Xay dựng mới nông thôn

Xem 1-20 trên 600 kết quả Xay dựng mới nông thôn
 • Tham khảo tài liệu 'quyết định 3510/qđ-ubnd của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh về việc thành lập tổ công tác giúp việc ban chỉ đạo chương trình xây dựng mới nông thôn', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p 1huutri 06-08-2009 156 10   Download

 • Quyết định 3510/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng mới nông thôn

  doc0p 1huutri 06-08-2009 77 4   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung ôn tập phần 1 "Xây dựng" thuộc môn Nghiệp vụ chuyên ngành dưới đây. Nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn nội dung một số điều, quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

  doc17p ongdambut 12-11-2015 21 2   Download

 • Xây dựng nông thôn mới trong từng thời kỳ là vấn đề luôn được sự quan tâm của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Kế thừa những thành tựu sau hơn 20 năm "Đổi mới", nông thôn Tỉnh đã liên tục phát triển góp phần quan trọng ổn định tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nông dân.

  doc35p usvic84 06-05-2013 142 57   Download

 • Khóa luận "Sự tham gia của người dân trong việc xây dựng mô hình nông thôn mới trên địa bàn xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh" do sinh viên Nguyễn Thị Lan thực hiện nhằm tìm hiểu sự tham gia của người dân trong việc xây dựng mô hình nông thôn mới tại xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Trên cơ sở đó rút ra một số bài học kinh nghiệm, những biện pháp nhằm tăng cường sự tham gia của người dân trong xây dựng mô hình nông thôn mới.

  doc123p loilamthuocveem 17-09-2015 91 48   Download

 • Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của nhà nước, để thực hiện thành công chủ trương này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo bài tiểu luận Triết học "Phân tích chủ trương Xây dựng nông thôn mới" dưới đây.

  doc14p thuchuongkhanh 10-12-2015 100 38   Download

 • Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn” về “Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao”. Để phát triển nông nghiệp toàn diện, kinh tế Vườn- Ao- Chuồng (VAC) là một bộ phận của nông nghiệp gắn với cộng đồng xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới và ứng phó biến đổi khí hậu....

  pdf97p sang_som 02-05-2013 99 37   Download

 • Luận văn tốt nghiệp "Đảng bộ huyện Cái Nước chỉ đạo thực hiện xây dựng mô hình nông thôn mới giai đoạn 2008-2011" có kết cấu nội dung gồm 2 chương: Chương 1 quan điểm của Hồ Chí Minh và của Đảng ta về xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn, chương 2 Đảng bộ huyện Cái Nước lãnh đạo thực hiện xây dựng mô hình nông thôn mới giai đoạn 2005-2011, một số giải pháp và bài học kinh nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc97p nguyendu1990cn 20-11-2015 55 29   Download

 • Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật điện khí hoá và lưới điện nông thôn gọi tắt là Quy định kỹ thuật điện nông thôn (ĐNT.QĐKT-2006) được áp dụng trong việc quy hoạch, thiết kế, xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và nghiệm thu các công trình điện có điện áp danh định đến 35kV phục vụ cho các nhu cầu sử dụng điện tại nông thôn.

  pdf99p butmaulam 17-10-2013 129 24   Download

 • Bài viết phân tích chương trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam đang được triển khai từ góc độ lịch sử chính sách; các quan điểm về nông thôn mới từ trước khi có Nghị quyết 26 (NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày 5 tháng 8 năm 2008) để tìm ra quá trình manh nha, hình thành và triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới.

  pdf11p allbymyself_07 02-02-2016 33 20   Download

 • Thông tư 42/2006/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp

  doc5p thienthan 19-08-2009 120 15   Download

 • Bài viết này bàn về một số vấn đề kinh tế trong xây dựng nông thôn mới ở nước ta, tập trung vào 3 vấn đề lớn liên quan trực tiếp tới hoạt động kinh tế của nông dân mà tác giả bài viết cho rằng hiện đang nóng và tác động ảnh hưởng nhiều tới tiến trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta trong thời gian tới, đó là sử dụng đất và tích tụ ruộng đất; tiêu thụ nông phẩm; và kết nối với nông dân.

  pdf9p allbymyself_07 02-02-2016 25 13   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Khoa học và công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới (Tập 2: Chăn nuôi thú y)", phần 2 giới thiệu tới người đọc kết quả các công trình nghiên cứu cứu thử nghiệm phương pháp tạo dòng thuần trong chăm nuôi chim cút, xây dựng mô hình ấp trứng gia cầm và nuôi gia cầm bố mẹ phù hợp với điều kiện Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf230p tsmttc_007 09-09-2015 27 10   Download

 • Đề tài: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012– 2020 là một giải pháp nhằm xây dựng xã Thanh Yên thành mô hình nông thôn mới tiêu Bảng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; có nền kinh tế phát triển bền vững, hạ tầng kỹ thuật hiện đại, xã hội văn minh, môi trường xanh sạch đẹp; bản sắc văn hoá dân tộc và quê hương được gìn giữ, dân chủ cơ sở được phát huy, đảm bảo công bằng tiến bộ x...

  doc150p phamdinhtoandb 08-10-2016 19 10   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Vấn đề xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam" dưới đây, nội dung bài viết trình bày về việc xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam, mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam,... Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 29 6   Download

 • Bài viết Giải pháp xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đồng Tháp sau đây tập trung nghiên cứu về thực trạng xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đồng Tháp và đưa ra một số giải pháp nhằm xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Đồng Tháp.

  pdf3p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 5 2   Download

 • Sau gần ba năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long đã có sự chuyển biến tích cực. Bài viết Xây dựng nông thôn mới ở đồng bằng Sông Cửu Long sau đây tập trung làm rõ điều này.

  pdf4p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 8 2   Download

 • Bài viết Một số giải pháp xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay để cập đến một số giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo tốt các công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cán bộ xây dựng nông thôn mới và một số giải pháp khác.

  pdf4p maiyeumaiyeu17 31-10-2016 4 2   Download

 • Bài viết Tín dụng ngân hàng góp phần tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng Sông Cửu Long nêu lên sự cần thiết phải tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng Sông Cửu Long; tín dụng ngân hàng hỗ trợ tích cực cho phát triển nông nghiệp nông thôn tại vùng và một số nội dung khác.

  pdf6p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 9 1   Download

 • Dưới đây là bài viết Xây dựng nông thôn mới cần tránh dàn trải, bài viết bao gồm những nội dung về xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, chương trình xây dựng nông thôn mới thiếu vốn. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt chi tiết nội dung.

  pdf2p maiyeumaiyeu17 29-10-2016 3 1   Download

Đồng bộ tài khoản