» 

Xác Suất Của Biến Cố

 • Xác suất của biến cố

  Xác suất của biến cố. phép thử ngẫu nhiên và biến cố ngẫu nhiên. Phép thử ngẫu nhiên là việc thực hiện 1 thí nghiệm, hoặc việc quan sát 1 hiện tượng tự nhiên trong 1 số điều kiện nhất định. Nó có thể dẫn đến kết cục khác. Phép thử ngẫu nhieenn ( gọi tắt là phép thử) là một thí nghiệm hay một hành động mà:- Kết quả của nó không đoán trước được;- có thể xác định...

  pdf 0p minhhuy 14-03-2009 1008 263

 • Bài giảng Xác suất & thống kê đại học - Chương 1: Xác suất của biến cố

  Nội dung của chương 1 Xác suất của biến cố thuộc bài giảng xác suất và thống kê đại học giới thiệu về các kiến thức: biến cố ngẫu nhiên như hiện tượng ngẫu nhiên, phép thử và biến cố, quan hệ giữa các biến cố, hệ đầy đủ của biến cố, xác suất của biến cố, công thức tính xác suất.

  pdf 79p slow_12 25-06-2014 11 1

 • Giáo án bài Xác suất của biến cố - Đại số 11 - GV. Trần Thiên

  Qua bài học Xác suất của biến cố giáo viên giúp học sinh phát biểu được định nghĩa cổ điển của xác suất và viết được biểu thức tính nó. Nắm được các tính chất của suất, công thức cộng của xác suất. Nắm được khái niệm biến cố độc lập và công thức nhân của xác suất. Vận dụng vào giải các bài toán đơn giản.

  doc 11p tranthien_83 22-03-2014 5 0

 • Bài giảng Xác suất của biến cố - Đại số 11 - GV. Trần Thiên

  Bài giảng Xác suất của biến cố giúp học sinh phát biểu được định nghĩa cổ điển của xác suất và viết được biểu thức tính nó. Nắm được các tính chất của suất, công thức cộng của xác suất. Nắm được khái niệm biến cố độc lập và công thức nhân của xác suất. Vận dụng vào giải các bài toán đơn giản.

  ppt 11p tranthien_83 22-03-2014 2 0

 • Bài giảng: Xác suất thống kê - Biến cố và Xác suất của biến cố

  Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng: xác suất thống kê - biến cố và xác suất của biến cố', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 42p huuthanh_cnk7 22-10-2010 348 164

 • Một số công thức phần xác suất

  Xác suất của biến cố: m ( ) A P( ) A = n( ) A A=B+C ⇒ P(A)=P(B+C) = A=B.C ⇒ P(A)=P(B.C) = P(B)+P(C) nếu B và C là xung khắc P(B)+P(C)-P(B.C) nếu B và C là không xung khắc

  doc 11p yeuthuong 11-03-2011 300 83

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 1 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng

  Cùng tham khảo Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 1: Các khái niệm cơ bản về xác suất để tìm hiểu rõ hơn về lịch sử lý thuyết xác suất (1713-2013); biến cố ngẫu nhiên; xác suất của biến cố ngẫu nhiên. Chúc các bạn học tốt.

  pdf 154p nguyenthiminh32 15-07-2014 4 3

 • Biến cố và xác suất của biến cố

  Phép thử ngẫu nhieenn ( gọi tắt là phép thử) là một thí nghiệm hay một hành động mà:- Kết quả của nó không đoán trước được;- Có thể xác định được tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử đó. Phép thử thường được ký hiệu bởi chữ T...

  ppt 8p huynhphuoc 01-10-2009 1159 272

 • Bài 1: Biến cố và Xác suất của biến cố

  Phép thử ngẫu nhiên: Là sự thực hiện một số điều kiện xác định (thí nghiệm cụ thể hay quan sát hiện tượng nào đó), có thể cho nhiều kết quả khác nhau. Các kết quả này không thể dự báo chắc chắn được. Một phép thử thường được lặp lại nhiều lần.

  ppt 42p trancongphuc 17-10-2010 236 63

 • LUYỆN TẬP: XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

  Kiến thức: Giúp HS nâng cao: sử dụng phép đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp để tìm được của biến cố. + Kỹ năng: - Biết phân tích bài toán để tìm được xác suất của biến cố. - Biết tính xác suất thực nghiệm theo nghĩa thống kê của xác xuất.

  pdf 5p abcdef_46 10-11-2011 90 21

 • Biến cố và xác xuất của biến cố

  Tham khảo bài thuyết trình 'biến cố và xác xuất của biến cố', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 42p augi12 14-01-2012 41 12

 • Tiết 28,29,30: BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

  Nắm được các khái niệm cơ bản : phép thử, không gian mẫu, biến cố liên quan đến phép thử, tập hợp mô tả biến cố. - Nắm được định nghĩa cổ điển, định nghĩa thông kê xác suất của biến cố. 2. Về kĩ năng : - Xác định được : Phépt thử ngẫu nhiên, không gian mẫu biến cố liên quan đến phép thử.

  pdf 9p abcdef_47 10-11-2011 25 3

 • Bài giảng Xác suất thống kê - CĐ kỹ thuật Cao Thắng

  Bài giảng Xác suất thống kê của trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng trình bày nội dung về giải tích tổ hợp, biến cố và xác suất của biến cố, đại lượng ngẫu nhiên, lý thuyết mẫu, ước lượng tham số, lý thuyết kiểm định. Mời các bạn tham khảo.

  pdf 58p lamtran89 04-07-2014 5 2

 • GIÁO TRÌNH MÔN HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ (CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG CHUYÊN)

  Cung cấp các khái niêm cơ bản về lý thuyết xác suất và thống kê toán học. • Trong phần xác suất, các khái niệm về biến cố, xác suất của biến cố. Biến cố ngẫu nhiên, phân phối xác suất được đề cập và nêu lên các đặc trưng. • Trong phần thống kê toán học, sinh viên sẽ học các khái niệm liên quan đến tập mẫu thống kê, lý thuyết ước lượng, kiểm định giả thuyết

  pdf 139p hovunguyen 22-06-2010 820 310

 • Xác suất có điều kiện

  Xác suất của biến cố A được tính với điều kiện biến cố B đã xảy ra được gọi là xác suất có điều kiện của A. Và kí hiệu là P(A/B). Thí du: Cho một hộp kín có 6 thẻ ATM của ACB và 4 thẻ ATM của Vietcombank. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 thẻ (lấy không hoàn lại). Tìm xác suất để lần thứ hai lấy được thẻ ATM của Vietcombank nếu biết lần thứ nhất đã lấy được thẻ ATM của ACB.

  pdf 3p ntgioi1204 16-10-2009 1072 182

 • Bài giảng Xác suất có điều kiện

  Xác suất của biến cố A được tính với điều kiện biến cố B đã xảy ra được gọi là xác suất có điều kiện của A. Và kí hiệu là P(A/B). Thí du: Cho một ...

  doc 10p muathuvanghy 13-10-2010 282 102

 • Giáo án xác xuất thống kê - Chương 1. Xác suất của biến cố ngẫu nhiên 1

  Một lớp học có 100 học sinh, trong đó có 30 em giỏi cả Toán lẫn Ngoại ngữ, 40 em giỏi Toán, 50 em giỏi Ngoại ngữ. Gọi ngẫu nhiên 1 học sinh của lớp. Tính xác suất để gọi được em giỏi ít nhất 1 môn.

  ppt 8p vodanh2011 23-06-2011 130 49

 • Các công thức phần xác suất

  Xác suất của biến cố: m(A) P(A) = n(A) P(B)+P(C) A=B+C ⇒ P(A)=P(B+C) = A=B.C ⇒ P(A)=P(B.C) = nếu B và C là xung khắc P(B)+P(C)-P(B.C) nếu B và C là không xung khắc

  doc 12p thu-dai-ca 16-09-2011 77 22

 • Đề thi tham khảo môn xác suất thống kê

  Có 12 người lên 4 toa tàu một cách ngẫu nhiên. Tìm xác suất của biến cố số người lên mỗi toa là như nhau.Sản phẩm X bán ra thị trường do một nhà máy gồm 3 phân xưởng 1 2 3 sản xuất , trong đó phân xưởng 1 chiếm 30 %, phân xưởng 2 chiếm 45%,phân xưởng 3 chiếm 25% số lượng sản phẩm.

  doc 13p duongthainguyet 10-08-2012 144 22

 • Giáo án xác xuất thống kê - Chương 1. Xác suất của biến cố ngẫu nhiên

  Phép thử được hiểu là một nhóm các hành động, hoặc thí nghiệm để nghiên cứu một đối tượng hay một hiện tượng nào đó.Các dạng toán hay về biến cố ngẫu nhiên

  ppt 22p vodanh2011 23-06-2011 72 19

 • + Xem thêm 472 Xác Suất Của Biến Cố khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản