Xây dựng khu kinh tế

Xem 1-20 trên 944 kết quả Xây dựng khu kinh tế
 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003. Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng. Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại tờ trình số 09/TTr-BXD ngày 22 tháng 01 năm 2009.

  pdf5p haidang 11-06-2009 346 44   Download

 • BỘ XÂY DỰNG VIỆN KINH TẾ XÂY DỰNG -------------------------- SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ Ở SINH VIÊN VÀ NHÀ Ở CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHIỆP THEO THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2008/QĐ-BXD VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 131/QĐ-BXD CỦA BỘ XÂY DỰNG (Công bố kèm theo công văn số 882A/VKT/ĐT ngày 18/9/2009 của Viện Kinh tế xây dựng) Hà Nội, tháng 9 năm 2009 BỘ XÂY DỰNG VIỆN KINH TẾ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hà Nội...

  pdf13p meoheo6 05-05-2011 168 35   Download

 • Quyết định số 1296/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf19p lawdn1 31-10-2009 123 30   Download

 • Nghị quyết đại hội lần thứ IX của Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ mục tiêu chiến lược 10 năm 2001-2010 của đất nước ta là: “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tập trung xây dựng có chon lọc một số cơ sở công nghiệp nặng quan trọng với công nghệ cao, sản xuất tư liệu sản xuất cần thiết để trang bị lại kỹ thuật, công nghệ tiên tiến cho ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và đáp ứng nhu cầu quốc phòng đưa đất nước ra khỏi tình tr...

  pdf85p notonline1122 21-02-2013 40 17   Download

 • Quyết định 998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 86 16   Download

 • Công văn 1383/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc góp ý kiến thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình thuộc Khu B Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát tỉnh Tây Ninh

  doc2p tuyettrang 07-08-2009 111 8   Download

 • Quyết định 998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025

  pdf5p 1huutri 06-08-2009 90 5   Download

 • Vài nét về tâm lý người dân chuyển cư ở vùng xây dựng khu kinh tế trọng điểm Bài tạp chí này nêu nên các vấn đề sau: Vấn đề di dân ở vùng xây dựng khu kinh tế. Xu hướng chuyển đổi nghành nghề. Định hướng học vấn cho con cái của người tái định cư. Xu hướng rời quê đi làm ăn xa

  pdf5p butmauvang 30-08-2013 23 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ ĐÌNH VŨ – CÁT HẢI, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf12p bupbebaggo 15-01-2013 25 2   Download

 • Quyết định 1580/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf16p nguyenhoangnguyen1212 21-04-2014 19 0   Download

 • Công văn số: 7994/VPCP-KTN ngày 05/10/2015 của "Văn phòng Chính phủ V/v chấp thuận lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung XD Khu KT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa" về đề nghị của Ủy bản nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 78/TTr-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 về việc chấp thuận lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

  pdf1p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 14 0   Download

 • Khu kinh tế Nhơn Hội được thành lập theo quyết định số 141/2005/QĐ-TTg ngày 14/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu đầu tư xây dựng để từng bước trở thành hạt nhân tăng trưởng, trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch và phát trien đô thị của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là đầu mối giao lưu quốc tế quan trọng, là cửa ngõ xuất nhập khẩu của một vùng hậu cứ rộng lớn, bao gồm Tây Nguyên Việt Nam, Hạ Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan và là ...

  doc14p vudayhehe 27-03-2010 753 171   Download

 • Báo cáo dự án "Xây dựng khu du lịch sinh thái hồ đá tại đại học Quốc gia TP.HCM" trình bày nội dung thông qua bố cục sau: mở đầu, mô tả tóm tắt dự án, điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội, đánh giá tác động môi trường, biện pháp giảm thiểu tác động, chương trình giám sát và quản lý môi trường, kết luận-kiến nghị.

  ppt41p nguyenvantyenv 26-08-2014 256 105   Download

 • Dự án đầu tư: Xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt BD-Anpha trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa trình bày thông tin khái quát về dự án; sự cần thiết phải đầu tư và cơ sở pháp lý của dự án; điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng chất thải rắn của các cụm xã trên địa bàn huyện Tĩnh Gia; xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt BD-Anpha.

  doc50p banthiu193 21-10-2014 236 98   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án xây dựng khu chung cư cao tầng cao cấp 15 - 17 phố ngọc khánh', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf99p chipmoon 01-09-2012 101 43   Download

 • Chính sách phát triển các khu kinh tế cửa khẩu Ngay từ năm 1996, Chính phủ Việt Nam bắt đầu tiến hành thí điểm xây dựng khu kinh tế Móng Cái thông qua việc phê duyệt một số cơ chế ưu đãi cho khu kinh tế này. Trên cơ sở Móng Cái, năm 1998, Chính phủ tiến hành thí điểm ở quy mô rộng rãi hơn với việc phê duyệt chính sách ưu đãi cho Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bà và Khu thương mại Lao Bảo. Đây là lần đầu tiên, tên gọi Khu kinh tế cửa...

  pdf7p banhbeonhantom 26-07-2013 48 8   Download

 • Công văn 17/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng góp ý đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

  doc1p danguyen 19-08-2009 51 1   Download

 • Xây dựng và phát triển mô hình đặc khu kinh tế - Một số kinh nghiệm đối với Việt Nam trình bày một số nội dung chính như sau: xu hướng xây dựng và phát triển các đặc khu kinh tế ở một số nước đang phát triển trong khu vực châu Á, một số vấn đề rút ra đối với Việt Nam trong xây dựng và phát triển các đặc khu kinh tế hiện nay.

  pdf8p dienham63 10-12-2015 18 3   Download

 • Bài viết "Đào tạo công nhân kỹ thuật - kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho khu kinh tế Dung Quất" khai thác kinh nghiệm đào tạo công nhân kỹ thuật ở một số nước, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo công nhân kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển khu kinh tế Dung Quất trong thời gian tới.

  pdf12p nghe0210 22-01-2016 24 3   Download

 • Các mô hình nghiên cứu là các mô hình đã và đang phát triển thành công tại các nước đã phát triển và đang phát triển như Việt Nam, đem lại những hiệu quả thiết thực về phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường, tiến tới sự phát triển sinh thái và bền vững lâu dài.

  pdf30p minhphung2105 15-07-2010 285 164   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản