Would

Xem 1-20 trên 3896 kết quả Would
 • Cách sử dụng Would like .Trong tiếng Anh, Would like được dùng diễn đạt một lời mời, ý muốn, sở thích, điều kiện cho một hành động cụ thể ở tương lai....Nào ta cùng xem bài viết này để hiểu rõ hơn về cách dùng Would like nhé.

  pdf5p hetmuonnoi 15-06-2013 114 23   Download

 • A. Ta dùng would (‘d) khi chúng ta giả định ra một tình huống hay một hành động: It would be nice to have a holiday but we can’t afford it. Thật là tốt nếu có một ngày nghỉ nhưng chúng ta không thể có được.

  pdf4p sumi1111 25-09-2013 43 6   Download

 • Cách sử dụng Would + like : - Để diễn đạt một cách lịch sự lời mời hoặc ý muốn gì. Không dùng do you want khi mời người khác. Would you like to dance with me? I would like to visit Japan. -Trong tiếng Anh của người Anh, nếu để diễn đạt sở thích thì sau like là một v-ing. He likes reading novel. (enjoyment)

  doc4p huuvan91 18-10-2010 572 218   Download

 • Can, could, will, and would are modal auxiliary verbs, often called models. Modals are very important in English, but they can be confusing because they are used to say many different things. Here is a basic review of can, could, will, and would and their most common uses.

  doc0p thequang 07-07-2009 225 174   Download

 • Microsoft's interview process is a notoriously grueling sequence of brain-busting questions that separate the most creative thinkers from the merely brilliant. So effective is their technique that other leading corporations--from the high-tech industry to consulting and financial services--are modeling their own hiring practices on Bill Gates' unique approach. HOW WOULD YOU MOVE MOUNT FUJI? reveals for the first time more than 35 of Microsoft's puzzles and riddles.

  pdf288p quocminh 02-03-2009 641 168   Download

 • Had better. It’s time … & Can/Could/Would you …? Unit 35. Had better. It’s time … A Had better (I’d better/you’d better) I’d better do something = Tôi nên làm điều gì đó, nếu tôi không làm thì sẽ có thể gặp rắc rối hay nguy hiểm: I have to meet Ann in ten minutes. I’d better go now or I’ll be late. Tôi phải gặp Ann sau 10 phút nữa. Tốt hơn là tôi nên đi ngay, nếu không tôi sẽ bị trễ. “Shall I take an umbrella?” “Yes, you’d better. It might rain.” “Tôi có nên mang theo dù...

  pdf6p vantrungtran 02-02-2010 264 99   Download

 • If I had known… I wish I had known & Would. I wish … would Unit 39. If I had known… I wish I had known A Hãy nghiên cứu ví dụ sau: Last month Gary was in hospital for an operation. Liz didn’t know this, so she didn’t go to visit him. They met a few days ago. Liz said: Tháng trước Gary đã nằm ở bệnh viện để phẫu thuật. Liz đã không biết chuyện này, vì vậy cô ấy không đi thăm anh ấy được. Cách đây vài ngày họ gặp nhau. Liz nói: If I had known...

  pdf6p vantrungtran 02-02-2010 129 95   Download

 • GOD WOULD HAVE WANTED IT THAT WAY! Sau đây là những câu chuyện hay song ngữ nhằm giúp các bạn hứng thú hơn trong việc học tiếng anh

  pdf4p smart_girl 03-08-2010 158 94   Download

 • A charming Trojan Horse of a book While this slim book is ostensibly a guide to cracking the cult of the puzzle in Microsoft's hiring practices, Poundstone manages to sneak in a wealth of material on the crucial issue of how to hire in today's knowledge-based economy. How Would You Move Mount Fuji? delivers on the promise of revealing the tricks to Microsoft's notorious hiring challenges. But, more important, Poundstone, an accomplished science journalist, shows how puzzles can — and cannot — identify the potential stars of a competitive company....

  pdf288p thaihanhhanh 21-03-2010 176 90   Download

 • Would. I wish … would A Ta dùng would (‘d) khi chúng ta giả định ra một tình huống hay một hành động: It would be nice to have a holiday but we can’t afford it. Thật là tốt nếu có một ngày nghỉ nhưng chúng ta không thể có được.

  pdf10p superman1111 18-03-2011 121 83   Download

 • Chương 3 ( phần 7) Prefer and would rather A Prefer to do và prefer doing Thường bạn có thể dùng Ọprefer to (do)Ú hoặc Ọprefer -ingÚ để diễn tả bạn thích điều gì đó hơn nói chung: I don't like cities. I prefer to live in the country hoặc I prefer living in the country.

  pdf6p phuochau16 12-05-2011 188 69   Download

 • Tài liệu về động từ khuyết thiếu Will, Would...

  doc1p tieubaubau 20-04-2011 158 47   Download

 • Cách sử dụng thành ngữ Would like - Diễn đạt một cách lịch sự lời mời mọc hoặc ý mình muốn gì. Ex: Would you like to dance with me? - Không dùng do you want khi mời mọc người khác. - Trong tiếng Anh của người Anh, nếu để diễn đạt sự ưa thích của chủ ngữ thì sau like + V-ing.

  pdf4p kuro113 28-03-2011 95 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'what career would you like to choose after leavingschool', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p yahoo000 24-08-2011 102 29   Download

 • Tham khảo sách 'mba in a day® what you would learn at top-tier business schools (if you only had the time!)', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf323p conrepcon 12-04-2012 51 30   Download

 • 1.

  pdf4p bibocumi4 21-09-2012 71 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'job choicewhich would you choose', ngoại ngữ, kỹ năng nghe tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p yahoo000 24-08-2011 85 22   Download

 • 08 December 2011 | voaspecialenglish.com Olympus' Troubles: What Would Peter Drucker Have Said? AP Former Olympus chief executive Michael Woodford at a news conference This is the VOA Special English Economics Report. In business, leadership is never yesterday’s issue. This week, the Japanese electronics company Olympus made a public apology. It said company officials hid over one billion dollars in losses going back to the nineteen nineties. The company’s stock has lost half its value since October.

  pdf2p thuy201 13-12-2011 87 15   Download

 • Trong hội thoại, would được sử dụng một cách rất linh hoạt với nhiều mục đích giao tiếp khác nhau. Would được dùng trong những yêu cầu lịch sự, trong nhiều trường hợp would thay thế cho could hoặc can, quan sát các ví dụ sau:  Would you / Could you hold my umbrella while I put my coat on? (Bạn có thể cầm giúp tôi cái ô này trong khi tôi mặc áo khoác được không?)  Would you / Could you post this letter for me this afternoon when you are at the post office? (Bạn có...

  pdf3p nkt_bibo52 08-03-2012 45 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'what would be to your mind an idealeducation system?', ngoại ngữ, kỹ năng viết tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p yahoo000 22-08-2011 32 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản