Xấp xỉ xác suất

Xem 1-20 trên 21 kết quả Xấp xỉ xác suất
 • Cho X1, X2... là tập hợp các biến ngẫu nhiên được định nghĩa trên cùng một không gian xác suất, có cùng phân phối D và độc lập lẫn nhau. Giả sử giá trị kỳ vọng μ và độ lệch chuẩn σ của phân phối D là tồn tại và hữu hạn ( ). Xét tổng Sn = X1 + ... + Xn. Ta có Sn có kỳ vọng là nμ và độ lệch chuẩn σ n½. Khi đó, phân phối của Sn hội tụ về phân phối chuẩn N(nμ,σ2n) khi n tiến về vô cùng....

  pdf30p bluesky_12 26-12-2012 207 59   Download

 • Do hàm mật độ của phân phối chuẩn không có nguyên hàm sơ cấp nên ta không thể biểu diễn hàm phân phối xác suất F(X) bởi một số hàm số sơ cấp. Đồ thị: Ta xét đồ thị của hàm mật độ và hàm phân phối xác suất của phân phối. Do hàm mật độ của phân phối chuẩn không có nguyên hàm sơ cấp nên ta không thể biểu diễn hàm phân phối xác suất F(X) bởi một hàm số sơ cấp. • Đồ thị: Ta xét đồ thị của hàm thì gần như chắc chắn rằng X sẽ nhận...

  doc32p vodanh2011 22-06-2011 225 62   Download

 • Hàm mật độ xác suất Tính chất Mô tả Đồ thị Chuẩn hóa biến ngẫu nhiên để tính xác suất với phân phối chuẩn bất kì Dùng phân phối chuẩn tính xấp xỉ phân phối Nhị thức Dùng phân phối chuẩn tính xấp xỉ phân phối Poisson

  ppt7p trinh02 28-01-2013 77 25   Download

 • Sau khi học xong chương 5 Định lý giới hạn trong xác suất thuộc bài giảng xác suất và thống kê đại học sinh viên có kiến thức về một số loại hội tụ trong xác suất và các định lý và các loại xấp xỉ phân phối xác suất...bài giảng trình bày chi tiết và logic giúp sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf28p slow_12 25-06-2014 76 19   Download

 • Câu 1: a) Phát biểu phân phối POISSON. b) Khi nào có thể xấp xỉ phân phối nhị thức bởi phân phối POISSON. X ~ P( ?1 ) c) Ta có: X, Y độc lập thì X + Y ~ P ( ? 1 + ? 2 ) Y ~ P( ? 2 ) Cho : Tính Câu 2: Một thiết bị điện tử có 20 ngàn linh kiện, trong đó có : 10 ngàn linh kiện loại A, xác suất một linh kiện loại A bị hỏng là: 0,01% . 6 ngàn linh kiện loại B, xác suất một...

  pdf1p hoanglam666 30-04-2011 71 7   Download

 • Chương 3: Luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm trình bày các dạng hội tụ của dãy biến ngẫu nhiên, luật số lớn, định lý giới hạn trung tâm, xấp xỉ quy luật nhị thức. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf45p lalala09 23-01-2016 79 27   Download

 • Câu 1: a) Phát biểu phân phối siêu bội. b) Khi nào có thể xấp xỉ phân phối siêu bội bởi phân phối nhị thức. Cho một ví dụ. Câu 2: X( năm ) là tuổi thọ của một sản phẩm điện tử có phân phối chuẩn với trung bình là 8 năm, độ lệch chuẩn là 2 năm. Sản phẩm được bảo hành 2 năm. a) Tính tỷ lệ sản phẩm cần bảo hành. b) Năm 2008, một trung tâm điện máy bán được 2 ngàn sản phẩm. Tính xác suất có ít nhất 3 sản phẩm cần được bảo...

  pdf1p hoanglam666 30-04-2011 39 5   Download

 • Câu 1: a) Khi nào có thể tính xấp xỉ phân phối chuẩn bởi phân phối nhị thức. Trình bày công thức tính gần đúng. b) Cho X, Y, Z là ba đại lượng ngẫu nhiên độc lập: X~B( 20; 0,4) Y~H( 30; 20; 10) Z~N(2;9) S=3X-4Y-5Z+25 Tính E(S) và Var(X) Câu 2: X(mm) là độ dài của một trục xe đạp có phân phối chuẩn, với độ lệch chuẩn là 0,2mm. Sản phẩm được xem là đạt tiêu chuẩn: nếu độ dài sản phẩm sai lệch so với độ dài trung bình không quá 0,3mm. a) Tính xác suất...

  pdf1p hoanglam666 30-04-2011 87 5   Download

 • Câu 1: a) Phát biểu phân phối siêu bội b) Khi nào có thể tính xấp xỉ phân phối siêu bội bởi phân phối nhị thức. Cho một ví dụ. Câu 2: Một phân xưởng sản xuất một loại sản phẩm A. Phân xưởng có hai dây chuyền sản xuất. Trong một giờ dây chuyền một sản xuất được 5 sản phẩm, tỷ lệ sản phẩm đạt chất lượng là 95%. Dây chuyền hai trong một giờ sản xuất được 5 sản phẩm, tỷ lệ sản phẩm đạt chất lượng là 98%. Hai dây chuyền này độc lập với nhau....

  pdf1p hoanglam666 30-04-2011 40 4   Download

 • Nhu cầu của con ng−ời về việc giải quyết các vấn đề thực tế dựa trên nhiều mô hình ngμy cμng phức tạp đã gia tăng dẫn đến sự cần thiết phải thu thập các dữ liệu phức tạp. Phân tích kỹ l−ỡng quá trình thực tế thu thập thông tin, chúng ta nhận thấy rằng rất nhiều thông tin đ−ợc thu thập không phải lμ những số liệu chính xác vμ rõ rμng.

  pdf87p bluesky_12 26-12-2012 54 22   Download

 • Toán học ứng dụng là một ngành toán học áp dụng các kiến thức toán học cho các lĩnh vực khác. Các ứng dụng có thể bao gồm giải tích số, toán học tính toán, mô hình toán học, tối ưu hoá, toán sinh học, tin sinh học, lý thuyết thông tin, lý thuyết trò chơi, xác suất và thống kê, toán tài chính, mật mã, hình học hữu hạn, khoa học máy tính, ...Phương pháp toán chủ yếu để giải các bài toán cụ thể trong từng lĩnh vực là việc thiết lập một mô hình toán học cho...

  ppt65p kidhamchoi 26-05-2011 389 136   Download

 •  Giáo trình MS Excel cho Toán đại học: Phần 2 cung cấp cho các bạn các kiến thức về chuỗi; xấp xỉ đa thức Newton; đặc trưng mặt cắt ngang, tính; xác suất thống kê; một vài hàm ứng dụng trong quản lý qua nội dung chương 7 đến chương 11 của giáo trình.

  pdf54p uocvongxua02 10-06-2015 58 35   Download

 • Phương trình hàm số mũ được sử dụng khi các tốc độ phát triển liên hoàn xấp xỉ nhau. Các tham số a0 và a1 được xác định theo hệ phương trình chuẩn tắc sau đây: ⎧ Σ lg y = n lg a 0 + lg a 1 Σt ⎨ 2 ⎩Σt. lg y = lg a 0 Σt + lg a 1 ΣtyCác tham số a0, a1, a2 và a3 của phương trình bậc ba được xác định theo hệ phương trình chuẩn tắc sau: ⎧Σy = na 0 + a 1 Σt + a 2 Σt + a 3...

  pdf10p iiduongii1 30-03-2011 92 16   Download

 • -Lý do tìm hiểu phân phối mẫu ứng dụng lý thuyết xác suất cho quá trình suy luận thống kê -Tham sỗ của tổng thể và giá trị thống kê mẫu. -Một tổng thể có phân phối bất kỳ,với điều kiện tương tự nếu tất cả các mẫu được có cùng kích thước n,phân phối của trung bình mẫu sẽ có phân phối xấp xỉ chuẩn khi n lớn.

  pdf39p truongdoan 09-11-2009 547 350   Download

 • Lôgic mờ (tiếng Anh: Fuzzy logic) được phát triển từ lý thuyết tập mờ để thực hiện lập luận một cách xấp xỉ thay vì lập luận chính xác theo lôgic vị từ cổ điển. Lôgic mờ có thể được coi là mặt ứng dụng của lý thuyết tập mờ để xử lý các giá trị trong thế giới thực cho các bài toán phức tạp (Klir 1997). Người ta hay nhầm lẫn mức độ đúng với xác suất.

  pdf210p trinhvang 18-01-2013 256 142   Download

 • Khí động lực học là môn học nghiên cứu về dòng chảy của chất khí, được nghiên cứu đầu tiên bởi George Cayley vào thập niên 1800. Giải pháp cho các vấn đề khí động lực học dẫn đến các tính toán về tính chất khác nhau của dòng chảy, như vận tốc, áp suất, mật độ và nhiệt độ, như là các hàm của không gian và thời gian. Khi hiểu được các tính chất này của chất khí, người ta có thể tính toán chính xác hay xấp xỉ các lực và các mômen lực lên hệ thống...

  pdf0p khangoc2394 25-08-2012 122 70   Download

 • Nhận xét kết quả của thí nghiệm. Tỉ lệ phân ly kiểu hình chung của F2 là: 315: 108: 101: 32 xấp xỉ ty lệ 9: 3: 3: 1. Tỷ lệ phân ly kiểu hình của từng cặp tính trạng là: +) Vàng/xanh =(315+ 108)/ (101+32) xấp xỉ tỷ lệ (3:1). +) Trơn / nhăn= (315+101)/(108+32) xấp xỉ tỷ lệ (3:1). Tỷ lệ phân ly kiểu hình chung ở F2 là 9:3:3:1 là tích của tỷ lệ (3:1).(3:1). (chính là quy luật nhân xác suất). Quy luật này chỉ được áp dụng khi các cặp nhân tố di truyền phân ly độc lập nhau....

  doc6p ntzthanh 07-10-2011 292 34   Download

 • Các giải pháp kỹ thuật trong W-CDMA Cặp bit vào Pha của tín Điểm tín hiệu Si S1 S2 S3 S4 Toạ độ các điểm tín hiệu 0tT 00 01 11 10 hiệu QPSK /4 3/4 5/4 7/4 Q1 + E /2 + E /2 - E /2 - E /2 Q2 + E/2 - E /2 - E /2 + E/2 Xác suất lỗi trong QPSK:  2 Eb Pe,QPSK  Q  N 0      Ta thấy xác suất lỗi của BPSK và QPSK là như nhau. Tuy nhiên, với QPSK thì hiệu suất băng thông gấp 2 lần BPSK. Băng thông của QPSK xấp xỉ bằng...

  pdf11p caott5 22-05-2011 73 17   Download

 • Chọn mẫu xác suất (probability sampling).Mỗi đối tượng nghiên cứu được chọn vào trong mẫu nghiên cứu với một xác suất (khác 0) Thường sử dụng danh sách mẫu hoặc khung mẫu (sampling fames) để chọn mẫu. Các quy trình chọn mẫu thường được xác định rõ ràng chặt chẽ. Các chỉ số (estimates) có thể gần xấp xỉ với chỉ số thật trong quần thể (‘true’ population values, ví dụ tỷ lệ hoặc giá trị trung bình).Chọn mẫu không xác suất (non- probability sampling).

  pdf31p nguyen5388 14-08-2013 120 14   Download

 • Hình 3-3: Các hệ thống tách sóng kết hợp vi sai không kết hợp và kết hợp Từ bảng 1-2, ta có thể chọn được độ di tần càng nhỏ càng tốt. Nhưng xác suất lỗi Pe cũng là một hàm của độ di tần. Giảm độ di tần, Pe sẽ tăng lên. Giá trị tối ưu của độ di tần đã được xác định xấp xỉ

  pdf10p iphone7 06-11-2011 25 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản