Xác định yêu cầu người dùng

Xem 1-20 trên 311 kết quả Xác định yêu cầu người dùng
 • Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Phần 3: Phương pháp xác định yêu cầu người dùng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về yêu cầu phần mềm, quy trình xác định yêu cầu phần mềm, công cụ và phương pháp đặc tả yêu cầu phần mềm, nguyên lý phân tích yêu cầu sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf21p doinhugiobay_04 27-11-2015 67 15   Download

 • Các đặc tính của hệ thống hay sản phẩm do khách hàng-người sử dụng phần mềm-nêu ra nhằm xác định được phần mềm đáp ứng các yêu cầu và mong muốn của khách hàng- người sử dụng phần mềm

  pdf21p hi67_hi68 28-11-2011 76 13   Download

 • Nội dung "Bài giảng Nhập môn Công nghệ học phần mềm (Phần III: Yêu cầu người dùng User’s Requirements) - Chương 5: Phương pháp xác định yêu cầu" tập trung vào những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật xác định yêu cầu, nội dung xác định yêu cầu và các nguyên lý phân tích yêu cầu.

  pdf7p gaugau1905 03-12-2015 29 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng bằng uml - tổng quan về xác định yêu cầu người dùng', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf37p lqvang02 19-02-2013 99 25   Download

 • Bài giảng OOAD năm 2014: Bài 2 - Xác định yêu cầu với mục tiêu giúp sinh viên định hình hệ thống mới như thế nào dưới góc độ người dùng; nghiên cứu hệ thống phải làm gì; hệ thống phải có gì. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf28p codon_09 25-03-2016 15 1   Download

 • Yêu cầu hệ thống (yêu cầu nghiệp vụ) là một mô tả các nhu cầu và mong muốn đối với một hệ thống thông tin. Một yêu cầu có thể mô tả các chức năng, đặc trưng (thuộc tính) và các ràng buộc. Các yêu cầu mang tính chức năng: các chức năng hoặc đặc trưng có thể có trong một hệ thống thông tin để nó thỏa mãn nhu cầu nghiệp vụ và có thể chấp nhận được đối với người dùng

  pdf54p nobita_12 18-11-2013 30 6   Download

 •  Xác định yêu cầu là một công việc quan trọng mà PTV cần thực hiện trong giai đoạn phân tích• Nhiều HTTT khi xây dựng bị thất bại do việc xác định yêu cầu không được thực hiện cẩn thận 

  ppt57p anhvu_nhatrang 01-01-2014 17 4   Download

 • Yêu cầu phần mềm là tất cả các yêu cầu về phần mềm do khách hàng, người sử dụng phần mềm nêu ra bao gồm các chức năng của phần mềm, hiệu năng của phần mềm, các yêu cầu về thiết kế và giao diện, các yêu cầu đặc biệt khác.

  pdf0p nhuongld 09-05-2012 59 4   Download

 • Bài giảng này giúp người học biết được cách thu thập thông tin yêu cầu của khách hàng, biết xây dựng mô hình/kiến trúc hệ thống, biết tạo sưu liệu khảo sát ghi nhận thông tin yêu cầu khách hàng, biết sử dụng Power Designer xây dựng sưu liệu đặc tả yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf69p namthangtinhlang_02 04-11-2015 13 2   Download

 • Phần III Yêu cầu người dùng User’s Requirements Chương 5: Phương pháp xác định yêu cầu 5.1. Kỹ thuật xác định yêu cầu 5.2. Nội dung xác định yêu cầu 5.3. Các nguyên lý phân tích yêu cầu 5.1. Kỹ thuật xác định yêu cầu phần mềm SW Requirements Engineering

  pdf5p zues09 07-07-2011 35 4   Download

 • Tài liệu này cung cấp cho các thành phần: kỹ sư của khách hàng, các kiến trúc sư hệ thống, người phát triển phần mềm. Xác định yêu cầu: là mô tả trừu tượng

  doc8p admin 31-12-2013 708 131   Download

 • Mục tiêu của quy trình xác định yêu cầu là đưa ra các tài liệu yêu cầu của hệ thống. Quy trình xác định yêu cầu biến đổi phụ thuộc vào miền ứng dụng, con người và tổ chức xây dựng yêu cầu. Các yêu cầu luôn luôn thay đổi nên thường sử dụng mô hình xoắn ốc để xác định các yêu cầu. Thông tin đầu vào: các yêu cầu nghiệp vụ, mô tả sơ bộ về hệ thống, cách thức hệ thống hỗ trợ các yêu cầu nghiệp vụ....

  ppt18p thedaigiapro 22-11-2012 155 42   Download

 • Tài liệu này cung cấp cho các thành phần: kỹ sư của khách hàng, các kiến trúc sư hệ thống, người phát triển phần mềm. Xác định yêu cầu: là mô tả trừu tượng

  doc8p admin 31-12-2013 198 47   Download

 • Một actor xác định một tập các vai trò khi người sử dụng tương tác với hệ thống. Người sử dụng có thể là một cá nhân hay một hệ thống khác.Để có thể hiểu một cách đầy đủ hệ thống cần xây dựng ,bạn cần phải biết hệ thống phục vụ choai,có nghĩa là ai sẽ là người sử dụng hệ thống.

  pdf62p trinh02 23-01-2013 38 7   Download

 • Trước khi đưa ra yêu cầu tuyển dụng chính thức, người quản lý phải xác định chính xác nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

  pdf4p cctaichinh 14-09-2010 249 102   Download

 • Phương pháp phát hiện yêu cầu phần mềm Requirements Elicitation Methodology • Xác định các phương pháp sử dụng phát hiện các yêu cầu phần mềm: phỏng vấn, làm việc nhóm, các buổi họp, gặp gỡ đối tác, v.v. • Tìm kiếm các nhân sự (chuyên gia, người sử dụng)

  pdf5p zues09 07-07-2011 42 5   Download

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm do ThS. Đinh Thị Lương biên soạn bao gồm những nội dung về tổng quan công nghệ phần mềm, quy trình xây dựng phần mềm, yêu cầu hệ thống, quy trình xác định yêu cầu, các mô hình hệ thống, thiết kế kiến trúc, thiết kế giao diện người dùng và một số nội dung khác.

  ppt326p cocacola_08 14-11-2015 36 7   Download

 • Các hạn chế của DFD • ý nghĩa của các ký pháp sử dụng được xác định bởi các định danh lựa chọn của NSD Ví dụ của chức năng tìm kiếm: If NSD nhập vào cả tên tác giả và tiêu đề sách Then tìm kiếm sách tương ứng, không có thì thông báo lỗi Elseif chỉ nhập tên tác giả

  pdf5p zues09 07-07-2011 26 3   Download

 • Trong thời kỳ đổi mới, nền kinh tế nước ta đang dần chuyên mình, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Do đó nhu cầu xây dựng nhà máy xí nghiệp, mở rộng công trình xây dưng cầu đường, cũng như nhà cửa cho người dân tăng lên. Xuất phát từ những yêu cầu trên Công ty đã lựa chọn kinh doanh VLXD với mong muốn góp phần xây dựng nên những công trình vững chắc và có thể tồn tại theo thời gian....

  doc62p nguyenbaoan 31-05-2011 3911 1442   Download

 • Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về xác định yêu cầu người dùng và tác dụng của chúng lên Phân tích và Thiết kế. Tìm hiểu cách ghi nhận và diễn dịch các yêu cầu của nguời dùng, là những thông tin được dùng để bắt đầu việc phân tích và thiết kế

  ppt38p nhq_khtn 07-11-2013 394 316   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản