Xác định hàm lượng chì

Xem 1-20 trên 639 kết quả Xác định hàm lượng chì
 • Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước uống và quy định phương pháp cực phổ để xác định hàm lượng chì và kẽm trong cùng một mẫu. 1. LẤY MẪU 1.1. Lấy mẫu theo TCVN 2652 – 78. 1.2. Thể tích mẫu nước để xác định hàm lượng chì và kẽm bằng phương pháp cực phổ không được ít hơn 200ml. 1.3. Thêm vào 1l mẫu 5ml axit clohydric để bảo quản. 2. PHƢƠNG PHÁP THỬ 2.1. Nội dung phương pháp Phương pháp dựa trên sự khử ion chì và kẽm trên điện cực thủy ngân nhỏ giọt đến kim...

  pdf3p cnktmtete 14-11-2012 156 26   Download

 • Bài tiểu luận "Xác định hàm lượng chì và hàm lượng nhựa trong sản phẩm dầu mỏ" do sinh viên Nguyễn Thị Nga thực hiện có kết cấu nội dung gồm 2 chương: Chương 1 phương pháp phân tích hàm lượng chì và hàm lượng nhựa trong sản phẩm dầu mỏ, chương 2 xác định chì và nhựa trong sản phẩm dầu mỏ. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc38p hoaphantich 25-09-2015 51 11   Download

 • Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này qui định phương pháp chuẩn để xác định hàm lượng tinh bột trong sản phẩm thịt. Lĩnh vục áp dụng: Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các sản phẩm không chứa các chất bổ sung không phải là tinh bột sinh ra đường khử khi thuỷ phân. Tài liệu viện dẫn: Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu.

  doc8p taibach 03-12-2010 402 134   Download

 • Luận văn tốt nghiệp đại học: Xác định hàm lượng đồng trong nước bằng phương pháp trắc quang nhờ tạo phức với đietylđithiocacbaminat và phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử được nghiên cứu nhằm tìm ra các điều kiện tối ưu cho quy trình xác định Cu2 + trong nước bằng phương pháp trắc quang. Xác định hàm lượng Cu2 + bằng phương pháp trắc quang và phương pháp phố hấp thụ nguyên tử. Từ đó đánh giá hai phương pháp xác định.

  pdf64p can1994 11-11-2016 68 33   Download

 • Bài thuyết trình "Phương pháp xác định hàm lượng CO2" trình bày về phương pháp xác định hàm lượng CO2 trong bia, nguyên tắc, các bước thực hiện, sơ đồ về việc xác định hàm lượng CO2 trong bia,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài thuyết trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt15p bomdernguyen 22-03-2016 80 24   Download

 • Thuốc nhuộm là chất màu hữu cơ tạo thành bởi hợp chất diazoni kết hợp với phenol hoặc một amin thơm. Chúng là chất màu được sử dụng rộng rãi trong tất cả các sản phẩm như thực phẩm, giấy, da và dệt may. Tuy nhiên, nhóm azo của một số loại thuốc nhuộm có thể bị khử trong cơ thể sống tạo thành các amin gây đột biến và gây ung thư.

  pdf10p whocare_c 06-09-2016 36 8   Download

 • Trong bài viết "Sử dụng vỏ trấu biến tính làm giàu và xác định chì trong mẫu thực phẩm ở khu vực Lâm Thao – Phú Thọ", tác giả trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng vỏ trấu biến tính để làm giàu và xác định hàm lượng chì trong mẫu thực phẩm ở khu vực Lâm Thao – Phú Thọ.

  pdf6p estupendo5 31-08-2016 19 7   Download

 • Trong bài báo này tác giả trình bày kết quả sử dụng phương pháp sắc ký lỏng khổi phổ hai lần (LC-MS/MS) để nghiên cứu xác định hàm lượng melamin thôi nhiễm từ bát, đĩa nhựa trên địa bàn Hà Nội, góp phần khuyến cáo và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

  pdf6p whocare_c 06-09-2016 11 5   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7933:2009 về Sữa và sản phẩm sữa - Xác định hàm lượng chì - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit quy định phương pháp xác định tổng hàm lượng chì trong sữa và sản phẩm sữa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc11p thangnamvoiva27 21-10-2016 20 5   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1978:1988 về Đồ hộp - Xác định hàm lượng chì bằng phương pháp trắc quang thay thế TCVN 1978-1977 và phù hợp với ST SEV 5338-1985 quy định phương pháp trắc quang để xác định hàm lượng chì trong đồ hộp. Mời các bạn tham khảo.

  doc3p thangnamvoiva18 05-09-2016 19 4   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7143:2010 quy định phương pháp xác định hàm lượng chì tổng trong xăng với khoảng nồng độ từ 2,5 mg/L đến 25 mg/L (0,010 g Pb/U.S. gal đến 0,10 g Pb/U.S. gal). Phương pháp này áp dụng cho các loại xăng có thành phần khác nhau và không phụ thuộc vào loại chì alkyl.

  doc4p thangnamvoiva15 22-08-2016 13 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7602:2007 về Thực phẩm – Xác định hàm lượng chì bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử quy định phương pháp xác định hàm lượng chì có trong thực phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử.

  doc3p thangnamvoiva27 21-10-2016 10 3   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 97:1996 về Phương pháp xác định hàm lượng chì tổng số qui định phương pháp xác định hàm lượng chì tổng số trong nước thải công nghiệp bằng phương pháp trắc quang dithizon.

  doc4p thangnamvoiva14 21-08-2016 15 2   Download

 • Quy chuẩn Quốc gia TCVN 5920:1995 qui định phương pháp chuẩn độ chiết để xác định hàm lượng chì trong đồng và hợp kim đồng. Phương pháp này áp dụng để xác định hàm lượng chì là nguyên tố hợp kim hoặc tạp chất trong đồng và hợp kim đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc5p thangnamvoiva15 22-08-2016 12 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7766:2007 về Rau, quả và sản phẩm rau, quả - Xác định hàm lượng chì - Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa quy định phương pháp xác định hàm lượng chì trong rau, quả và sản phẩm rau, quả bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc4p thangnamvoiva27 21-10-2016 6 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7276:2003 qui định phương pháp so màu để xác định hàm lượng chì trong sản phẩm đường trắng và đường thô, cũng như đối với các sản phẩm đường hạng thấp có hàm lượng chì không quá 0,5 mg Pb/kg. Để loại các hợp chất hữu cơ, trước tiên phải tro hóa khô đối với đường thô và tro hóa ướt đối với các sản phẩm đường hạng thấp . Tuy nhiên, việc xử lý sơ bộ này không cần thiết đối với đường trắng.

  doc4p thangnamvoiva9 01-08-2016 8 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7794:2007 về Quặng sắt - Xác định hàm lượng chì - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa quy định phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa để xác định hàm lượng chì trong quặng sắt.

  doc10p bautroibinhyen3 21-11-2016 1 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5779:1994 qui định phương pháp để xác định hàm lượng chì (Pb) trong sữa bột và sữa đặc có đường sau khi đã được vô cơ hóa mẫu theo TCVN 4622-1994. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p bautroibinhyen6 01-12-2016 12 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2676:1978 về Nước uống – Phương pháp xác định hàm lượng chì và kẽm trong cùng một mẫu áp dụng cho nước uống và quy định phương pháp cực phổ để xác định hàm lượng chì và kẽm trong cùng một mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p bautroibinhyen9 18-12-2016 6 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4247:1986 về Sản phẩm dầu mỏ - Xác định hàm lượng chì tổng số trong xăng bằng phương pháp thể tích với thuốc thử cromat quy định phương pháp xác định hàm lượng chì tổng số trong xăng có hàm lượng chì từ 0,05 – 1,3 g/l.

  doc5p bautroibinhyen10 19-12-2016 7 1   Download

Đồng bộ tài khoản