Xã hội học đại cương

Tham khảo và download 20 Xã hội học đại cương chọn lọc sau:
 • Trọng tâm của chương này là trình bày cuộc tranh luận về khái niệm xã hội học, đối tượng nghiên cứu của xã hội học cũng như tính chất “nước đôi” của các tri thức xã hội học và mối liên hệ của xã hội học với các khoa học xã hội khác. Cuối cùng, chương này mô tả khái quát những chức năng cơ bản của xã hội học với tư cách là một môn khoa học xã hội.

  doc157p tukhalan 12-08-2011 1120 418   Download

 • (NB) Xã hội học là một khoa học nghiên cứu về xã hội, về hệ thống các mối quan hệ xã hội của con người. Nội dung: Phần 1: Khái quát lịch sử hình thành và phát tiển Xã hội học; Phần 2: Một số chuyên ngành Xã hội học cụ thể; Phần 3: Phương pháp và kỹ thuật điều tra Xã hội học.

  pdf89p lumia_12 27-05-2013 484 187   Download

 • Xã hội học là khoa học về các quy luật và tính quy luật xã hội chung, và đặc thù của sự phát triển và vận hành của hệ thống xã hội xác định về mặt lịch sử; là khoa học về các cơ chế tác động và các hình thức biểu hiện của các quy luật đó trong các hoạt động của cá nhân, các nhóm xã hội, các giai cấp và các dân tộc. Xã hội học là môn khoa học xã hội còn rất non trẻ, mặc dù vậy nó cũng có một lịch sử phát triển...

  pdf42p helpmeme 17-11-2009 5857 1584   Download

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1 Phần I có nội dung trình bày mục tiêu môn học, khái niệm xã hội học, nhãn quan và lợi ích của Xã hội học, Xã hội học giúp gì cho những ngành học khác.

  ppt24p hoa_cuc91 27-06-2014 175 65   Download

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 1 Phần II có nội dung trình bày về sự ra đời của Xã hội học, các nhà Xã hội học tiền phong, những khuynh hướng, cấp độ, lý thuyết trong nghiên cứu Xã hội học, các lĩnh vực trong nghiên cứu Xã hội học.

  ppt42p hoa_cuc91 27-06-2014 132 59   Download

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 2 - Tổng quan về các phương pháp và kĩ thuật trong nghiên cứu xã hội học có mục tiêu nắm được các bước đi để thực hiện một nghiên cứu xã hội học, nắm được các phương pháp, kĩ thuật cơ bản trong nghiên cứu xã hội học, hiểu được mối tương quan giữa lý thuyết và phương pháp.

  ppt48p hoa_cuc91 27-06-2014 98 43   Download

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 3 - Xã hội & văn hóa có nội dung trình bày tìm hiểu các khái niệm về văn hóa và xã hội, các thành tố của xã hội và văn hóa, các thái độ đối với các nền văn hóa khác nhau, về tiếp xúc văn hóa và chuyển biến văn hóa, hiểu được một số lý thuyết lý giải về văn hóa.

  ppt54p hoa_cuc91 27-06-2014 119 52   Download

 • Bài giảng Xã hội học đại cương: Chương 4 - Quá trình xã hội hóa, vị trí và vai trò xã hội có mục tiêu hiểu được quá trình xã hội hóa, phân biệt khái niệm xã hội hóa thông thường (xã hội hóa giáo dục, xã hội hóa kinh tế, xã hội hóa y tế), hiểu được định nghĩa nhân cách và các khía cạnh hình thành nên nhân cách.

  ppt33p hoa_cuc91 27-06-2014 194 74   Download

 • Bài giảng Xã hội học đại cương giới thiệu cho sinh viên hiểu được một số chuyên ngành xã hội học chuyên biệt như xã hội học truyền thông đại chúng, xã hội học gia đình, xã hội học nông thôn, xã hội học đô thị, xã hội học văn hóa và các nội dung khác.

  ppt237p hoa_lan91 16-06-2014 310 141   Download

 • Bài 1: 1) Anh chị hiểu như thế nào về câu nói:"Xã hội học là con đẻ của cuộc cách mạng công nghiệp"?; 2) Những nhân tố nào đã góp phần thúc đẩy bộ môn xã hội học phát triển từ đầu thế kỷ 20; 3) Những đóng góp cho bộ môn xã hội học của các nhà xã hội học tiền phong ở Châu Âu trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20....

  pdf6p au_duong_phong 25-07-2013 379 85   Download

 • Xã hội học là gì? Trình bày đối tượng nghiên cứu của xã hội học và mới quan hệ giữa xã hội học với các khoa học xã hội khác?

  doc23p khuongduy 15-10-2009 2471 789   Download

 • Văn hoá là thứ sản phẩm được sáng tạo bởi con người kể cả về vật chất lẫn tinh thần, vật thể và phi vật thể thứ sản phẩm mà mỗi cộng đồng người phải nhào nặn lại tự nhiên và chính bản thân mình hàng nghìn năm mới có được.

  doc17p clause 17-01-2011 775 236   Download

 • Nội dung chính: - Chương I: Sự ra đời khoa học xã hội học - Chương II: Hành động xã hội và tương tác xã hội -Chương III: Tổ chức xã hội và thiết chế xã hội - Chương IV: Phương pháp điều tra xã hội học thực nghiệm -Chương V: Cơ cấu xã hội - .....- Chương IX: Một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học.

  ppt65p phandinhtuong2010 07-12-2010 1688 425   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên các ngành nhân văn - Giáo trình, bài giảng do các thầy cô trường đại học Tôn Đức Thắng biên soạn, giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức chuyên ngành của mình.

  pdf96p thiuyen14 17-09-2011 155 46   Download

 • Xét về mặt thuật ngữ, nhiều nhà nghcứu cho rằng XH học bằng SocietaS ( gốc la tinh) và LogoS( gốc hi laS) có nghĩa là học thuyết trên n/c . Như vậy xhh được hiểu là học thuyết về XH, nghcứu XH.

  doc28p abcdehg 24-12-2009 705 374   Download

 • Phần I: Điền vào chỗ trống : 1. Xã hội học cung cấp cho chúng ta cách nhìn và tìm hiểu xã hội một cách..... và..... hơn (có mục têu khoa học); 2. Xã hội học là.... nghiên cứu về các nhóm người (môn khoa học); 3. Các nhà xã hội học quan tâm tìm hiểu .... các mối quan hệ của con người hơn là hành vi .... (bản chất, cá nhân)....

  doc12p pexinhhaycuoi 19-12-2012 240 53   Download

 • 1. Xã hội học là gì? Đối tượng nghiên cứu và mối quan hệ giữa xã hội học với các ngành khoa học khác? ; 2. Cơ cấu, chức năng và nhiệm vụ của xã hội học; ...11. Trình bày khái niệm văn hoá? Cơ cấu của văn hoá? Tiểu văn hoá và ph ản văn hoá? Tính xã hội của văn hoá?

  doc49p tranlamblu 27-08-2012 643 383   Download

 • Bài 1: Câu 1: Sự ra đời của xã hội học ( XHH) ? Xã HH là 1 môn khoa học về XH con người. Nó nghiên cứu cách thức ứng xử và quan hệ của con người trong các nhóm XH, Trong các cộng đồng các tổ chức hình thành nên XH. Nhà XHH này là Nguyễn Xuân Nghĩa Câu 2: Xã hội học ra đời nhằm đáp ứng ?

  pdf18p snack1903 21-11-2013 645 221   Download

 • 1. Lí do chọn đề tài: Văn hoá là thứ sản phẩm được sáng tạo bởi con người kể cả về vật chất lẫn tinh thần, vật thể và phi vật thể thứ sản phẩm mà mỗi cộng đồng người phải nhào nặn lại tự nhiên và chính bản thân mình hàng nghìn năm mới có được. Văn hoá không chỉ là kết quả của mối quan hệ giữa con người với thế gới tự nhiên mà là thứ để phân biệt xã hội này với xã hội khác đương thời với nó. Văn hoá làm cho cộng đồng đều...

  pdf18p nhokkeen 09-05-2013 235 60   Download

 • Giáo trình Đại cương về xã hội học nhằm trang bị cho sinh viên những nhận thức cơ bản về xã hội học cũng như vận dụng nhận thức đó trong công tác và đời sống xã hội. Phần 1 của giáo trình trình bày 5 chương: Sơ lược về lịch sử xã hội học, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của xã hội học, xã hội học và cơ cấu xã hội, văn hóa xã hội và xã hội hóa.

  pdf152p violet_12 21-05-2014 104 51   Download

Đồng bộ tài khoản