Xếp doanh nghiệp hạng i

Xem 1-20 trên 25 kết quả Xếp doanh nghiệp hạng i
 • Công văn 2509/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp doanh nghiệp hạng I

  pdf1p diennghia 19-08-2009 118 15   Download

 • Công văn 1181/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp doanh nghiệp hạng I

  pdf1p diennghia 19-08-2009 57 3   Download

 • Quyết định 1661/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 137 15   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương (đối với doanh nghiệp hạng II, III); Riêng hạng I, có công văn kèm theo hồ sơ gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để đăng ký và ra quyết định sau khi có văn bản trả lời của Bộ.

  pdf4p oo_caito 27-12-2010 95 4   Download

 • Quyết định 1661/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

  pdf2p tuyettrang 07-08-2009 174 19   Download

 • Quyết định 1540/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh và công ty thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

  pdf2p tuyettrang 07-08-2009 173 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP HẠNG I CHO 16 CHI NHÁNH, SỞ GIAO DỊCH THUỘC NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  pdf2p duanon 20-12-2011 49 2   Download

 • Quyết định 1534/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

  pdf2p mychau 18-08-2009 25 1   Download

 • Quyết định số 2700/QĐ-NHNN về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  pdf3p lawdn1 31-10-2009 35 1   Download

 • NHNT Hà Nội là ngân hàng trực thuộc và là Chi nhánh cấp I trong hệ thống NHNT Việt Nam, cùng với NHNT TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng Tàu được xếp loại doanh nghiệp hạng I 1.2. Cơ cấu tổ chức của NHNT Hà Nội Cơ cấu tổ chức của NHNT hà nội được trình bày theo sơ đồ sau Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức NHNT Hà Nội: 2. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNT Hà Nội. Trong những năm vừa qua, cùng với hệ thống NHNT Việt Nam nói chung, NHNT Hà Nội...

  pdf10p ttcao5 05-08-2011 76 15   Download

 • Quyết định số 1661/QĐ-NHNN về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  pdf2p lawttnh4 11-11-2009 85 11   Download

 • NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------Số: 969/QĐ-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP HẠNG I CHO MỘT SỐ CHI NHÁNH THUỘC NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  pdf2p bunbohue1810 19-06-2010 65 4   Download

 • Quyết định số 1540/QĐ-NHNN về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh và công ty thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  pdf2p lawttnh5 12-11-2009 88 3   Download

 • Quyết định số 2700/QĐ-NHNN về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  pdf2p lawttnh16 13-11-2009 32 2   Download

 • Quyết định số 1534/QĐ-NHNN về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  pdf2p lawttnh21 19-11-2009 52 2   Download

 • Công văn 1861/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xếp doanh nghiệp hạng I

  pdf1p hasang 19-08-2009 25 1   Download

 • Công văn 1844/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng doanh nghiệp I

  pdf1p nguyetnga 19-08-2009 75 6   Download

 • Ma trận này có thể được giảm xuống còn hai cổng bằng cách áp dụng các điều kiện biên cổng 2 và 4 được kết nối với nhau: V2 = V4 I 2 = I 4 (2.21a) (2.21b) Bằng cách sắp xếp lại các yếu tố ma trận, ma trận hai cổng có thể được viết như sau: I1 I3 Y Y 11 '31' Y 13 'Y 33' V1 V3

  pdf50p myngoc5 20-09-2011 19 4   Download

 • Công văn 1845/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng doanh nghiệp I

  pdf1p nguyetnga 19-08-2009 66 3   Download

 • I. ĐỐI TƯỢNG 1. Đối tượng áp dụng là người lao động làm việc thuộc khu vực Nhà nước quản lý, nghỉ chờ việc từ tháng 11 năm 1987 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 do doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức không sắp xếp bố trí được việc làm, bao gồm: a) Người lao động được tuyển dụng vào làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong doanh nghiệp nhà nước (kể cả nông trường, lâm trường quốc doanh).

  pdf7p alibabava40tencuop 01-10-2009 184 37   Download

Đồng bộ tài khoản