World wide web consortium

Xem 1-20 trên 27 kết quả World wide web consortium
 • HTML (Hypertext Markup Language) – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML là ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để tạo nên các trang Web, nó chứa các trang văn bản và những thẻ (tag) định dạng cho trình duyệt Web (web brower) biết làm thế nào để thể hiện các thông tin trên World Wide Web(WWW). HTML giờ đây trở thành một chuẩn Internet do tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) duy trì. Phiên bản mới nhất của HTML là 4.01....

  doc181p tinhyeuvietnam09 12-03-2011 1257 433   Download

 • Hyperlinks and Text Markup Language b. Home Tool Markup Language c. Hyper Text Markup Language d. Tất cả đều sai 2. Ai (tổ chức nào) tạo ra Web standards? a. The World Wide Web Consortium b. Microsoft c. Netscape d. Tất cả đều sai. 3. Đâu là tag tạo ra tiêu đề web kích cỡ lớn nhất.

  pdf16p kakuakao 10-04-2013 599 318   Download

 • Hello and welcome to the third edition of Learning Web Design! When I first started writing it, I figured, “It’s just an update... I’ll just make a few tweaks and it will be done in a jiffy.” I couldn’t have been more wrong. As it turns out, pretty much everything about web design changed since I wrote the second edition four years ago. Most significantly, web designers as well as browser developers are finally abiding by the standards for writing and styling web pages set forth by the World Wide Web Consortium (W3C).

  pdf481p ptng13 05-06-2012 53 18   Download

 • Giới thiệu: HTML=HyperText Markup Language – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản – Ngôn ngữ để viết các trang web. Do Tim Berner Lee phát minh và được W3C (World Wide Web Consortium) đưa thành chuẩn năm 1994. Đặc điểm: HTML sử dụng các thẻ (tags) để định dạng dữ liệu HTML không phân biệt chữ hoa, chữ thường Các trình duyệt thường không báo lỗi cú pháp HTML. Nếu viết sai cú pháp chỉ dẫn đến kết quả hiển thị không đúng với dự định. ...

  pdf39p ruac0ndangy3u 16-11-2010 491 267   Download

 • XHTML (viết tắt của tiếng Anh Extensible HyperText Markup Language, "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản Mở rộng") là một ngôn ngữ đánh dấu có cùng các khả năng như HTML, nhưng có cú pháp chặt chẽ hơn. XHTML 1.0 là Khuyến cáo của World Wide Web Consortium (W3C) vào ngày 26 tháng 2, 2000. Về phương diện kĩ thuật, XHTML là một họ các kiểu tài liệu hiện tại và tương lai cùng các mô đun nhằm tái tạo lại, mở rộng, thâu nạp HTML, tái cấu trúc lại dưới dạng XML.

  pdf3p yukogaru 24-07-2010 197 129   Download

 • Trong tin học, các tập tin định kiểu theo tầng – dịch từ tiếng Anh là Cascading Style Sheets (CSS) – được dùng để miêu tả cách trình bày các tài liệu viết bằng ngôn ngữ HTML và XHTML. Ngoài ra ngôn ngữ định kiểu theo tầng cũng có thể dùng cho XML, SVG, XUL v.v... Các đặc điểm kỹ thuật của CSS được duy trì bởi World Wide Web Consortium (W3C). Thay vì đặt các thẻ qui định kiểu dáng cho văn bản HTML (hoặc XHTML) ngay trong nội dung của nó, bạn nên sử dụng CSS....

  doc44p vanthanh8990 14-07-2010 147 97   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình css cơ bản', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf65p doandat203 27-10-2012 125 74   Download

 • 2.3. XHTML cơ sở Theo bảng đặc tả XHTML của tổ chức W3C (World Wide Web Consortium), XHTML Basic DTD định nghĩa một loại tài liệu đủ mạnh để có thể xây dựng và định dạng các nội dung được chia sẻ giữa các nhóm thiết bị khác nhau như máy tính, đồng thời nó cũng định nghĩa những protocol và những đặc trưng của mỗi protocol hỗ trợ cho mô hình sử dụng riêng biệt. Một số profile phụ thuộc vào những profile khác. ...

  pdf59p cnkbmt3 19-10-2011 61 15   Download

 • HTML5 là ngôn ngữ cấu trúc và trình bày nội dung cho World Wide Web và sẽ là công nghệ cốt lõi của Internet trong tương lai không xa. Được đề xuất đầu tiên bởi Opera Software. Đây là phiên bản thứ 5 của ngôn ngữ HTML và hiện tại vẫn đang được phát triển bởi World Wide Web Consortium và WHATWG.

  pdf21p vnaking 26-08-2013 42 15   Download

 • HTML là ngôn ngữ đánh dấu được sử dụng để tạo nên các trang Web, nó chứa các trang văn bản và những thẻ (tag) định dạng cho trình duyệt Web (web brower) biết làm thế nào để thể hiện các thông tin trên World Wide Web(WWW). HTML giờ đây trở thành một chuẩn Internet do tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) duy trì. Phiên bản mới nhất của HTML là 4.01. Tuy nhiên, hiên hay HTML không còn được phát triển tiếp, nó được thay thế bằng XHTML....

  pdf182p trinh02 23-01-2013 140 82   Download

 • Welcome to the XML.NET Developer’s Guide! We have taken great care to create a quality reference book for XML programmers who want to enhance their coding skills to include applications for the .NET platform.This book assumes that you do have previous exposure to XML and are familiar with VB.NET, C#, and ASP.NET. In other words, this book is not for a novice or beginner. Since its inception in February of 1998, XML has been moving forward through the continued efforts of the World Wide Web Consortium (W3C).

  pdf593p huyhoang 07-08-2009 184 77   Download

 • XML là gì – XML – Extensible Markup Language: ngôn ngữ định dạng mở rộng. – XML được định nghĩa bởi w3c (World Wide Web Consortium): tổ chức mạng toàn cầu. – Thực chất, XML là ngôn ngữ tổng quát dùng định nghĩa dữ liệu thông qua các thẻ. Ngôn ngữ định dạng – Bao gồm một tập các thẻ, và dữ liệu chứa trong các thẻ đó. Ví dụ, HTML là một loại ngôn ngữ định dạng. – Trong XML, các thẻ không hạn chế như HTML.

  pdf14p vantrungtran 03-02-2010 105 26   Download

 • CSS là gì? Cascading Style Sheets (CSS) là một tiêu chuẩn giới thiệu bởi World Wide Web Consortium (W3C) vào năm 1995 để giúp các nhà thiết kế có được kiểm soát nhiều hơn các trang web của họ bằng cách nâng cao những gì HTML có thể làm-nó được dùng để phong cách hóa các nội dung của một trang Web. Trong khi HTML là có liên quan với cấu trúc và tổ chức của một tài liệu, CSS liên quan đến việc bố trí và trình bày của mình, hoặc định dạng tài liệu. ...

  pdf6p yukogaru7 24-10-2010 76 22   Download

 • The following diagram shows the type hierarchy defined in the World Wide Web Consortium (W3C) specification Extensible Markup Language (XML) Schema Part 2: Datatypes. These data types are used in XML schemas. This specification defines built-in primitive data types, derived data types, and facets.

  pdf2p daokim 08-08-2009 146 14   Download

 • 1884 VisibleDate property (Calendar control) VisibleDate property (Calendar control), 197 VisibleMonthChanged event, 197 Visual Basic .NET, vbc compiler, 750-751 Visual Basic .NET Express, compiling components, 751 Visual Studio .NET 2005, compiling components, 752 Visual Studio 2010, creating MVC Framework, 1502-1505 Visual Studio Command Prompt, 1294 Visual Web Developer, 40, 51-52, 241 Vote.

  pdf6p yukogaru11 30-11-2010 76 14   Download

 • The HTML Language Language Overview Page Structure and the DOM HTML5 Syntax HTML5 Semantics HTML Attributes Block Elements Links and Anchors Inline Images Audio and Video Input Forms The HTML5 Canvas From the Library of Wow! eBook Chapter 2 his chapter presents the various elements of the HTML language. This includes the syntax of character entities and markup tags and how a browser or other user agent interprets the markup to display a page. This description follows the draft specification for HTML5 developed by the World Wide Web Consortium’s (W3C) HTML Working Group.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 38 9   Download

 • HTML is the predominant programming language used to create Web pages. HTML5 is the most recent update to the HTML standard which is maintained and governed by the World Wide Web Consortium (W3C). HTML5 represents a major change to HTML — arguably the most substantial change since the development of XHTML. HTML5 has enhanced rich media, geolocation, database and mobile capabilities, and is now able to script APIs. This book covers the fundamentals for developing Web sites using HTML5 by utilizing clear-cut tasks, code examples, step-by-step instructions, and easy-to-follow advice....

  pdf228p ringphone 03-05-2013 40 8   Download

 • This module provides participants with an introduction to Microsoft® .NET, the role of Extensible Markup Language (XML) in .NET, and the processes that the World Wide Web Consortium (W3C) uses to establish Recommendations for XML

  pdf26p daokim 08-08-2009 92 7   Download

 • One of the most recent developments in the work on XQuery is the efforts of the World Wide Web Consortium (W3C) to specify the XQueryX language. This language enables the full rendering of XQuery in Extensible Markup Language (XML) for computer-readable use and ensures its compliance with W3C requirements. XQueryX is not designed for direct human use.

  pdf2p daokim 08-08-2009 66 7   Download

 • – XML – Extensible Markup Language: ngôn ngữ định dạng mở rộng. – XML được định nghĩa bởi w3c (World Wide Web Consortium): tổ chức mạng toàn cầu. – Thực chất, XML là ngôn ngữ tổng quát dùng định nghĩa dữ liệu thông qua các thẻ.

  pdf14p phuochau17 16-05-2011 43 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản