Windows communication

Xem 1-20 trên 183 kết quả Windows communication
 • Trong các bài trước, chúng ta đã tập trung phần lớn vào việc cài đặt dịch vụ với Windows Communication Foundation. Hai bài trước chúng ta đã được giới thiệu về ba thành phần quan trọng để xây dựng dịch vụ WCF là address (địa chỉ), bindings, và contracts. Bài này chúng ta tập trung về phía client (máy khách, hay là các chương trình sử dụng dịch vụ WCF, ta gọi chung là client).

  pdf14p soicon824 20-04-2011 116 58   Download

 • Bài này sẽ tập trung vào các thành phần cho riêng phía dịch vụ của Windows Communication Foundation. Thực chất trong các bài trước chúng ta đã nói tới các chủ đề và khái niệm có liên quan đến dịch vụ và client, rất nhiều trong số chúng vẫn áp dụng được cho phía dịch vụ. Tuy vậy, vẫn còn có một số khái niệm phía dịch vụ chưa được nhắc tới.

  pdf16p soicon824 20-04-2011 106 56   Download

 • Trong các bài trước, chúng ta đã nói đến các địa chỉ (address) và bindings trong Windows Communication Foundation. Bài này sẽ giới thiệu tới các bạn về thành phần thứ ba rất quan trọng của WCF, đó là các contract (giao kèo). Nội dung của bài này sẽ tập trung vào thảo luận các loại contract, một số ví dụ để định nghĩa contract và lập trình với contract.

  pdf18p soicon824 20-04-2011 116 54   Download

 • Bài này giới thiệu tổng quan về công nghệ Windows Communication Foundation (WCF). Phần đầu nói về những công nghệ đã được triển khai trên thế giới nhằm giải quyết vấn đề liên lạc giữa máy tính với máy tinh và những khó khăn thách thức trong việc triển khai các công nghệ trên. Từ đó dẫn đến sự ra đời của công nghệ nền tảng WCF, là nền tảng thống nhất cho việc xây dựng nhanh các ứng dụng cần giao tiếp.

  pdf16p nhocs200508 26-04-2011 111 54   Download

 • Các bài trước chúng ta đã biết qua về các thành phần tạo nên một dịch vụ trên Windows Communication Foundation, đồng thời cũng biết cách xây dựng một client để sử dụng các dịch vụ đó. Tuy vậy chúng ta chưa hề đề cập tới một vấn đề rất quan trọng trong truyền dữ liệu đó là việc đảm bảo an toàn dữ liệu cũng như tính nhất quán của dữ liệu.

  pdf15p soicon824 20-04-2011 86 36   Download

 • Teach yourself the essentials of Windows Communication Foundation (WCF) 4 — one step at a time. With this practical, learn-by-doing tutorial, you get the clear guidance and hands-on examples you need to begin creating Web services for robust Windows-based business applications. Discover how to:

  pdf737p phungnguyet_123 20-02-2013 50 17   Download

 • Windows Communication Foundation (WCF) is the easiest way to produce and consume Web services on the Microsoft platform. With .NET 3.5, WCF has been extensively revamped--and Visual Studio 2008 gives developers powerful new tools for utilizing it. Essential Windows Communication Foundation shows developers exactly how to make the most of WCF with .NET 3.5 and Visual Studio 2008.

  pdf605p trasua_123 06-01-2013 91 9   Download

 • Bài 3 và 4 của bài giảng Lập trình Windows Phone (Module 4) trang bị cho người học những kiến thức về WCF và Cloud. Trong bài giảng này người học sẽ tìm hiểu hai nội dung chính, đó là: WCF – Windows Communication Foundation, Windows Azure Mobile Services. Mời các bạn tham khảo.

  ppt18p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 21 4   Download

 • Các bài trước chúng ta đã biết các thành phần cấu thành một dịch vụ trên WCF cũng như cách xây dựng một dịch vụ WCF, đồng thời cũng đã được giới thiệu cách xây dựng chương trình ứng dụng để sử dụng các dịch vụ WCF. Trong bài cuối cùng này, chúng ta sẽ được làm quen với một số ứng dụng của dịch vụ WCF theo một số cách khác nhau.

  pdf16p soicon824 20-04-2011 163 88   Download

 • Bài này giới thiệu tổng quan về công nghệ Windows Presentation Foundation (WPF). Phần đầu nói về những thách thức trong việc xây dựng giao diện người dùng hiện đại, từ đó dẫn đến sự ra đời của công nghệ WPF, công nghệ xây dựng giao diện mới của Microsoft. Sau đó sẽ giới thiệu những khái niệm, mục tiêu căn bản và các thành phần quan trọng của WPF.

  pdf23p soicon824 20-04-2011 82 41   Download

 • Hiện nay đã có rất nhiều phần mềm dành cho doanh nghiệp. Tuy nhiên một số các phần mềm này lại có giá quá cao khiến doanh nghiệp không đủ kinh phí để triển khai. Còn đối các sản phẩm giá thấp hơn thì lại không thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng dữ liệu tập trung và tổng hợp dữ liệu một cách thường xuyên của các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh tại nhiều vị trí địa lý khác nhau.Nội dung của khóa luận này sẽ trình bày về một công nghệ mới nằm trong .

  pdf79p truongnghen 31-08-2012 70 26   Download

 • Đƣợc giới thiệu ở .NET 3  WCF cung cấp mô hình lập trình đơn giản, thống nhất và có thể mở rộng và có thể tƣơng tác với các công nghệ phân tán khác: DCOM, .NET Remoting, XML web service, Sockets, P2P,…  Tích hợp các công nghệ phân tán vào trong API với namespace System.ServiceModel  Cung cấp các công nghệ khác nhau để ngƣời sử dụng service có thể sử dụng dễ dàng.

  pdf29p thangkhongusi 10-04-2013 76 20   Download

 • Dạy cho mình những yếu tố cần thiết của Windows Communication Foundation (WCF) 4 - một bước tại một thời điểm. Với này, thực tế học theo làm hướng dẫn, bạn sẽ có được hướng dẫn rõ ràng và thực hành ví dụ bạn cần để bắt đầu tạo ra các dịch vụ Web cho doanh nghiệp mạnh mẽ dựa trên Windows applications.Discover làm thế nào để: * Xây dựng và máy chủ SOAP và REST

  pdf47p lovecafe2 30-08-2011 52 16   Download

 • Windows Communication Foundation (WCF) is Microsoft’s unified programming model for building service-oriented applications. It enables developers to build secure, reliable, transacted solutions that integrate across platforms, and interoperate with existing investments.

  pdf719p vantung_dong 14-11-2014 20 6   Download

 • Hammad Rajjoub works as an Architect Evangelist with Microsoft. Before joining Microsoft, he was awarded Microsoft's Most Valuable Professional award, seven years in a row. Along with being an MVP he was also a Microsoft Business Platform Technology Advisor. Being an MVP in Connected Systems gave him early access to Windows Communication Foundation, Windows Workflow Foundation, as well as Windows Server AppFabric.

  pdf428p hotmoingay3 09-01-2013 47 4   Download

 • Welcome to MCSA/MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-290): Managing and Main­ taining a Microsoft Windows Server 2003 Environment. We have designed this book to prepare you effectively for the MCSE examination, and, along the way, to share with you knowledge about what it takes to implement Windows Server 2003 in your enter­ prise network.

  pdf776p emilynguyen 07-08-2009 449 259   Download

 • Microsoft’s Windows Phone 7 handsets have injected a new vibrancy into the smartphone marketplace and provided bold new opportunities for the Microsoft development community. Now in its second edition, Beginning Windows Phone 7 Development has been written to help you identify those opportunities and to learn the skills you’ll need to harness them. It covers the very latest developments in the field, including the extended APIs offered in Microsoft’s automatic platform update, so you’ll have timely, accurate information at your fingertips....

  pdf502p phungnguyet_123 23-02-2013 51 14   Download

 • Hướng dẫn cài đặt SugarCRM Community Edition trên Fedora 14 SugarCRM là 1 giải pháp CRM dựa trên nền tảng web và được viết bằng PHP, và hiện tại có nhiều phiên bản với các tên gọi khác nhau: Community – miễn phí, Professional và Enterprise có trả phí. Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về công cụ hệ thống náy, các bạn hãy tham khả tại đây.

  pdf19p robben1357 11-03-2011 90 11   Download

 • Microsoft has learned from the mistakes of Windows Vista, and Windows 7 shows it-this new OS is much faster and more stable. With Windows 7: Up and Running, you'll learn what's new and what's changed from XP and Vista, and get advice on ways to use this system for work, entertainment, instant communication, and more. Windows 7 is poised to be a big hit, and with this handy guide, you can be up and running -- and productive -- with it right away.

  pdf203p hoa_can 26-01-2013 23 8   Download

 • One of the great sources of productivity and effectiveness in the community of computer professionals is the willingness of active practitioners to take time from their busy lives to share some of the lessons they have learned and the techniques they have perfected. Much of the sharing takes place through online news groups, through web postings, and through presentations at technical meetings, and those who are able to take the time to scan the newsgroups, surf the web, and attend the meetings often gain measurably from those interactions....

  pdf56p vuthuong 08-08-2009 62 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản