Xây dựng mục tiêu

Xem 1-20 trên 4175 kết quả Xây dựng mục tiêu
 • Nội dung: Mục tiêu dạy học là gì? Tại sao phải xác định mục tiêu dạy học? Có các loại mục tiêu dạy học nào? Giúp cho sinh viên phát triển các kỹ năng tư duy có hệ thống, Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng học tập cơ bản, Dạy cho sinh viên các sự thật và các nguyên tắc của vấn đề thuộc chủ đề học, Cung cấp vai trò hiện đại cho sinh viên, Chuẩn bị cho sinh viên đi vào nghề nghiệp..

  ppt18p xtrangty09 22-11-2010 512 96   Download

 • Sử dụng kế hoạch ngược để thiết lập mục tiêu Nếu bạn muốn trở thành giám đốc khách hàng trong 5 năm tới, bạn nên bắt đầu hoạch định từ đâu? Nếu nhóm bạn cần tái thiết kế cấu trúc công ty, bạn phải bắt đầu từ đâu? Thông thường khi lập một kế hoạch, người ta thường đi theo thứ tự từ đầu tới cuối, bắt đầu từ bước 1, bước 2,

  pdf5p bichhangbank 26-07-2013 33 9   Download

 • Bài thực hành gồm 3 phần chính: phần 1 tổng quan về đơn vị thực tế, phần 2 kết quả khảo sát thực tế xây dựng mức lao động, phần 3 một số biện pháp để thực hiện mức lao động mới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cần thiết.

  doc47p quynhtuzki 25-12-2014 132 65   Download

 • Bài giảng này biên soạn theo luận văn thạc sỹ của Trần Đình Thanh Tùng, ngành Công nghệ & Quản lý xây dựng tại Đại học Bách Khoa TP.HCM. Bài giảng gồm có các nội dung: Mục tiêu nghiên cứu, công cụ nghiên cứu, quy trình thực hiện nghiên cứu, tóm tắt về phân tích mô phỏng Monte-Carlo, kết quả chi tiết của nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf60p tangtuy14 03-06-2016 30 10   Download

 • Đề tài trình bày về các nội dung: mục tiêu dạy học giáo dục (thực trạng, phương hướng hoàn thiện), cơ sở lí luận của việc xác định mục đích-mục tiêu dạy học, mục tiêu giáo dục trong xã hội phong kiến việt nam, vài ý kiến về mục tiêu đào tạo trong lịch sử giáo dục thế giới dưới góc độ giá trị học,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf122p longnguyentran000 27-12-2016 2 1   Download

 • Công Ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng Ba Đình là một doanh nghiệp cổ phần được thành lập theo quyết định số 3381 QDUB ngày 4/8/2000 của UBND Thành phố Hà nội. Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Ba Đình hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư và phát triển nhà, xây dựng dân dụng, công nghiệp…Công ty gồm 2 xí nghiệp thành viên với kinh nghiệm lâu năm hoạt động trong ngành xây dựng.

  doc37p tiencuong 20-07-2009 791 369   Download

 • Nội dung Chương 8 trình bày về Quy định chung về quy hoạch xây dựng. Mục tiêu của chương này nhằm đảm bảo các dự án quy hoạch xây dựng tuân thủ các quy định về sử dụng đất, bảo vệ các công trình xây dựng, bảo vệ môi trường.

  pdf1p kien098 24-01-2011 231 78   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 5 cung cấp những kiến thức về chức năng hoạch định như khái niệm, cách xây dựng mục tiêu và quy trình hoạch định. Tài liệu phục vụ cho các bạn thuộc chuyên ngành Kinh tế.

  ppt13p hohanhnhi 16-01-2014 134 46   Download

 • Bài báo trình bày các nguyên tắc của dạy học tích hợp liên môn cũng như việc xây dựng và lựa chọn chủ đề dạy học để đưa người học vào hoạt động tìm tòi nghiên cứu nhằm đảm bảo cho người học có được kiến thức sâu sắc, bền vững và có thể chuyển đổi được.

  pdf8p nganga_05 25-09-2015 71 45   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Marketing dịch vụ" cung cấp cho người đọc các nội dung: Bản chất của marketing dịch vụ, xây dựng mục tiêu dịch vụ có hiệu quả, định vị dịch vụ, vai trò và kiểm soát trong giao tiếp cá nhân dịch vụ, năng suất dịch vụ, chất lượng dịch vụ, chiến lược phát triển dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf229p doinhugiobay_01 11-11-2015 55 27   Download

 • Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Xây dựng và áp dụng hệ thống thẻ điểm cân bằng để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Việt được thực hiện nhằm hệ thống hóa lý thuyết hệ thống thẻ cân bằng điểm để định hướng cho việc ứng dụng thuyết này vào thực tiễn; xây dựng mục tiêu chiến lược và xây dựng BSC 2014 cho công ty Navico.

  pdf107p lvttrucdongthap 28-06-2016 56 26   Download

 • Nội dung trình bày trong chương 4 Xây dựng mục tiêu trong lập kế hoạch nằm trong bài giảng quản lý y tế nhằm trình bày về khái niệm, phân loại và tầm quan trọng của việc xây dựng mục tiêu, giải thích được các đặc tính (tiêu chuẩn) của mục tiêu cho một kế hoạch y tế và xây dựng được mục tiêu cho kế hoạch can thiệp.

  pdf15p yellow_12 02-06-2014 64 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phần 5: xây dựng mục tiêu của nhà lãnh đạo', kỹ năng mềm, kinh nghiệm lãnh đạo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p hongnhung_1 29-12-2010 100 11   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Quản lý y tế", phần 2 trình bày các nội dung: Quyền lực, sự lãnh đạo, kỹ năng quản lý, tổng quan về kế hoạch, thông tin và quản lý thông tin y tế, chẩn đoán cộng đồng, xây dựng mục tiêu y tế, đánh giá hoạt động chương trình can thiệp y tế, hướng dẫn viết kế hoạch, giám sát. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf121p nhasinhaoanh_09 15-10-2015 31 8   Download

 • Bài giảng Marketing dịch vụ do ThS. Trần Phi Hoàng biên soạn gồm 11 chương cung cấp cho người học một số nội dung tổng quan về dịch vụ và Marketing dịch vụ, xây dựng mục tiêu dịch vụ có hiệu quả, định vị dịch vụ của doanh nghiệp, kịch bản dịch vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf32p namthangtinhlang_00 28-10-2015 28 6   Download

 • Cuốn sổ tay đào tạo này cung cấp những kiến thức và hỗ trợ đào tạo về điều hành và quản lý câu lạc bộ nông dân. Cuốn Sổ tay này gồm 9 chương và 4 phụ lục.

  pdf146p whocare_e 01-10-2016 6 2   Download

 • Công văn 702/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc sư Wang và Cộng sự

  doc1p nguyetnga 19-08-2009 61 1   Download

 • Khởi động dự án Lập kế hoạch dự án: Đây là giai đoạn xây dựng mục tiêu, xác định những công việc cần được hoàn thành, nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án và là quá trình phát triển một kế hoạch hành động theo trình tự logic mà có thể biểu diễn dưới dạng sơ đồ hệ thống.

  pdf28p online_12 08-11-2013 23 1   Download

 •  Bài giảng "Quản trị chiến lược - Chapter 2: Mission and business objectives" cung cấp cho người học các kiến thức về 2 nội dung chính: Xác định xứ mạng, xây dựng mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf4p doinhugiobay_08 23-12-2015 13 1   Download

 • Tiêu chuẩn xây dựng là các quy định về chuẩn mực kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, trình tự thực hiện các công việc kỹ thuật, các chỉ tiêu, các chỉ số kỹ thuật và các chỉ số tự nhiên được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành hoặc công nhận để áp dụng trong hoạt động xây dựng. Tiêu chuẩn xây dựng gồm tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng và tiêu chuẩn khuyến khích áp dụng. Tại Việt Nam, tiêu chuẩn xây dựng do Bộ Xây Dựng ban hành....

  pdf10p casapanuong 25-04-2011 574 289   Download

Đồng bộ tài khoản