Xác định hàm lượng bạc

Xem 1-20 trên 47 kết quả Xác định hàm lượng bạc
 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN xxxx:2014 qui định phương pháp cộng kết - hấp thụ nguyên tử xác định hàm lượng bạc trong mẫu đất đá và quặng chứa vàng, bạc khi có hàm lượng bạc từ 0,10 đến nhỏ hơn hoặc bằng 1g/T trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p thangnamvoiva12 12-08-2016 8 2   Download

 • Tiêu chuẩn này áp dụng cho nƣớc uống và quy định phƣơng hƣớng xác định hàm lƣợng bạc 1. LẤY MẪU 1.1.Lấy mẫu nƣớc uống theo TCVN 2652 – 78. 1.2.Thể tích mẫu nƣớc lấy để xác định hàm lƣợng bạc không đƣợc ít hơn 500ml. Đựng mẫu trong chai chất dẻo vì thủy tinh có khả năng hấp thụ bạc. 1.3.Bảo quản mẫu bằng cách thêm vào 5ml axit nitric vào một ít mẫu. 1.4.

  pdf3p cnktmtete 14-11-2012 78 15   Download

 • Nghiên cứu xác định hàm lượng các nguyên tố độc hại trong một số loại nấm linh chi ở vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

  pdf6p whocare_c 06-09-2016 11 4   Download

 • Có hiệu lực từ 1-7-1984 Method of test for sodium cloride contents Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định hàm lượng natri clorua: phương pháp thuỷ ngân, phương pháp bạc khi hàm lượng natri clorua lớn hơn 0,01 %, phương pháp đo độ đục khi hàm lượng natri clorua nhỏ hơn 0,01% 1.QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Khi tiến hành phân tích nếu không có quy định nào khác, phải dùng thuốc

  pdf7p chauchaudaxebo 21-03-2011 166 31   Download

 • Hiện nay với sự phát triển của kỹ thuật phân tích, phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao là phương pháp phân tích đơn giản, nhanh, có độ tin cậy cao. Trong những năm gần đây, HPLC được ứng dụng rộng rãi trong phân tích, đánh giá chất lượng thực phẩm như axit amin, vitamin, kháng sinh, phụ gia thực phẩm.

  doc100p vinacafe_huongchon 23-11-2015 52 29   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2677:1978 về Nước uống – Phương pháp xác định hàm lượng bạc áp dụng cho nước uống và quy định phương hướng xác định hàm lượng bạc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p bautroibinhyen9 18-12-2016 6 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10622:2014 quy định phương pháp thể tích để xác định hàm lượng bạc trong hợp kim bạc làm đồ trang sức, thích hợp nhất trong phạm vi độ tinh khiết nêu tại TCVN 10616 (ISO 9202). Những hợp kim này có thể chứa đồng, kẽm, cadmi và paladi. Ngoài paladi cần được kết tủa trước khi tiến hành chuẩn độ, những nguyên tố này không ảnh hưởng đến phương pháp xác định này.

  doc3p thangnamvoiva13 17-08-2016 1 0   Download

 • Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng tạp chất clorua trong dung dịch thuốc thử không màu Phương pháp dựa trên việc tạo độ đục của bạc clorua dưới tác dụng của bạc nitrat với ion clo. So sánh cường độ đục của dung dịch thử với độ đục của dung dịch chuẩn có một lượng xác định ion clo. Phương pháp quy định việc xác định clorua khi hàm lượng trọng lượng cân của thuốc thử đem thử trong khỏng 0,01-0,1 mg. ...

  pdf3p chauchaudaxebo 21-03-2011 184 23   Download

 • Trong nghiên cứu này, tác giả tiến hành phân tích, đánh giá hàm lượng các vitamin B1 (thiamin) và B6 (pyridoxan và các dạng của nó) trong các loại nấm lớn nhằm góp phần xác định, đánh giá thành phần dinh dưỡng của các loại nấm lớn ở vùng Bắc Trung Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung.

  pdf7p whocare_c 06-09-2016 12 6   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4591:1988 về Đồ hộp - Phương pháp xác định hàm lượng muối ăn (natri clorua) quy định phương pháp chiết muối ăn khỏi mẫu bằng nước nóng, chuẩn độ lượng ion Clo bằng bạc nitrat với chỉ thị kalicromat.

  doc2p thangnamvoiva18 05-09-2016 10 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10553:2014 về quặng mangan – Xác định hàm lượng chromi – Phương pháp đo màu diphenylcarbazid và phương pháp chuẩn độ bạc persulfat quy định hai phương pháp xác định hàm lượng chromi trong quặng mangan.

  doc6p thangnamvoiva12 12-08-2016 4 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8011:2009 về Rượu chưng cất - Phương pháp xác định hàm lượng rượu bậc cao và etyl axetat bằng sắc ký khí quy định phương pháp xác định hàm lượng rượu bậc cao và etyl axetat trong rượu chưng cất bằng sắc ký khí.

  doc3p thangnamvoiva15 22-08-2016 16 1   Download

 • Tiêu chuẩn nhà nước TCVN 3796:1983 quy định các phương pháp xác định hàm lượng natri clorua: Phương pháp thủy ngân, phương pháp bạc khi hàm lượng natri clorua lớn hơn 0,01 %, phương pháp đo độ đục khi hàm lượng natri clorua nhỏ hơn 0,01%.

  pdf4p thangnamvoiva17 04-09-2016 9 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4571:1988 về Nước thải - Phương pháp xác định hàm lượng asen quy định phương pháp so màu trên quang sắc kế với bạc dietylthiocacbamat và phương pháp trực tiếp theo phản ứng (phương pháp Gibiber) để xác định hàm lượng asen trong nước thải.

  doc2p bautroibinhyen9 18-12-2016 6 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10423:2014 quy định phương pháp đo quang bạc dietyldithiocacbamat để xác định hàm lượng asen của lưu huỳnh sử dụng trong công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p thangnamvoiva18 05-09-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10553:2014 về Quặng mangan – Xác định hàm lượng chromi – Phương pháp đo màu diphenylcarbazid và phương pháp chuẩn độ bạc persulfat quy định hai phương pháp xác định hàm lượng chromi trong quặng mangan.

  doc6p thangnamvoiva17 08-09-2016 1 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10580:2014 quy định phương pháp đo điện thế để xác định hàm lượng clorua trong thức ăn công thức từ sữa dành cho trẻ sơ sinh. Phần mẫu thử được hòa vào nước và axit hóa, hàm lượng clorua hòa tan được chuẩn độ điện thế bằng bạc nitrat. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf7p thangnamvoiva17 08-09-2016 1 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7601:2007 về Thực phẩm – Xác định hàm lượng asen bằng phương pháp bạc dietyldithiocacbamat quy định phương pháp xác định hàm lượng asen trong thực phẩm bằng phương pháp bạc dietyldithiocacbamat. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc4p thangnamvoiva27 21-10-2016 2 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5547:1992 về Hợp kim vàng - Phương pháp xác định hàm lượng vàng và bạc quy định phương pháp phân tích (phương pháp nghiệm) xác định hàm lượng vàng và bạc trong hợp kim vàng – bạc, vàng – bạc – đồng, vàng – đồng.

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 1 0   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu cấu trúc và tính hấp phụ amonium trong nước của than Trà Bắc" trình bày về các nội dung: phương pháp xác định hàm lượng amonium trong nước, phương pháp tính tải trọng của vật liệu hấp phụ, nghiên cứu cấu trúc của than Trà Bắc bằng phương pháp hấp phụ giải hấp phụ nitơ, khảo sát khả năng hấp phụ amonia của than hoạt tính. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p boobu123 13-12-2016 7 1   Download

Đồng bộ tài khoản