Xây dựng đƣờng dây mới

Xem 1-20 trên 1624 kết quả Xây dựng đƣờng dây mới
 • Nghị quyết 26-NQ/TW khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã chỉ rõ: nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các vấn đề trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải được giải quyết đồng bộ gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước... Trong mối quan hệ mật thiết giữa nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nông dân là chủ thể của quá trình phát triển.

  pdf5p allbymyself_07 02-02-2016 33 12   Download

 • Bài viết Giải pháp xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đồng Tháp sau đây tập trung nghiên cứu về thực trạng xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đồng Tháp và đưa ra một số giải pháp nhằm xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đồng Tháp.

  pdf3p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 30 11   Download

 • Trong các nước xã hội chủ nghĩa, đài phát thanh và đài truyền hình được sử dụng làm một công cụ của chuyên chính vô sản với chức năng quan trọng mà Lênin xác định cho báo chí của đảng là người tuyên truyền tập thể, người cổ động tập thể, người tổ chức tập thể. Tham khảo nội dung bài viết "Vai trò của truyền thanh, truyền hình trong đấu tranh chống tiêu cực và xây dựng con người mới" dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf6p thuythuy1702 09-04-2016 24 3   Download

 • Bài viết Đẩy mạnh phát triển mô hình sản xuất lớn nông nghiệp - động lực để tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tập trung làm rõ thực trạng và đưa ra giải pháp phát triển mô hình sản xuất lớn nông nghiệp - động lực để tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

  pdf4p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 10 3   Download

 • Sau gần ba năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long đã có sự chuyển biến tích cực. Bài viết Xây dựng nông thôn mới ở đồng bằng Sông Cửu Long sau đây tập trung làm rõ điều này.

  pdf4p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 19 3   Download

 • Bài viết này tìm hiểu quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng nông thôn mới trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; kiểm tra những thành tựu và hạn chế của quá trình xây dựng nông thôn mới ở Đồng bằng sông Cửu Long trong những năm qua; và đánh giá quá trình thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới ở Đồng bằng sông Cửu Long trong những năm gần đây.

  pdf6p bautroibinhyen17 13-02-2017 9 2   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Đồng bằng Sông Cửu Long chung sức xây dựng nông thôn mới sau đây để biết được những thành tựu đạt được, hạn chế trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở đồng bằng Sông Cửu Long; cũng như những giải pháp của vấn đề này.

  pdf3p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 9 1   Download

 • Trong những năm gần đây, các nhu cầu về khai thác tài nguyên thiên nhiên, sử dụng năng lượng ngày càng tăng. Sự phát triển kinh tế xã hội với sự xuất hiện hàng loạt nhà máy xí nghiệp, các công trình xây dựng đã tác động mạnh mẽ đến hệ sinh thái, môi trường xung quanh cũng như điều kiện sống của con người. Tài nguyên có xu thế cạn kiện dần, ô nhiễm môi trường tăng lên.

  doc64p xxthanhbn 06-08-2010 1605 739   Download

 • Phương pháp ABCD được sử dụng để phân tích các nguồn lực cũng như các mối quan hệ hiện có của cộng đồng, đồng thời phân tích các tiềm năng mà cộng đồng có thể đóng góp vào và thúc đẩy quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới. Nghiên cứu được thực hiện tại xã Vĩnh Viễn, một xã điểm về xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hậu Giang.

  pdf11p sunshine_4 18-07-2013 196 82   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xây dựng có thêm biểu mẫu trong quá trình hoàn thành hợp đồng thi công xây dựng công trình, mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu "Hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc9p dungkt77506 12-10-2015 181 39   Download

 • Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, chủ động, hội nhập và phát triển bền vững”. HND tỉnh xây dựng tổ chức hội vững mạnh, có đủ năng lực lãnh đạo nông dân phát triển kinh tế, xã hội. Các cấp hội đẩy mạnh phong trào thi đua trong nông dân, huy động các nguồn lực trong dân để phát triển sản xuất, kinh doanh; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và giữ gìn ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn nông thôn.

  pdf37p lanlan38 01-04-2013 42 12   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung "Báo cáo định giá lần đầu ngành Xây dựng" dưới đây để nắm bắt được tiềm năng lớn từ các dự án Bot, phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích tài chính, dự phóng tài chính giai đoạn 2015-2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf17p kienhcm2015 14-09-2015 34 9   Download

 • Lợi thế cạnh tranh (LTCT) của doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc nâng cao kết quả kinh doanh (KQKD) của doanh nghiệp, vì vậy việc nghiên cứu và tìm ra các nhân tố nâng cao lợi thế cạnh tranh bền vững có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt lý thuyết. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết Những đóng góp mới của luận án: Nâng cao lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng thuộc Bộ xây dựng sau đây.

  pdf1p cvbn123 25-06-2015 35 6   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Chiến lược hóa kinh doanh và kế hoạch hóa xây dựng" dưới đây để nắm bắt được 34 câu hỏi bài tập có lời giải về chiến lược hóa kinh doanh và kế hoạch hóa xây dựng. Với các bạn đang học tập và ôn thi về Quản trị kinh doanh thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc48p nguyenvandong1904 28-10-2015 21 4   Download

 • Đây là đoạn văn bản lề khép mở hai cuộc đời. Đóng lại một kiếp khổ nhục, nô lệ để đi vào một cuộc đời chồng vợ chủ động xây dựng cuộc sống mới. Sau đây là bài văn mẫu sẽ làm sáng tỏ nhận định trên mời các bạn tham khảo.

  pdf7p somixanh123 02-03-2014 48 2   Download

 • Bài viết Tín dụng góp phần phát triển kinh tế đồng bằng Sông Cửu Long sau đây bao gồm những nội dung về ngân hàng xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh cho vay mô hình sản xuất mới. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf4p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 7 1   Download

 • Thế giới xung quanh ta có vô vàn sự vật và hiện tượng phong phú và đa dạng. Nhưng dù phong phú và đa dạng đến đâu thì cũng quy về hai lĩnh vực: vật chất và ý thức. Có rất nhiều quan điểm triết học xoay quanh vấn đế về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, nhưng chỉ có quan điểm triết học Mác - Lênin là đúng và đầy đủ đó là: vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau.

  pdf14p thainhatquynh 10-07-2009 14912 3180   Download

 • Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng của nước có sự phát triển đáng kể - trong đó có sự đóng góp của ngành xây dựng cơ bản - một ngành mũi nhọn thu hút khối lượng vốn đầu tư của nền kinh tế. Mặt khác, bất kỳ một doanh nghiệp cũng muốn tối đa hoá lợi nhuận, giảm chi phí và hạ thấp giá thành, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp. Để giải quyết vấn đề nêu trên, một trong những công cụ đắc lực mà mỗi...

  pdf76p thainhatquynh 06-07-2009 1583 1051   Download

 • Tài liệu "Xây dựng kế hoạch truyền thông" trình bày về chuẩn bị kỹ năng, nội dung chính của một kế hoạch truyền thông, là tài liệu tham khảo cho những người hoạt, bối cảnh, tổng quan môi trường, xác định mục tiêu,...Đây là tài liệu liệu tham khảo cho những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.

  doc41p thmanh 29-11-2009 1056 566   Download

 • Quản lý dự án công trình xây dựng của NXB Lao Động Xã Hội tổng hợp các kinh nghiệm thực tiễn thi công trong mấy năm gần đây, hệ thống lại toàn bộ nội dung quản lý, phương pháp quản lý, yêu cầu quản lý và trách nhiệm giám đốc dự án để giới thiệu đến bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf58p taydoc03 09-02-2012 833 465   Download

Đồng bộ tài khoản