessions, advanced messaging, websocket path mapping, wrap up.

  pdf64p miragevn 06-10-2014 36 9   Download

 • WebSockets mới xuất hiện trong HTML5, là một kỹ thuật Reverse Ajax mới hơn Comet. WebSockets cho phép các kênh giao tiếp song song hai chiều và hiện đã được hỗ trợ trong nhiều trình duyệt (Firefox, Google Chrome và Safari). Kết nối được mở thông qua một HTTP request (yêu cầu HTTP), được gọi là liên kết WebSockets với những header đặc biệt. Kết nối được duy trì để bạn có thể viết và nhận dữ liệu bằng JavaScript như khi bạn đang sử dụng một TCP socket đơn thuần. ...

  pdf12p bunmam_1 12-05-2013 32 6   Download

 • Ajax, Reverse Ajax và WebSockets Ajax (Asynchronous JavaScript và XML), một kỹ thuật dành cho trình duyệt dựa trên JavaScript, cho phép sử dụng một đoạn mã lệnh để đáp ứng các yêu cầu HTTP cho từng thành phần mà không cần phải refresh lại toàn bộ trang web. Ajax đã được ứng dụng hơn 10 năm nay. Mặc dù tên của nó có kèm theo XML, nhưng bạn có thể truyền tải bất cứ thứ gì trong một yêu cầu Ajax. Dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất là JSON, nó có cú pháp gần với cú pháp...

  pdf11p bunmam_1 12-05-2013 42 5   Download

 • HTML5 is here, and with it, web applications have acquired power, ease, scalability, and responsiveness like never before. With this book, developers will learn how to use the latest cutting-edge HTML5 web technology��available in the most recent versions of modern browsers��to build web applications with unparalleled functionality, speed, and responsiveness. This new edition includes major revisions for WebSockets functionality, reflecting the new W3C specification. It also features new chapters covering the drag-and-drop API as well as SVG.

  pdf345p hoa_can 29-01-2013 80 31   Download

 • Table of Contents Introduction Who this book is for What this book is about Part 1: Getting Started with HTML5 Games Chapter 1: Gaming on the Web Tracing the History of HTML5 Using HTML5 for Games Canvas Audio WebSockets Web Storage WebGL HTML5 is (not) a Flash killer Creating Backward Compatibility

  pdf600p hoagiay_123 22-04-2013 48 13   Download

 • Giới thiệu Loạt bài này cho bạn thấy cách phát triển các ứng dụng web theo hướng sự kiện bằng cách sử dụng các kỹ thuật Reverse Ajax. Phần 1 đã giới thiệu Reverse Ajax, polling, streaming, Comet và long-polling. Phần 2 đã giải thích cách thực hiện Reverse Ajax bằng cách sử dụng WebSockets và đã thảo luận về những hạn chế của các máy chủ web khi sử dụng Comet và WebSockets.

  pdf10p bunmam_1 12-05-2013 24 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản