Xác định bằng ngoại tệ

Xem 1-20 trên 101 kết quả Xác định bằng ngoại tệ
 • Một giao dịch bằng ngoại tệ là giao dịch được xác định bằng ngoại tệ hoặc yêu cầu thanh toán bằng ngoại tệ, bao gồm các giao dịch phát sinh khi một doanh nghiệp: (a) Mua hoặc bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ mà giá cả được xác định bằng ngoại tệ;

  pdf50p trongminh123 17-10-2012 91 16   Download

 • Chương 10 đề cập đến tài trợ ngắn hạn và quản trị tiền mặt quốc tế. Chương này gồm có các nội dung cụ thể như: Nguồn tài trợ nước ngoài, tài trợ bằng ngoại tệ, xác định lãi suất tài trợ hiệu dụng, tiêu chuẩn được xem xét trong quyết định tài trợ, tài trợ với danh mục đầu tư tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p namthangtinhlang_02 04-11-2015 16 8   Download

 • Khái niệm tỷ giá hối đoái: Về hình thức : là giá đơn vị tiền tệ của một nước, được biểu hiện bằng các đơn vị tiền tệ nước ngoài. là hệ số quy đổi từ đồng tiền này sang đồng tiền khác, được xác định bởi mối quan hệ cung cầu trên thị trường. Vd: TGHĐ giữa Đồng Việt Nam và Dollar Mỹ là 19100VND/USD.

  doc15p palm_89 30-03-2010 1999 780   Download

 • Cầu một đồng tiền phát sinh từ cầu hàng hóa, tài sản và dịch vụ thanh toán bằng đồng tiền đó; Cầu ngoại tệ phát sinh từ nhu cầu người trong nước mua hàng hóa, tài sản và dịch vụ từ nước ngoài; Cung ngoại tệ phát sinh từ nhu cầu người nước ngoài mua hàng hóa, tài sản và dịch vụ trong nước Cung cầu ngoại tệ là phái sinh, có nguồn gốc từ lưu chuyển

  pdf14p coc_xanh 18-01-2013 218 35   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô do GV Tôn Thất Đào biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Một số khái niệm về kinh tế, nghiên cứu kinh tế học thực chứng, đo lường sản lượng quốc gia, lý thuyết xác định bằng sản lượng cân bằng, chính sách tài khóa và ngoại thương,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf86p doinhugiobay_01 09-11-2015 18 4   Download

 • Trong điều kiện hiện nay, khi hàm lượng vàng của tiền tệ không còn có ý nghĩ thiết thực đối với việc xác định tỷ giá hối đoái, hệ thống tỷ giá cố định dưới mọi hình thức đã bị tan vỡ, tỷ giá trên thị trường thế giới biến đổi mạnh mẽ, sức mua của tiền tệ của nhiều nước giảm sút nghiêm trọng, người ta phải dựa vào nhiều ngoại tệ của nhiều nước để đảm bảo giá trị thực tế của các khoản thu nhập bằng ngoại tệ trên hợp đồng, gọi...

  doc26p marukodung 07-10-2010 286 146   Download

 • Tỷ giá hối đoái là giá cả của một đơn vị tiền tệ nước này thể hiện bằng số lượng đơn vị tiền tệ nước khác. Đồng tiền yết giá là đồng tiền biểu thị qua đồng tiền định giá. Đồng tiền định giá là đồng tiền dùng để xác định giá trị của đồng tiền yết giá (hệ số bất kì)

  pdf70p nhutlele 21-05-2011 358 139   Download

 • Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một trong những chế định pháp lý của bồi thường dân sự, trong lịch sử pháp luật việc bồi thường dân sự thường được giải quyết bằng phạm trù đạo đức, khi xã hội chưa có nhà nước, chưa có pháp luật vấn đề bồi thường dân sự được giải quyết theo phong tục tập quán của từng bộ tộc người hoặc của từng nhóm người.

  doc28p manhlong1988 15-06-2012 340 120   Download

 • Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ mở rộng trong ngắn hạn với tỷ giá hối đoái thả nổi Để tăng sản lượng Y thì chính phủ tăng cung tiền làm lãi suất trong nước tạm thời giảm xuống so với lãi suất nước ngoài, tạo ra một dòng vốn lớn chảy ra nước ngoài. Chính sách tiền tệ mở rộng làm đường LM dịch chuyển sang phải, còn đường IS thì đứng yên.

  doc6p dovanhoa5t 06-06-2010 342 82   Download

 • Trong điều kiện hiện nay, khi hàm lượng vàng của tiền tệ không còn có ý nghĩ thiết thực đối với việc xác định tỷ giá hối đoái, hệ thống tỷ giá cố định dưới mọi hình thức đã bị tan vỡ, tỷ giá trên thị trường thế giới biến đổi mạnh mẽ, sức mua của tiền tệ của nhiều nước giảm sút nghiêm trọng, người ta phải dựa vào nhiều ngoại tệ của nhiều nước để đảm bảo giá trị thực tế của các khoản thu nhập bằng ngoại tệ trên hợp đồng, gọi...

  doc17p digiworldhanoi 06-01-2010 78 20   Download

 • Sơ đồ kế toán: Doanh thu hoạt động tài chính (11) TGTG phải nộp theo PP trực tiếp (1) Tiền lãi bản quyền, cổ tức được hi TK 121,221 TK 33311 ĐK tính lãi tín phiếu, trái phiếu Nếu Bs mua tiếp TP, (2.1) TP TK 111,112 Nhận lại bằng tiền (2.2) Đk nhận lại CP, Tín phiếu TK 131 Nếu chưa nhận được TK 111,112,131 Bán CK có lãi (3) tổng DT TK 121,221 Z gốc TK 111,112 TT CK ngắn hạn có lãi (4) Σ trực tiếp TK 121 TK 111 Bán ngoại tệ có lãi (8) TK 111,(1112) TK 111,112,131 Theo tiền...

  pdf10p ttcao2 30-07-2011 51 17   Download

 • Trong bài báo này chúng tôi đã xác định một số tính chất vật lý của vỏ măng cụt như: Độ ẩm = 4,3%; hàm lượng hữu cơ = 86,4%; hàm lượng kim loại nặng phù hợp với tiêu chuẩn của Bộ y tế áp dụng cho rau quả khô. So sánh điều kiện chiết và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết xanthones trong dung môi etanol bằng hai phương pháp chưng ninh và Soxhlet, đã đưa ra chưng ninh là phương pháp chiết tối ưu. ...

  pdf7p phalinh16 14-08-2011 79 21   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô do GV: Vũ Văn Trung thực hiện. Bài giảng gồm 6 chương, trình bày khái quát về kinh tế vĩ mô, đo lường sản lượng quốc gia, lý thuyết xác định sản lượng cân bằng, chính sách tài khóa và ngoại thương, tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ, mô hình IS - LM.

  pdf92p thydoan1994 28-10-2014 68 22   Download

 • Bài báo đã đề cập tới việc xác định nhanh tuổi cây Mây nếp, một loài cây lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế cao và có triển vọng gây trồng trên quy mô lớn ở Việt Nam. Bằng các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm phù hợp, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2008 đến tháng 3/2010, dựa vào các chỉ tiêu hình thái bên ngoài dễ nhận biết và dễ đo đếm, có tính ổn định cao, ít thay đổi theo điều kiện sống và chế độ chăm sóc, công trình đã xác định được...

  pdf7p miumiungon 08-02-2012 41 5   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 4 - Cầu và cung - Đường cong ngoại thương & tỷ lệ thương mại được biên soạn nhằm mục tiêu giúp cho các bạn có thể hiểu được giá cân bằng hình thành được xác định bởi cung và cầu; giá cân bằng hình thành có thể xác định bằng đường cong ngoại thương; ý nghĩa của tỷ lệ (điều kiện) thương mại và xu hướng biến động giá trị này ở các nước trên thế giới.

   

  ppt16p thuytrang_9 04-09-2015 29 3   Download

 • Chương 4 trình bày về cầu và cung - Đường cong ngoại thương và tỷ lệ thương mại . Mục đích của chương này nhằm giúp sinh viên hiểu giá cân bằng hình thành được xác định bời cung và cầu, giá cân bằng hình thành có thể xác định bằng đường cong ngoại thương và giải thích ý nghĩa của tỷ lệ (điều kiện) thương mại và xu hướng biến động giá trị nầy ở các nước trên thế giới.

  ppt16p nganga_04 27-09-2015 20 2   Download

 • Xét về mặt hình thức cổ phần hoá là việc nhà nước bán một phần hay toàn bộ giá trị cổ phần của mình trong xí ngiệp cho các đối tượng cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước hoặc cho cán bộ quản lý hay công nhân của xí nghiệp bằng đấu giá công khai hay thông qua thị trường chứng khoán để hình thành công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần

  pdf24p emilynguyen 08-07-2009 2028 770   Download

 • Về hình thức: - là giá đơn vị tiền tệ của một nước, được biểu hiện bằng các đơn vị tiền tệ nước ngoài. - là hệ số quy đổi từ đồng tiền này sang đồng tiền khác, được xác định bởi mối quan hệ cung cầu trên thị trường. Vd: TGHĐ giữa Đồng Việt Nam và Dollar Mỹ là 16045 VND/USD. Về nội dung: - TGHĐ là một phạm trù kinh tế bắt nguồn từ nhu cầu trao đổi hàng hóa, dịch vụ, phát sinh trực tiếp từ tiền tệ, quan hệ tiền tệ...

  ppt26p maidao1987 11-12-2009 1642 644   Download

 • Bài 1 : Giả sử hoạt động sản xuất xi măng trên thị trường có hàm chi phí cận biên MC = 16 + 0.04Q , hàm lợi ích cận biên MB = 40 – 0.08Q , hàm chi phí ngoại ứng cận biên MEC = 8 + 0.04Q ( Q tính bằng tấn , P là một sản phẩm tính bằng USD ) a. Xác định mức sản xuất hiệu quả cá nhân và hiệu quả xã hội và mức giá tương ứng ? b. Đề diều chỉnh hoạt động về mức tối ưu xã hội cần áp dụng mức thuế là bao nhiêu...

  doc4p thienthanxanh_03 19-11-2012 1552 258   Download

 • Mục tiêu của chương: Trình bày bảng cán cân thanh toán; Trình bày các khái niệm về tỷ giá hối đoái; Trình bày các chế độ tỷ giá và cơ chế xác định tỷ; giá trong từng chế độ tỷ giá. Trình bày các tác động của sự thay đổi tỷ giá đối với nền kinh tế.Bảng cán cân thanh toán ghi chép lại một cách có hệ thống toàn bộ những giao dịch kinh tế giữa cư dân trong nước với thế giới bên ngoài trong một thời kỳ. Thời kỳ báo cáo thường là một năm tài khóa....

  ppt98p tobich 26-07-2010 331 143   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản