Windows powershell 3.0

Xem 1-9 trên 9 kết quả Windows powershell 3.0
 • In an ever growing and changing computer industry, learning how to manage systems effectively is necessary for any administrator. The new features in PowerShell 3.0 extend the already impressive language to support new features that makes working with complex and distributed systems simpler and faster. Microsoft Windows PowerShell 3.0 First Look offers a quick look into the new features available in the most recent version of the language. Quick, to-the-point examples ensure that you will be able to easily understand the new features. ...

  pdf200p titatu_123 09-03-2013 61 9   Download

 • A quick, succinct guide to the new and exciting features in PowerShell 3.0 Explore and experience the new features found in PowerShell 3.0 Understand the changes to the language and the reasons why they were implemented. Discover new cmdlets and modules available in Windows 8 and Server 8. Quickly get up to date with the latest version of Powershell with concise descriptions and simple examples

  pdf200p caucaphung 04-02-2013 23 4   Download

 • This portable reference to Windows PowerShell 3.0 summarizes the command shell and scripting language, and provides a concise reference to the many tasks that make PowerShell so useful. If you're a busy Windows administrator, and don't have time to plow through huge books or search online, this is the ideal on-the-job tool.

  pdf200p stingdau_123 15-01-2013 21 3   Download

 • How do you use Windows PowerShell to navigate the filesystem, manage files and folders, or retrieve a web page? This introduction to the PowerShell language and scripting environment provides more than 400 task-oriented recipes to help you solve all kinds of problems. Intermediate to advanced system administrators will find more than 100 tried-and-tested scripts they can copy and use immediately.

  pdf1036p stingdau_123 15-01-2013 65 23   Download

 • 10 tính năng mới trong Windows Server 2012 Windows Server 2012 đã được phát hành chính thức từ ngày mùng 9 tháng Chín và rất nhiều chuyên gia IT và quản trị viên hệ thống đang tiến hành đánh giá trước khi triển khai phần mềm. Hệ điều hành được bổ sung thêm rất nhiều tính năng mới hữu ích cho các nhà quản trị. Hãng Microsoft cho phép tải về bản dùng thử của Windows Server 2012

  pdf5p peheo_4 21-10-2012 157 61   Download

 • Phần I và Phần II của loạt bài này đã chỉ dẫn các thiết lập PowerShell và SMO, các cmdlet WMI đơn giản. Phần 3 này sẽ giới thiệu cách viết mã cho cmdlet PowerShell và thực thi chúng. Mã kịch bản là yếu tố cần thiết cho các thao tác tự động và lặp đi lặp lại. Chính sách thực thi 4 loại chính sách thực thi khác nhau của Windows PowerShell là Restricted, AllSigned, RemoteSigned và Unrestricted. Chúng ta sẽ tìm chính sách thực thi của Windows PowerShell trên vùng làm việc. [Hình 1.

  pdf8p balanghuyen 11-01-2010 102 16   Download

 • Contents: Introduction to Hyper-V 3.0; failover clustering; migrations; managing virtual machine failover; powershell management; virtual machine management; P2V Cconversions; replication; hyper - V management; networking; backing up hyper - V; automation and orchestration.

  pdf391p galaxys 19-07-2014 40 14   Download

 • Triển khai Windows 7 – Phần 22: Populate cơ sở dữ liệu MDT bằng PowerShell Trong phần tiếp theo của loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng Windows PowerShell để populate cơ sở dữ liệu MDT Triển khai Windows 7 – Phần 1: Những cải tiến của Windows AIK 2.0 Triển khai Windows 7 – Phần 2: Sử dụng DISM Triển khai Windows 7 – Phần 3: Tìm hiểu về MAP 4.0 Triển khai Windows 7 – Phần 4: Sử dụng MAP 4.0 Triển khai Windows 7 – Phần 5: Những nâng cao của MDT...

  pdf30p alone 22-07-2010 40 6   Download

 • Exchange 2007 Màn hình setup của Exchange Server 2K7 sau khi instal .Net,MMC 3.0 và MS Windows Powershell Lưu ý : Tuy trong chương trình không thông báo, nhưng bạn phải install chương trình Hotfix cho .Net Framework thì bạn mới có thể install Exchange Server 2007. Chạy file NDP20-KB926776-X86.exe và thực hiện theo wizard 6. Install Exchage Server 2007 : (Phiên bản 120 ngày) – Chạy file setup.exe Step 4 : Install Microsoft Exchange click lên.......... ...

  pdf9p yukogaru 28-07-2010 88 47   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản