Windows security

Xem 1-20 trên 708 kết quả Windows security
 • HackNotes Windows Security Portable Reference gives you step-by-step details of intrusion tactics, tools, and actual techniques used by criminals to break into computer networks. Understand how the attacks work, then learn how to access and strengthen your Windows systems through a series of tested and trusted anti-hacking methods, bulletproof best practices, and system-level techniques. Use the unique Reference Center in the middle of the book to access key information, including common port numbers, system commands, reference links, the top security assessment and hacker tools, and more....

  pdf289p ken333 14-06-2012 40 7   Download

 • "HackNotes Windows Security Portable tham khảo một 'Chỉ cần sự thật, Thưa bà phương pháp tiếp cận để đảm bảo cơ sở hạ tầng của Windows của bạn. Nó kiểm tra các trình bày quá dài ở cửa, tập trung vào các lĩnh vực cụ thể của cuộc tấn công và phòng thủ.

  pdf25p myngoc4 15-09-2011 36 6   Download

 • Internetworking security has become a very big issue in recent months. Companies who went through corporate life thinking, “it will never happen to me” suddenly found themselves the victim of some sort of attack on their network. High profile companies are most certainly a bigger target for several reasons, including the notoriety the hacker receives for damaging their network or Web site, and the amount of financial damage that can be done by bringing down a successful e-commerce site. Recent attacks easily racked up 100 million dollars in damage....

  pdf529p maiphuong 11-08-2009 324 84   Download

 • Network security spans a large number of disciplines, ranging from management and policy topics to operating system kernel fundamentals. Historically, the coverage of these and the other network security areas was presented in multiple, specialized publications or given a high-level treatment that was not suited to the practitioner. Network Security Bible approaches network security from the view of the individual who wants to learn and apply the associated network security best practices without having to sort through a myriad of extraneous material from multiple sources.

  pdf697p vinhnghi 17-08-2009 117 30   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 1.8 Connecting to SQL Server Using Integrated Security from ASP.NET Problem You want to coordinate Windows security accounts between an ASP.NET application and SQL Server.

  pdf2p luvpro 04-08-2010 125 21   Download

 • Threats and Mitigation Conventional Cryptography and Kerberos Public Key Cryptography and SSL Windows Security 101: Basics Windows Security 102: Impersonation and Delegation Code Access Security Part 1, Policy Code Access Security Part 2, Enforcement Securing Web Applications Securing Web Services Securing System.Runtime.Remoting Securing COM+ Dumb Code: avoid writing code with silly security holes

  pdf368p goldit 09-10-2010 84 19   Download

 • This book is an essential read for anyone responsible for Windows security. Security professionals, Windows system administrators, and programmers in general will want to understand the techniques used by rootkit authors.

  pdf363p vantung_dong 08-11-2014 53 19   Download

 • Giao diện mới được coi là trực quan hơn, và các ứng dụng mới chạy nhanh hơn và thanh lịch hơn theo giao diện Windows 3.1. Tất cả mọi người nâng cấp, và Windows 9x, có chứng thực LAN Manager, Cài đặt phần mềm Group Policy dựa trên thường được sử dụng để hỗ trợ

  pdf31p myngoc4 15-09-2011 28 4   Download

 • WHY SECURITY As computers becoming a part of our daily routine, we end up in leaving some of our sensitive information on our PC’s. These starts from Password’s, E-Mail Id’s, Credit card numbers, online banking details etc. Then there is another risk called viruses and spyware when you are online. There is only one fundamental difference between a virus and spyware, viruses are written for destruction and spywares for gain. When we speak about computer security what it means is that, how we can prevent intruders from entering our systems.

  pdf0p khangoc2399 21-09-2012 34 4   Download

 • Nếu bạn đang quan tâm nhiều hơn với các hệ thống bảo mật hơn so với hướng dẫn sử dụng công nghệ cao tốc độ đọc hàng ngàn trang, stash này trong trường hợp máy tính xách tay của bạn ngay bây giờ. Thay đổi cấp quản lý xác thực LAN trong Windows XP và 2003. Theo Windows 2000, thiết lập các thiếu an ninh mạng: tiền tố.

  pdf27p myngoc4 15-09-2011 25 3   Download

 • Chúng tôi đã thảo luận một số các thiết lập trong một GPO trong Chương 9. Local Security Settings quản lý giao diện điều khiển ra các thiết lập GPO địa phương dưới Computer Configuration | Windows Settings | Security Settings. Bảng 10-1 cho thấy các loại hàng đầu của đối tượng Group Policy, và các loại thiết lập mà họ cung cấp trong cấu hình máy tính và cây User Configuration.

  pdf29p myngoc4 15-09-2011 32 3   Download

 • Trong khung bên phải, kích chuột phải vào Server (Request Security) và chọn Properties. 2. Trong hộp thoại Chính sách, chọn quy tắc IPSec và nhấp vào Chỉnh sửa ... 3. Chọn tab Authentication. 4. Nhấp vào Chỉnh sửa ... 5. Chọn Sử dụng chuỗi này (khóa chia sẻ trước) và nhập cùng một cụm từ mật khẩu mà bạn đã định nghĩa ở bước 5 của chính sách khách hàng,

  pdf24p myngoc4 15-09-2011 26 3   Download

 • Cùng với IP Security, Encrypting File System là một trong các thành phần mạnh nhất và không được tận dụng Windows 2000 trở lên. Như thể hiện trong chương này, EFS là rất đơn giản để sử dụng nhưng một chút khó khăn hơn để sử dụng một cách chính xác.

  pdf31p myngoc4 15-09-2011 23 3   Download

 • Tuổi thọ của LAN Manager Khi tìm được xác thực LAN Manager cho phép trên một cài đặt mới Windows XP, một đồng nghiệp của tác giả đã được nghe nhận xét, "ACK! Tại sao các bạn vẫn còn ở đây? "Một tình cảm lặp lại không có nghi ngờ thông qua nhiều của cộng đồng an ninh. Hỗ trợ tiếp tục của Microsoft để xác thực LAN Manager,

  pdf31p myngoc4 15-09-2011 30 2   Download

 • cuối cùng kết thúc với buổi bình minh của Windows 2003, không có nghi ngờ là chủ đề của nhiều cuộc tranh luận nóng bỏng tại Redmond. Tuy nhiên, khi bạn nhìn vào vấn đề từ một quan điểm hỗ trợ sản phẩm, có một số logic với nó. Windows 95 và 98 đã được chấp nhận bởi cộng đồng doanh nghiệp.

  pdf29p myngoc4 15-09-2011 33 2   Download

 • LAN and Ethernet switches are usually considered as plumbing. They are easy to install and configure, but it is easy to forget about security when things appear to be simple. Multiple vulnerabilities exist in Ethernet switches. Attack tools to exploit them started to appear a couple of years ago (for example, the well-known dsniff package). By using those attack tools, a hacker can defeat the security myth of a switch, which incorrectly states that sniffing and packet interception are impossible with a switch.

  pdf361p vusuakhonghat 28-05-2009 536 251   Download

 • Hướng dẫn cấu hình một số dịch vụ nâng cao của hệ thống máy chủ Window 2003.

  doc3p vusuakhongduong 29-04-2009 503 205   Download

 • Windows Firewall with Advanced Security trên Windows Server 2008 là một sự kết hợp giữa personal firewall (host firewall) và Ipsec,cho phép bạn cấu hình để lọc các kết nối vào và ra trên hệ thống. Không giống như những firewall ở các phiên bản Windows trước chỉ sử dụng Windows Firewall trong Control Panel để thực hiện các thao tác cấu hình ở mức độ giới hạn. Trong Windows Server 2008 bổ sung một thành phần mới có tên gọi là Windows Firewall with Advance Security. ...

  pdf19p minhqui710 10-09-2010 334 184   Download

 • Group Policy puts an impressively powerful toolset into the hands of administrators working in the Active Directory environment. The Group Policy Object Editor (GPOE) acts much like a centralized, network-aware Registry editor: Make a setting, and Group Policy enforces it for you from that point forward. (Of course, Group Policy goes beyond Registry settings to include a variety of security and software installation capabilities, too.)

  pdf10p emilynguyen 06-08-2009 451 141   Download

 • Chuẩn bị - Logon vào với Administrator, tạo user có tên là u1, đặt password là u1 - Logoff Administrator , Logon u1 - Logoff u1, Logon Administrator, Khởi động Vào menu Start, Program, Administrator Tools, Local Security Policy hoặc vào Start, Run, secpol.msc Cửa sổ trên giống một phần của cửa sổ Group Policy Object Editor (gpedit.msc) ở mục Computer Configuration ,Windows Settings, Security Settings cho nên ta có thể dùng gpedit.msc để xác định local Security Policy. ...

  pdf11p ht09dng 08-08-2010 458 146   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản