Workshop đồ họa

Xem 1-20 trên 32 kết quả Workshop đồ họa
 • Tạo cơ hội giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm cho các nghệ sỹ đồ họa nói riêng và các nghệ sỹ tạo hình Việt Nam nói chung. - Tạo cơ hội trao đổi và cập nhật với các xu hướng tạo hình mới trong Đồ họa, kết hợp với các loại hình đồ họa truyền thống đã có trong xu thế của nghệ thuật đương đại. - Tạo cơ hội cho sinh viên nghệ thuật và những người yêu nghệ thuật ở Huế tiếp cận và có nhận thức tốt hơn về nghệ thuật đồ họa trong...

  pdf15p echbuon 16-11-2012 32 3   Download

 • Drawing Workshop II- P1: This book contains everything you need to know to improve your drawing skills in 12 easy steps. "Drawing Workshop II" is for anyone who wants to improve their drawing skills. Starting with materials and techniques, warm-up exercises encourage you to build your expertise and confidence. Easy-to-follow step-by-step projects designed to train your eye and develop your skills show you what to do, and demonstrate key techniques used to build perspective, atmosphere and movement....

  pdf5p robben246 13-10-2010 46 9   Download

 • Drawing Workshop II- P6: This book contains everything you need to know to improve your drawing skills in 12 easy steps. "Drawing Workshop II" is for anyone who wants to improve their drawing skills. Starting with materials and techniques, warm-up exercises encourage you to build your expertise and confidence. Easy-to-follow step-by-step projects designed to train your eye and develop your skills show you what to do, and demonstrate key techniques used to build perspective, atmosphere and movement....

  pdf5p robben246 13-10-2010 39 8   Download

 • Drawing Workshop II- P16: This book contains everything you need to know to improve your drawing skills in 12 easy steps. "Drawing Workshop II" is for anyone who wants to improve their drawing skills. Starting with materials and techniques, warm-up exercises encourage you to build your expertise and confidence. Easy-to-follow step-by-step projects designed to train your eye and develop your skills show you what to do, and demonstrate key techniques used to build perspective, atmosphere and movement....

  pdf5p robben246 13-10-2010 41 11   Download

 • Drawing Workshop II- P2: This book contains everything you need to know to improve your drawing skills in 12 easy steps. "Drawing Workshop II" is for anyone who wants to improve their drawing skills. Starting with materials and techniques, warm-up exercises encourage you to build your expertise and confidence. Easy-to-follow step-by-step projects designed to train your eye and develop your skills show you what to do, and demonstrate key techniques used to build perspective, atmosphere and movement....

  pdf5p robben246 13-10-2010 53 7   Download

 • Drawing Workshop II- P3: This book contains everything you need to know to improve your drawing skills in 12 easy steps. "Drawing Workshop II" is for anyone who wants to improve their drawing skills. Starting with materials and techniques, warm-up exercises encourage you to build your expertise and confidence. Easy-to-follow step-by-step projects designed to train your eye and develop your skills show you what to do, and demonstrate key techniques used to build perspective, atmosphere and movement....

  pdf5p robben246 13-10-2010 46 7   Download

 • Drawing Workshop II- P4: This book contains everything you need to know to improve your drawing skills in 12 easy steps. "Drawing Workshop II" is for anyone who wants to improve their drawing skills. Starting with materials and techniques, warm-up exercises encourage you to build your expertise and confidence. Easy-to-follow step-by-step projects designed to train your eye and develop your skills show you what to do, and demonstrate key techniques used to build perspective, atmosphere and movement....

  pdf5p robben246 13-10-2010 45 7   Download

 • Drawing Workshop II- P5: This book contains everything you need to know to improve your drawing skills in 12 easy steps. "Drawing Workshop II" is for anyone who wants to improve their drawing skills. Starting with materials and techniques, warm-up exercises encourage you to build your expertise and confidence. Easy-to-follow step-by-step projects designed to train your eye and develop your skills show you what to do, and demonstrate key techniques used to build perspective, atmosphere and movement....

  pdf5p robben246 13-10-2010 41 7   Download

 • Drawing Workshop II- P7: This book contains everything you need to know to improve your drawing skills in 12 easy steps. "Drawing Workshop II" is for anyone who wants to improve their drawing skills. Starting with materials and techniques, warm-up exercises encourage you to build your expertise and confidence. Easy-to-follow step-by-step projects designed to train your eye and develop your skills show you what to do, and demonstrate key techniques used to build perspective, atmosphere and movement....

  pdf5p robben246 13-10-2010 43 8   Download

 • Drawing Workshop II- P8: This book contains everything you need to know to improve your drawing skills in 12 easy steps. "Drawing Workshop II" is for anyone who wants to improve their drawing skills. Starting with materials and techniques, warm-up exercises encourage you to build your expertise and confidence. Easy-to-follow step-by-step projects designed to train your eye and develop your skills show you what to do, and demonstrate key techniques used to build perspective, atmosphere and movement....

  pdf5p robben246 13-10-2010 40 7   Download

 • Drawing Workshop II- P10: This book contains everything you need to know to improve your drawing skills in 12 easy steps. "Drawing Workshop II" is for anyone who wants to improve their drawing skills. Starting with materials and techniques, warm-up exercises encourage you to build your expertise and confidence. Easy-to-follow step-by-step projects designed to train your eye and develop your skills show you what to do, and demonstrate key techniques used to build perspective, atmosphere and movement....

  pdf5p robben246 13-10-2010 43 7   Download

 • Drawing Workshop II- P17: This book contains everything you need to know to improve your drawing skills in 12 easy steps. "Drawing Workshop II" is for anyone who wants to improve their drawing skills. Starting with materials and techniques, warm-up exercises encourage you to build your expertise and confidence. Easy-to-follow step-by-step projects designed to train your eye and develop your skills show you what to do, and demonstrate key techniques used to build perspective, atmosphere and movement....

  pdf5p robben246 13-10-2010 38 7   Download

 • Drawing Workshop II- P20: This book contains everything you need to know to improve your drawing skills in 12 easy steps. "Drawing Workshop II" is for anyone who wants to improve their drawing skills. Starting with materials and techniques, warm-up exercises encourage you to build your expertise and confidence. Easy-to-follow step-by-step projects designed to train your eye and develop your skills show you what to do, and demonstrate key techniques used to build perspective, atmosphere and movement....

  pdf5p robben246 13-10-2010 35 7   Download

 • Drawing Workshop II- P24: This book contains everything you need to know to improve your drawing skills in 12 easy steps. "Drawing Workshop II" is for anyone who wants to improve their drawing skills. Starting with materials and techniques, warm-up exercises encourage you to build your expertise and confidence. Easy-to-follow step-by-step projects designed to train your eye and develop your skills show you what to do, and demonstrate key techniques used to build perspective, atmosphere and movement....

  pdf5p robben246 13-10-2010 44 7   Download

 • Drawing Workshop II- P26: This book contains everything you need to know to improve your drawing skills in 12 easy steps. "Drawing Workshop II" is for anyone who wants to improve their drawing skills. Starting with materials and techniques, warm-up exercises encourage you to build your expertise and confidence. Easy-to-follow step-by-step projects designed to train your eye and develop your skills show you what to do, and demonstrate key techniques used to build perspective, atmosphere and movement....

  pdf5p robben246 13-10-2010 35 7   Download

 • Drawing Workshop II- P9: This book contains everything you need to know to improve your drawing skills in 12 easy steps. "Drawing Workshop II" is for anyone who wants to improve their drawing skills. Starting with materials and techniques, warm-up exercises encourage you to build your expertise and confidence. Easy-to-follow step-by-step projects designed to train your eye and develop your skills show you what to do, and demonstrate key techniques used to build perspective, atmosphere and movement....

  pdf5p robben246 13-10-2010 38 6   Download

 • Drawing Workshop II- P11: This book contains everything you need to know to improve your drawing skills in 12 easy steps. "Drawing Workshop II" is for anyone who wants to improve their drawing skills. Starting with materials and techniques, warm-up exercises encourage you to build your expertise and confidence. Easy-to-follow step-by-step projects designed to train your eye and develop your skills show you what to do, and demonstrate key techniques used to build perspective, atmosphere and movement....

  pdf5p robben246 13-10-2010 55 6   Download

 • Drawing Workshop II- P12: This book contains everything you need to know to improve your drawing skills in 12 easy steps. "Drawing Workshop II" is for anyone who wants to improve their drawing skills. Starting with materials and techniques, warm-up exercises encourage you to build your expertise and confidence. Easy-to-follow step-by-step projects designed to train your eye and develop your skills show you what to do, and demonstrate key techniques used to build perspective, atmosphere and movement....

  pdf5p robben246 13-10-2010 41 6   Download

 • Drawing Workshop II- P13: This book contains everything you need to know to improve your drawing skills in 12 easy steps. "Drawing Workshop II" is for anyone who wants to improve their drawing skills. Starting with materials and techniques, warm-up exercises encourage you to build your expertise and confidence. Easy-to-follow step-by-step projects designed to train your eye and develop your skills show you what to do, and demonstrate key techniques used to build perspective, atmosphere and movement....

  pdf5p robben246 13-10-2010 38 6   Download

 • Drawing Workshop II- P14: This book contains everything you need to know to improve your drawing skills in 12 easy steps. "Drawing Workshop II" is for anyone who wants to improve their drawing skills. Starting with materials and techniques, warm-up exercises encourage you to build your expertise and confidence. Easy-to-follow step-by-step projects designed to train your eye and develop your skills show you what to do, and demonstrate key techniques used to build perspective, atmosphere and movement....

  pdf5p robben246 13-10-2010 37 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản