Windows programming

Xem 1-20 trên 1858 kết quả Windows programming
 • Chapter 3 introduction to the Windows programming. This chapter presents contents: introduction to windows form application, introduction to form, introduction to control, events, some common controls, some advanced controls.

  ppt21p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 5 1   Download

 • Chapter 3 (Cont’d) introduction to the Windows programming. In this chapter present the some common controls as: Button; label, LinkLabel; TextBox ( + ErrorProvider component), RichTextBox; GroupBox, panel; CheckBox, RadioButton; PictureBox, ImageList;... Inviting you to refer.

  ppt33p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 15 1   Download

 • Chapter 3 (Cont’d) introduction to the Windows programming. In this chapter present the some advanced controls as: DomainUpDown, NumericUpDown; MonthCalendar, DateTimePicker; Timer, TrackBar, ProgressBar; Timer, TrackBar, ProgressBar;... Inviting you to refer.

  ppt74p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 4 1   Download

 • Lecture Windows programming chapter 4 introduce about Object-Oriented Programming. This chapter have the contents as: Review concepts in OOP, write classes in C#, interface, inheritance, polymorphism, relationships between objects.

  ppt72p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 9 1   Download

 • Chapter 6 of lecture Windows programming introduce about Arrays - collections. In this chapter you will be learn contents: Declaring and Allocating arrays, initializing an array, properties – methods of an array, foreach loops, System.Collections namespace, ArrayList class,...

  ppt69p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 11 1   Download

 • Lecture Windows programming - Chapter 7 introduce about String and Char. In this chapter, you will learn: String class, string class, char class, regular expressions. Inviting you to refer.

  ppt55p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 11 1   Download

 • Chapter 5 of lecture Windows programming introduce about debugging and error handling. In this chapter presents the contents: Introduction to the errors in program, debugging, error handling. Inviting you to refer.

  ppt29p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 10 1   Download

 • Lecture Windows programming - Chapter 8 introduce to the files and streams. In this chapter you will be learn contents: Files and Streams overview, IO namespace and its classes, serialization.

  ppt37p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 15 1   Download

 • A condensed introduction to the Microsoft .NET Framework, this book aims to help programmers make the transition from traditional Windows programming into the world of .NET programming. The Microsoft .NET Framework includes the Common Language Runtime (CLR) and a set of base classes that radically simplify the development of large-scale applications and services. This book examines the CLR in detail, so that you can put its new features to good use. The book also illustrates how language integration really works and guides you through component and enterprise development using the .

  pdf257p vinhnghi 17-08-2009 112 21   Download

 • This book is a modern guide to using C++ langugage, including how to apply it to Windows programming. Shows how to write programs for programmers, not computers. C++ In Action: Industrial-Strength Programming Techniques picks up where the standard tutorial leaves off, providing a fresh perspective on the language for both the novice and seasoned C++ programmer. Focusing on programming technique, this book captures the essence of expression in C++, promoting a methodology that delivers robust, reliable, and elegant code. ...

  pdf348p goshop_123 24-04-2013 22 8   Download

 • When you work with Windows Forms, you are working with the System.Windows.Forms namespace Most controls in .NET derive from the System.Windows.Forms.Control class Many of these classes are themselves base classes for other controls, as is the case with the Label and TextBoxBase classes

  ppt47p quihaha 14-05-2012 29 7   Download

 • Bạn chỉ cần cài đặt Windows 8 trong một máy ảo để thử nó và sẽ có nhiều vấn đề người dùng sẽ không thích và cảm thấy hài lòng. Windows 8 có vẻ như hoàn toàn được thiết kế cho giao diện cảm ứng màn hình máy tính bảng, nếu như bạn chưa có ý định nâng cấp khi đang trong quá trình sử dụng máy tính để bàn thì sao? Nói chung, nó không phải dễ dàng để thực hiện các nhiệm vụ như bạn được sử dụng trong Windows 7. Giao diện Metro-style mới, tuy “cool”, nhưng...

  pdf4p bibocumi5 04-10-2012 43 3   Download

 • Bổ sung Windows Calendar - Đầu tiên, bạn tải về tiện ích Windows Calendar được “bào chế” lại từ tiện ích của các hệ điều hành trước Windows 7, dung lượng 496,46 KB theo địa chỉ http://www. mediafi re.com/?8q4583inyog45e9. - Sau khi tải về, bạn giải nén để có được thư mục Windows Calendar với các tập tin cần thiết của Windows Calendar.

  pdf3p bibocumi35 21-03-2013 35 4   Download

 • Chapter 1 introduction to the C# Language. In this chapter, you will learn: What the .NET Framework is and what it contains, how .NET applications work, what C# is and how it relates to the .NET Framework, a basic working knowledge of Visual Studio and Visual C#, how to write a simple console application.

  ppt57p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 13 1   Download

 • Chapter 2 introduction to the variables - constants – expressions - flow control - methods. In this chapter you will learn: Basic C# syntax variables, constants, expressions; how to branch code, loop code; how to write and call method; how to catch an exception.

  ppt68p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 7 1   Download

 • This chapter presents the following content: GUI overview, event-driven programming basics, GUI classes and packages, a simple window program, JFrame Class, Java components, JLabel component, JTextField Component, Component Listeners, interfaces, inner classes, anonymous inner classes, jbutton component, JOptionPane Dialog Box, distinguishing between multiple events, using GetActionCommand to distinguish between multiple events (optional), color.

  ppt61p tangtuy06 01-04-2016 3 1   Download

 • This book—the 6th edition of Programming Windows—is a guide to programming applications that run under Microsoft Windows 8. At the time of this writing (August 1, 2012), Windows 8 is not yet complete and neither is this book. What you are reading right now is a preview ebook version of the book. This preview ebook is based on the Release Preview of Windows 8 (build 8400), which was released on May 31, 2012. Microsoft has announced that Windows 8 will be released for general availability on October 26, 2012. Microsoft Press and I are targeting the release of the...

  pdf579p nghiasimon 21-09-2012 2000 1855   Download

 • Các sách tiếng Việt về Visual C++ /lập trình Windows (của SAMIS, của nhóm tác giả ELICOM, hay của các tác giả khác) o Sách tiếng Anh: Beginning Visual C++ 6 Professional Visual C++ 6 (của nhà xuất bản WROX) o Các eBook tiếng Anh về Visual C++ hay lập trình Windows như: Programming Microsoft C++, 5th Edition eBook (của Microsoft Press)

  pdf272p leethong 25-09-2010 521 258   Download

 • Mục tiêu : hiểu được cách thiết kế và lập trình Windows Form. Tập tin Program.cs: chọn tập tin khởi động đầu tiên. Lưu ý : trước khi làm bài tập thì nên Delete Form1, tạo Form mới và đặt tên theo yêu cầu Bài tập. Cách thực hiện: Trong cửa sổ Solution Explorer, Click chuột phải vào Form1 - Delete Sau đó Click chuột phải trên MyProject - Add - Windows Form.

  doc18p thienthanoze 17-01-2011 758 253   Download

 • Muốn Windows khởi động nhanh, ngoài các chiêu thức cổ điển như: loạì trừ bớt các chương trình khởi động (chạy msconfig), gỡ bỏ những fonts không cần thiết… bạn cũng nên biết qua tuyệt chiêu này để Windows khởi động nhanh hơn nữa. Bạn nhấp vào menu Start chọn Programs Accessories chọn Notepad gõ dòng del c:\windows\prefetch\ntosboot-*.* /q vào cửa sổ soạn thảo. Sau đó, bạn lưu file này lại dưới tên ntosboot.bat trên ổ C:\....

  doc1p anhnguyenquang 15-03-2010 369 222   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản