Windows .net server

Xem 1-20 trên 156 kết quả Windows .net server
 • Vào ngày 24/4/2003, Microsoft sẽ tung ra thị trƣờng hệ điều hành (HĐH) Windows Server 2003. - Đây là sản phẩm thế hệ kế tiếp của Windows 2000 Server và là HĐH đặt nền móng cho sự tiếp nhận rộng rãi các dịch vụ Web. - Họ sản phẩm Windows Server 2003 thừa hƣởng những công nghệ tốt nhất của Windows 2000.

  pdf147p vanvinh1990 30-09-2012 161 82   Download

 • This document is your primary source of introductory, installation, postinstallation configuration, and usage information for Oracle Data Provider for .NET. Oracle Data Provider for .NET is an implementation of the Microsoft ADO.NET interface. This document describes the features of Oracle Database for Windows that apply to the Windows NT Server, Windows 2000, Windows XP, and Windows Server 2003 operating systems.

  pdf1162p daokim 03-08-2009 201 72   Download

 • Windows Server 2003 Web Edition: tối ưu dành cho các máy chủ web. Windows Server 2003 Standard Edition: bản chuẩn dành cho các doanh nghiệp, các tổ chức nhỏ đến vừa. Windows Server 2003 Enterprise Edition: bản nâng cao dành cho các tổ chức, các doanh nghiệp vừa đến lớn. Windows Server 2003 Datacenter Edittion: bản dành riêng cho các tổ chức lớn, các tập đoàn ví dụ như IBM, DELL….

  pdf158p ak_dragonjc 16-11-2012 162 63   Download

 • The scripts included in this help file are likely to appear in the forthcoming System Administration Scripting Guide, which will ship as part of the Windows .NET Server Resource Kit. In the Scripting Guide itself, each script will be explained in step-by-step fashion, and instructional material will help you learn how to modify these scripts to suit your unique individual needs. In addition, the book will also teach you how to write your own scripts using VBScript, WMI, ADSI, and other Microsoft Scripting technologies.

  pdf470p tranvietson1983 23-03-2010 162 46   Download

 • Microsoft cũng dự định sẽ thiết kế đồng bộ phiên bản tới của Visual Studio .NET và .NET Framework, có tên mã "Everett", với Windows .NET Server, sản phẩm sẽ tích hợp .NET Framework vào cơ sở hệ điều hành Windows. Bản nâng cấp Visual Studio " Everett " sẽ tập trung vào việc tăng cường độ tin cậy, tính ổn định và hiệu năng cho môi trường doanh nghiệp.

  pdf44p xingau8 04-09-2011 77 7   Download

 • Những phiên bản sắp tới của Visual Studio .NET và .NET Framework sẽ có khả năng tích hợp chặt chẽ với các sản phẩm chiến lược quan trọng khác như Microsoft Windows .NET Server hay phiên bản tiếp theo của SQL Server, có tên mã " Yukon ".

  pdf38p xingau8 04-09-2011 48 5   Download

 • Windows Server 2008 is now a fully mature server operating system. What began as Windows NT went through major transition in Windows 2000 Server and Windows Server 2003 to become in Windows Server 2008 a full-featured, fully capable server operating system. The net result is a server operating system that is more reliable, easier to install, and more scalable. It also has an excellent directory service, is easier to manage, provides better security, and delivers exceptional web support.

  pdf610p tuberose_256 07-09-2012 119 54   Download

 • Mô hình Workgroup còn gọi là mô hình peer to peer. Các máy tính trong mạng có vai trò như nhau. Thông tin tài khoản người dùng được lưu trong tập tin SAM (Security Accounts Manager) trên mỗi máy cục bộ. Quá trình chứng thực cho người dùng đăng nhập diễn ra tại máy cục bộ mà user đăng nhập.

  pdf152p nguyenphison_cntt10 16-11-2012 99 41   Download

 • Qua nghiên cứu cách upload/download file trên một số Server khi tìm cách hack website http://www.cantho1260.net/ và http://www.cantho.gov.vn/ sử dụng Windows 2000 Server chưa patch lỗi thì tôi nhận thấy có một số kinh nghiệm sau đây xin viết vài dòng để chia sẻ cùng với anh em và nếu có thiếu xót xin bổ sung cho. Để Upload netcat lên dùng TFTP thì đơn giản, nhưng trước tiên chúng ta phải cài TFTP server trên system (203.162.30.219).

  doc2p vn9h_vnc 26-04-2011 85 7   Download

 • Lab Windows Server 2008 Lab #3 – Sử dụng công cụ Server Manager SỬ DỤNG CÔNG CỤ QUẢN TRỊ SERVER MANAGER TRÊN WINDOWS SERVER 2008 I. Giới thiệu Server Manager: _ Server Manager là một công cụ cho phép bạn thực hiện hầu hết các thao tác quản trị trên Windows Server 2008,từ các dịch vụ server như Active Directory,DNS,DHCP... đến các thành phần của hệ thống như .NET Framwork 3.0,Network Load Balancing,Group Policy Management.....

  pdf6p minhqui710 10-09-2010 290 152   Download

 • Những chức năng mới trong giao diện cửa sổ của VB.NET (phần I) Xin nhắc lại là .NET Framework cho ta ba cách để user giao diện với chương trình áp dụng, đó là Windows Forms (có khi được gọi tắt là WinForms), Web Forms và Console applications. Lần lượt chúng ta sẽ học qua cả ba thứ nầy. Ngoài ra, kể từ đầu tháng hai 2002, thầy Vũ Năng Hiền sẽ viết một loạt bài riêng về ASP.NET. ASP.NET là hậu thân của ASP (Active Server Pages), cái framework để ta lập trình trên Webserver.

  pdf12p nuoiheocuoivo 04-05-2010 222 106   Download

 • Windows PowerShell là một môi trường tương tác mới của hệ điều hành Windows, đặc biệt thích hợp với nhiệm vụ quản trị hệ thống. PowerShell này gồm có một công cụ tương tác trên dòng lệnh và một môi trường để thực thi script. PowerShell đòi hỏi NET Framework 2.0, phiên bản hiện tại là PowerShell 2.0 được tích hợp sẵn trong phiên bản Windows Server 2008 R2.

  pdf15p minhqui710 10-09-2010 314 106   Download

 • Giới thiệu: Microsoft URL Rewrite cho IIS 7.0 cung cấp những quy tắc linh hoạt nhằm viết lại những liên kết của website theo một dang khác mà vẫn đảm bảo đúng nội dung liên kết đó * Việc viết lại URL được dựa vào HTTP headers và server variables * Nội dung trang web. * Sự truy nhập tới nội dung trang web cần kiểm soát Download Module Download the x86 CTP version for IIS 7.0: http://www.iis.net/downloads/default.aspx?tabid=34&g=6&i=1691 Download the x64 CTP version for IIS 7.0: http://www.iis.net/downloads/default.

  pdf9p thanhtung_hk 05-11-2010 197 79   Download

 • Có nhiều phương pháp xác thực người dùng như Windows Authentication, Forms Authentication. Ở phần này chỉ giới thiệu phương pháp xác thực người dùng dựa trên Forms (dùng C#). Mục đích của hướng dẫn này là giảng giải cách dùng Forms Authentication để yêu cầu bảo mật bằng password cho các Views.

  pdf10p thanhtq00103 14-06-2011 175 67   Download

 • You are a Web developer for TestKing. You create an ASP.NET application that accesses sales and marketing data. The data is stored in a Microsoft SQL Server 2000 database on a server named TestK01. The company purchases a factory automation software application. The application is installed on TestK01, where it creates a second instance of SQL Server 2000 named Factory and a database named FactoryDB. You connect to FactoryDB by using Windows Integrated authentication. You want to add a page to your ASP.NET application to display inventory data from FactoryDB.

  pdf116p thuxuan 07-08-2009 166 62   Download

 • Tài liệu hướng dẫn cấu hình máy chủ update, dùng để tải và cập nhật các bản vá cho các máy tính con trong mạng LAN, của công ty hoặc phòng NET.

  doc124p soncunglin 19-05-2009 119 43   Download

 • With every release of Visual Basic, Microsoft has added new functionality to enhance the applications that can be created. Visual Basic 6 took the first real step toward a client/server development tool that could create robust Windows applications. This newest release of Visual Basic, titled Visual Basic .NET, makes the jump from a mostly Windows-based application system to a truly dynamic development environment that allows you to design both Windows and Web-centric applications.

  pdf599p trac2_123 11-04-2013 85 27   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 1.8 Connecting to SQL Server Using Integrated Security from ASP.NET Problem You want to coordinate Windows security accounts between an ASP.NET application and SQL Server.

  pdf2p luvpro 04-08-2010 125 21   Download

 • Kể từ Windows Vista trở đi Microsoft cho ra mắt một công cụ mà có thể nói gần như là không thể thiếu đối với các lập trình viên và quản trị mạng đó chính là Microsoft Web Flatform. Đây chính là một công cụ khi cài đặt sẽ tích hợp vào trình IIS7 nhiệm vụ của nó là cho phép bạn chọn lựa cài đặt các công cụ cần thiết cho máy tính mà không cần phải đi thu gom nhiều nơi như trước kia nữa. ...

  pdf6p zttool 22-02-2011 181 20   Download

 • Bài giảng Lập trình Window: Chương 7 trình bày Web Application. Nội dung chương này trình bày các vấn đề: Giới thiệu ASP.Net, Tạo Web Forms, Các Control Server của ASP.Net, Các Control Validation.

  ppt64p hoa_dai91 20-06-2014 100 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản