Xác định ngành nghề ưu đãi đầu tư

Xem 1-6 trên 6 kết quả Xác định ngành nghề ưu đãi đầu tư
 • Công văn 1747/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định ngành nghề ưu đãi đầu tư

  pdf1p myngoc 13-08-2009 50 3   Download

 • Công văn 1103/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định ngành nghề hưởng ưu đãi đầu tư

  pdf1p thachthao 14-08-2009 38 3   Download

 • Công văn 2104/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định ngành nghề ưu đãi đầu tư

  pdf1p dembuonngu 16-08-2009 29 2   Download

 • Công văn 4945/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc xác định ngành nghề ưu đãi thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

  doc1p thuylam 16-08-2009 27 2   Download

 • Đặc biệt khi ngành công nghiệp kỹ thuật cao đang chiếm ưu thế, cơ cấu lao động đào tạo theo ngành nghề chưa phù hợp với yêu cầu phát triển ngành công nghiệp thực tế, lao động làm không đúng ngành nghề được đào tạo, tình trạng thừa thầy thiếu thợ... Chính vì vậy, chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực là một việc làm cực kỳ quan trọng và cấp bách không chỉ đối với ngành công nghiệp mà của cả nền kinh tế nói chung.

  pdf11p ttcao5 11-08-2011 30 7   Download

 • Tầm nhìn dài hạn đã được thành lập đầu tiên, và sau đó chúng tôi đã xác định các yêu cầu đối với các mục tiêu ngắn hạn và chủ đề ưu tiên (Hình 4.4). Kích thước nano sản xuất R & D là một ví dụ về một mục tiêu dài hạn của việc phát triển các phương pháp hệ thống để tổng hợp kinh tế và chế tạo

  pdf20p myngoc5 20-09-2011 27 4   Download

Đồng bộ tài khoản