Xã hội đại cương

Xem 1-20 trên 1586 kết quả Xã hội đại cương
 • Tài liệu Địa lí Kinh tế - Xã hội đại cương của Nguyễn Thành Nhân gồm 3 chương, trình bày về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, tổ chức lãnh thổ công nghiệp và tổ chức lãnh thổ các ngành dịch vụ. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho người đọc nghiên cứu và học tập chuyên ngành Địa lý.

  pdf155p colendaica32 31-05-2014 114 52   Download

 • Làm cho sinh viên hiểu rõ vai trò và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp, đặc biệt nhấn mạnh đất trồng là tư liệu sản xuất, cây trồng vật nuôi là đối tượng lao động; các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, trong đó nhân tố tự nhiên là tiền đề cơ bản, nhân tố kinh tế- xã hội có ảnh hưởng quan trọng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

  doc234p lamhanh6075627 27-12-2010 749 247   Download

 • Bài giảng Địa lý kinh tế - Xã hội đại cương - Phần 1 gồm 4 chương nhằm khái quát những đặc điểm địa lý đã ảnh hưởng như thế nào đến các vấn đề xã hội. Trong 4 chương sẽ đưa ra những hiểu biết về: Khái quát chung về địa lý kinh tế - xã hội, Vấn đề chủng tộc, Ngôn ngữ, Tôn giáo dưới tác động của địa lý.

  pdf27p saga07 04-04-2014 81 27   Download

 • Bài giảng Địa lý kinh tế - Xã hội đại cương phần 2 gồm 3 chương nhằm khái quát những đặc điểm địa lý đã ảnh hưởng như thế nào đến các vấn đề xã hội. Trong 3 chương này tài liệu sẽ đi vào nội dung: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, Tổ chức lãnh thổ công nghiệp nhằm củng cố các hiểu biết về địa lý cũng như xã hội của Việt Nam và khu vực lân cận.

  pdf20p saga07 04-04-2014 89 19   Download

 • (NB) Xã hội học là một khoa học nghiên cứu về xã hội, về hệ thống các mối quan hệ xã hội của con người. Nội dung: Phần 1 - Khái quát lịch sử hình thành và phát tiển Xã hội học; Phần 2 - Một số chuyên ngành Xã hội học cụ thể; Phần 3 - Phương pháp và kỹ thuật điều tra Xã hội học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn giáo trình.

  pdf89p lumia_12 27-05-2013 510 200   Download

 • Thực địa là một học phần bắt buộc đối với sinh viên trường Đại học Sư phạm nói chung và khoa Địa lí nói riêng và nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong chương trình đạo tạo hệ cử nhân của khoa Địa lí. Thực địa kinh tế - xã hội không nằm ngoài nội dung đó. Học phần này được thực hiện sau khi sinh viên có kiến thức cơ bản về Địa lí kinh tế - xã hội đại cương và Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam....

  doc40p coto1401 23-01-2010 801 179   Download

 • Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam đã vμ đang thay đổi rất nhanh, nhất lμ từ khi bắt đầu sự nghiệp đổi mới, từ thực tiễn đó đòi hỏi chúng ta phải thay đổi về phương pháp tiếp cận trong quản lý tài nguyên thiên nhiên nói chung, tμi nguyên rừng vμ đất rừng nói riêng. LNXH ra đời nhằm hướng tới chuyển từ nền lâm nghiệp lấy quốc doanh lμm chính sang nền lâm nghiệp nhân dân có nhiều thμnh phần kinh tế tham gia....

  pdf18p zues04 20-06-2011 203 68   Download

 • Chương 2: Hệ thống chính sách có liên quan đến phát triển lâm nghiệp xã hội Chính sách lâm nghiệp ở VIệt Nam Trong hơn hai thập kỷ qua chính phủ Việt Nam đã ưu tiên phát triển chính sách lâm nghiệp quốc gia nhằm mục đích gìn giữ và phát triển tài nguyên rừng gắn với phát triển kinh tế xã hội miền núi.

  pdf31p songsongcuoc 12-06-2011 150 45   Download

 • Chương 3: Sinh thái nhân văn trong lâm nghiệp xã hội Tiếp cận hệ thống trong lâm nghiệp xã hội Cho đến nay người ta còn quan niệm rằng "xã hội" và "tự nhiên" như hai thực thể riêng biệt có thể được nghiên cứu và nhận thức một cách độc lâp. Lovelace(1984) nhận xét nhiều nhà khoa học xã hội ít sẵn sàng hoặc không thể dành một phần cố gắng của mình cho việc thu thập

  pdf26p songsongcuoc 12-06-2011 80 31   Download

 • Hệ sinh thái nhân văn là khoa học nghiên cứu về mối quan hệ hỗ tương giữa con người và môi trường (Rambo,1983). Định nghĩa này hầu như hoàn toàn phù hợp với định nghĩa sinh thái xã hội của Parker (1992) rằng : "Sinh thái xã hội nghiên cứu quan hệ giữa các cộng đồng người và môi trường tương ứng, nhất là môi trường vật chất”. ở đây, đã nhấn mạnh khía cạnh tương tác cộng đồng hơn khía cạnh cá nhân ...

  pdf18p zues04 20-06-2011 71 24   Download

 • Chương 1: Giới thiệu môn học Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam đã và đang thay đổi rất nhanh, nhất là từ khi bắt đầu sự nghiệp đổi mới, từ thực tiển đó đòi hỏi chúng ta phải thay đổi về phương pháp tiếp cận trong quản lý tài nguyên thiên nhiên nói chung, tài nguyên rừng và đất rừng nói riêng.

  pdf36p songsongcuoc 12-06-2011 80 23   Download

 • Chương 4: Tiếp cận có sự tham gia trong lâm nghiệp xã hội Gần đây cách tiếp cận "từ dưới lên" , coi trọng vai trò chủ động của cộng đồng nông thôn được nhấn mạnh, do vậy đã động viên các tiềm năng lao động , và các nguồn lực khác của cộng đồng cho hoạt động của LNXH.

  pdf20p songsongcuoc 12-06-2011 61 22   Download

 • Trên cơ sở mục đích, mục tiêu của chính sách lâm nghiệp, trong những năm gần đây chính phủ đã ban hành khá nhiều nghị định, chỉ thị, quyết định để nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển ngành lâm nghiệp và định hướng phát triển LNXH. Các chính sách này đã được triển khai trong cả nước, từng bước thực hiện việc phát triển và bảo vệ rừng, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường đặc biệt là ở các vùng nông thôn miền núi....

  pdf18p zues04 20-06-2011 90 19   Download

 • Cả nam giới và nữ giới mong nam giới trong thôn và với muốn sử dụng nhiều sản phẩm hội phụ nữ trong thôn hơn để tăng thêm thu nhập Tư vấn cho cả nữ giới và nam giới về sự ưu tiên các loài cây Tất cả các cán bộ khuyến nông giống và mùa vụ lâm đều là nam giới Sự tham gia Như đã nói ở trên sự tham gia xuyên suốt trong các hoạt động LNXH, chúng ta cần phải xem xét sự tham gia của giới vào các tổ chức để xác định: Cấu trúc...

  pdf18p zues04 20-06-2011 76 23   Download

 • Phỏng vấn cá nhân: Một số cá nhân nông dân ở mỗi nhóm đối tượng được lựa chọn để phỏng vấn. Mỗi nhóm chọn 3ư5 nông dân có kinh nghiệm sản xuất để phỏng vấn. Kỹ thuật phỏng vấn linh hoạt được sử dụng nhằm khai thác tối đa ý kiến của nông về kiến thức, kỹ năng, nội dung và phương pháp đào tạo. Ngoài các cuộc phỏng vấn nông dân cũng cần tiến hành phỏng vấn một số lãnh đạo thôn, xã, đại diện các tổ chức quần chúng như thanh niên, phụ nữ.

  pdf14p zues04 20-06-2011 67 17   Download

 • Nội dung bài viết trình bày mô hình kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trên các địa bàn chiến lược biên giới với quan điểm hợp tác xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định lâu dài với các nước láng giềng.

  pdf6p kloiroong10 21-08-2017 2 1   Download

 • Bài giảng gồm 8 bài học chính. Bài 1 nêu những vấn đề cơ bản về Nhà nước, những thuộc tính, chức năng, kiểu và hình thức, bộ máy Nhà nước. Bài 2 cung cấp các kiến thức về nguồn gốc, khái niệm về pháp luật, bản chất, thuộc tính, chức năng, vai trò, mối quan hệ giữa pháp luật với những hiện tượng xã hội khác, kiểu và hình thức pháp luật. Bài 3 giới thiệu vơi bạn học về Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việ Nam.

  ppt257p vanchinh1206 19-09-2009 6164 2234   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương của ThS. Bùi Huy Tùng có kết cấu nội dung gồm 4 chương như sau: Những vấn đề cơ bản về nhà nước, những vấn đề về pháp luật, cơ chế điều chỉnh pháp luật đối với quan hệ xã hội, hình thức và hệ thống pháp luật Việt Nam.

  pdf749p hata300190 16-03-2011 4396 1909   Download

 • - Các quan điểm về nguồn gốc Nhà Nước - Bản chất, đặc trưng theo chủ nghĩa Mac le-nin - Hiểu một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chức năng, hình thức, kiểu Nhà Nước - Nhận thức được cách thức tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  doc19p bachlien729 15-09-2013 2959 1563   Download

 • Ngay từ khi xuất hiện trên trái đất, để tồn tại con người phải tiến hành hoạt động lao động.

  doc43p milotrang 03-01-2010 8204 1558   Download

Đồng bộ tài khoản