Xây dựng mạng kohonen

Xem 1-3 trên 3 kết quả Xây dựng mạng kohonen
  • Luận văn này chủ yếu tập trung tìm hiểu về mạng noron nhân tạo và nghiên cứu ứng dụng giải quyết ,bài toán dự báo phụ tải ngắn hạn cho hệ thống điện miền bắc.Mục đich của luận văn là phát triển các phương pháp để giải bài toán dự báo phụ tải ngắn hạn .Đối tượng cụ thể của nghiên cứu là dự báo phụ tải cho 24 h sau nhằm đưa ra các thông số cần thiết cho công tác vận hành là lập phương thức điều hành hệ thống điện....

    pdf125p cancer23 20-08-2012 218 126   Download

  • Giới thiệu mạng neuron nhân tạo; tìm hiểu mạng neuron Kohonen; thiết kế và xây dựng chương trình;... là những nội dung chính ma "Đồ án tốt nghiệp: Ứng dụng mạng neuron nhân tạo để nhận dạng ký tự viết tay tiếng Việt" hướng đến nghiên cứu.

    pdf9p only_you_2111 07-05-2016 27 3   Download

  • Luận văn Tốt nghiệp cử nhân CNTT: Nhận dạng ký tự ảnh có nội dung đi vào tìm hiểu và xây dựng các phần tử nơron cơ bản, xem xét và nghiên cứu cấu trúc một mạng nơron, giới thiệu về mạng nơron nhiều lớp với thuật toán lan truyền ngược. Trọng tâm của đề tài đi vào tìm hiểu về mạng nơron Kohonen (hay mạng nơron tự tổ chức – SOM).

    doc67p votinhdon91 26-08-2014 92 43   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản