World Wide Web

Xem 1-20 trên 521 kết quả World Wide Web
 • Là một dịch vụ truy cập thông tin toàn cầu. Cho phép khai thác và sử dụng tài nguyên mạng Internet. Nội dung: Giới thiệu WORLD WIDE WEB; Cài đặt và cấu hình trình duyệt Web; Sử dụng trình duyệt Web; Sao lưu nội dung trang Web; Xử lý một số sự cố thông dụng; Câu hỏi bài tập.

  pdf16p vanlidochanhxg 10-10-2010 233 112   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng: world wide web', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf65p nhutlele 27-05-2011 169 68   Download

 • Bài 12 giới thiệu về World Wide Web. Mục tiêu bài học này nhằm giúp người học hiểu được sự khác nhau giữa Internet, World Wide Web, và các trình duyệt Web. Nắm bắt được cấu trúc của URL. Bài giảng này cũng chỉ ra các thành phần phổ biến của trang Web, các chức năng căn bản của trình duyệt Web,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt40p youcanletgo_02 07-01-2016 90 42   Download

 • Tài liệu tham khảo bài giảng World wide web ( Nguyễn Lâm Kim Thy ) dành cho sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin - Chương 1 Giới thiệu

  pdf38p xuongrong_battien 16-10-2011 81 22   Download

 • Tài liệu tham khảo bài giảng World wide web ( Nguyễn Lâm Kim Thy ) dành cho sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin - Chương 2 Ngôn ngữ HTML

  pdf80p xuongrong_battien 16-10-2011 97 20   Download

 • Tim Berners-Lee, cha đẻ của World Wide Web Ngày 6/8/1991, địa chỉ trang web đầu tiên với ký tự www. xuất hiện, mở ra một cuộc đại cách mạng về chia sẻ thông tin trên Internet. Nhiều người nhầm lẫn giữa Internet và World Wide Web. Khái niệm Internet ra đời từ năm 1974 nhằm mô tả một hệ thống máy tính toàn cầu được kết nối với nhau qua giao thức TCP. Còn Web được ví như một cái bắt tay, hay một phương pháp để con người giao tiếp với người khác.

  pdf4p paparoti0908 27-10-2012 50 16   Download

 • Trước 1990, Internet đã phát triển thành những máy tính kết nối với tốc độ cao, nhưng nó vẫn chưa phát triển, không cho phép trao đổi dạng text, không đồ họa, hyperlinks. Tim Berners – Lee, một nhà khoa học làm việc tại phòng thí nghiệm Châu Âu đề nghị một bộ Protocol cho phép truyền thông tin đồ họa trên Internet vào năm 1989. Những đề nghị này của Berners – Lee được một nhóm khác thực hiện, và World Wide Web ra đời ngày 6/8/1991 ...

  ppt50p esc_12 30-07-2013 58 11   Download

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - Internet và World Wide Web – Cơ sở hạ tầng của thương mại điện tử do Trương Vĩnh Trường Duy biên soạn giúp các bạn hiểu được lịch sử phát triển Internet, kỹ thuật chuyển mạch gói, chồng giao thức TCP/IP và kiến trúc mạng client/server, kiến trúc Internet.

  pdf52p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 19 4   Download

 • Bài giảng Hệ thống world wide web và lập trình web chạy ở phía client dùng DHTML và Javascript trình bày một số nội dung như: Tìm hiểu về hệ thống world wide web, lập trình web chạy ở phía client bằng DHTML và javascript java applet, XML, bài tập tạo ứng dụng VnIE cho phép duyệt web như một trình duyệt thông thường. Mời các bạn tham khảo.

  ppt82p namthangtinhlang_00 31-10-2015 12 1   Download

 • Discovering Computers - Chapter 2: The Internet and World Wide Web Discuss the history of the Internet; Explain how to access and connect to the Internet; Identify the components of a Web address; Explain the purpose of a Web browser.

  pdf58p maiyeumaiyeu25 16-12-2016 5 1   Download

 • The post-Ajaxian Web 2.0 world of wikis, folksonomies, and mashups makes well-planned information architecture even more essential. How do you present large volumes of information to people who need to find what they're looking for quickly? This classic primer shows information architects, designers, and web site developers how to build large-scale and maintainable web sites that are appealing and easy to navigate.

  pdf171p ken333 06-07-2012 79 13   Download

 • Bài giảng Tổng quan về Linux - Chương 9: Apache Web Server, giới thiệu các kiến thức về World Wide Web, các kỹ thuật chính của web, các web servers software,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành CNTT.

  pdf48p luungoc91 01-04-2014 70 12   Download

 • Lecture Discovering computers fundamentals - Chapter 2 include objectives: Identify and briefly describe various broadband Internet connections, describe the types of Internet access providers, explain the purpose of a Web browser and identify the components of a Web address, describe how to use a search engine to search for information on the Web,...

  pdf46p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 7 4   Download

 • The chapter has several objectives: To discuss the architecture of WWW and describe the concepts of hypertext and hypermedia; to describe Web clients and Web servers and their components; to define URL as a tool to identify a Web server; to introduce three different Web documents: static document, dynamic document, and active document;...

  ppt24p tangtuy09 26-04-2016 18 2   Download

 • ICT 5 Web Development - Chapter 1.1: Introduction to Web Programming includes The Internet and WWW, Uniform Resource Identifier (URI), Web Application model, World Wide Web, Web site or Website, URI (Uniform Resource Identifier).

  pdf6p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 10 2   Download

 • In this paper, we present a method that automatically constructs a Named Entity (NE) tagged corpus from the web to be used for learning of Named Entity Recognition systems. We use an NE list and an web search engine to collect web documents which contain the NE instances. The documents are refined through sentence separation and text refinement procedures and NE instances are finally tagged with the appropriate NE categories.

  pdf4p bunbo_1 17-04-2013 20 1   Download

 • Lecture Security + Guide to Network Security Fundamentals - Chapter 6 include objectives: Protect e-mail systems, list World Wide Web vulnerabilities, secure Web communications, secure instant messaging.

  pdf48p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 17 1   Download

 • Clearly, the Internet is changing the world. In the last ten years, since Tim Berners-Lee designed the World Wide Web (1991) and Marc Andreesen and company developed Mosaic—née Netscape (1993)—to display it on any PC or Mac, the Internet has gone from interesting to essential, from ancillary to completely central. Web sites are now a required part of a business' infrastructure, and often part of one's personal life as well. The amount of information available through the Internet has become practically uncountable.

  pdf250p doxuan 07-08-2009 497 213   Download

 • HTML là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn dùng lập trình các tài liệu World Wide Web, tài liệu là các tập tin văn bản đơn giản. Ngôn ngữ HTML dùng các tag hoặc các đoạn mã lệnh để chỉ cho các trình duyệt(Web browsers) cách hiển thị các thành phần của trang như text và graghics ,và đáp lại những thao tác của người dùng bởi các thao tác ấn phím và nhắp chuột.

  doc4p letrungnls 14-10-2010 219 95   Download

 • Ebook Business writing basics includes chapters: Business writing — There have been some changes made, 13 Ways to mind your reader’s business and put your own on the back burner, 38 Practical writing tips you never learned in school, 26 Ways to add personality to your writing and win friends, 42 Ways to master letters and make yourself look professional on paper, 20 Tips for writing short reports and memos that get read and acted upon, 37 Ways to take the stress and drudgery out of report writing and make your re-ports readable, 38 Things you never learned in kindergarten — Faxes and ...

  pdf153p emelikov 19-03-2014 126 64   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản