Xếp hạng doanh nghiệp i

Xem 1-20 trên 25 kết quả Xếp hạng doanh nghiệp i
 • Công văn 1844/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng doanh nghiệp I

  pdf1p nguyetnga 19-08-2009 76 6   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương (đối với doanh nghiệp hạng II, III); Riêng hạng I, có công văn kèm theo hồ sơ gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để đăng ký và ra quyết định sau khi có văn bản trả lời của Bộ.

  pdf4p oo_caito 27-12-2010 99 4   Download

 • Công văn 1845/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng doanh nghiệp I

  pdf1p nguyetnga 19-08-2009 69 3   Download

 • Quyết định 1661/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 140 15   Download

 • Quyết định 1661/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

  pdf2p tuyettrang 07-08-2009 178 19   Download

 • Quyết định 1540/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh và công ty thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

  pdf2p tuyettrang 07-08-2009 177 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP HẠNG I CHO 16 CHI NHÁNH, SỞ GIAO DỊCH THUỘC NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  pdf2p duanon 20-12-2011 51 2   Download

 • Quyết định 1534/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

  pdf2p mychau 18-08-2009 27 1   Download

 • Quyết định số 2700/QĐ-NHNN về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  pdf3p lawdn1 31-10-2009 42 1   Download

 • Quyết định số 1661/QĐ-NHNN về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  pdf2p lawttnh4 11-11-2009 94 11   Download

 • NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------Số: 969/QĐ-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP HẠNG I CHO MỘT SỐ CHI NHÁNH THUỘC NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  pdf2p bunbohue1810 19-06-2010 68 4   Download

 • Quyết định số 1540/QĐ-NHNN về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh và công ty thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  pdf2p lawttnh5 12-11-2009 94 3   Download

 • Quyết định số 2700/QĐ-NHNN về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  pdf2p lawttnh16 13-11-2009 33 2   Download

 • Quyết định số 1534/QĐ-NHNN về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  pdf2p lawttnh21 19-11-2009 54 2   Download

 • Công văn 2509/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp doanh nghiệp hạng I

  pdf1p diennghia 19-08-2009 122 15   Download

 • NHNT Hà Nội là ngân hàng trực thuộc và là Chi nhánh cấp I trong hệ thống NHNT Việt Nam, cùng với NHNT TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng Tàu được xếp loại doanh nghiệp hạng I 1.2. Cơ cấu tổ chức của NHNT Hà Nội Cơ cấu tổ chức của NHNT hà nội được trình bày theo sơ đồ sau Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức NHNT Hà Nội: 2. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNT Hà Nội. Trong những năm vừa qua, cùng với hệ thống NHNT Việt Nam nói chung, NHNT Hà Nội...

  pdf10p ttcao5 05-08-2011 80 15   Download

 • I.1.Chỉ số xã hội thông tin ISI : Đánh giá tổng hợp sự phất triển xã hội theo tiêu chí nền kinh tế thông tin IDC và World Time xếp hạng dựa trên 4 lĩnh vực hạ tầng : Máy tính, Internet, Thông tin, Môi trường XH - Trước 2002 : Chưa có tên Việt Nam trong danh sách - 2003 : VN xếp 53/53 - 2004 : 52/53 ( …Thổ nhĩ kỳ, Ấn độ, VN, Indonesia) - Hàng đầu : Đan mạch, Thụy điển, Mỹ, Thụy sĩ, …

  ppt53p print_12 21-08-2013 57 13   Download

 • Quyết định số 2211/QĐ-BGTVT về việc công bố xếp loại doanh nghiệp năm 2008 đợt I cho các công ty nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawttnh3 11-11-2009 44 5   Download

 • Công văn 1181/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp doanh nghiệp hạng I

  pdf1p diennghia 19-08-2009 61 3   Download

 • I. ĐỐI TƯỢNG 1. Đối tượng áp dụng là người lao động làm việc thuộc khu vực Nhà nước quản lý, nghỉ chờ việc từ tháng 11 năm 1987 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 do doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức không sắp xếp bố trí được việc làm, bao gồm: a) Người lao động được tuyển dụng vào làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong doanh nghiệp nhà nước (kể cả nông trường, lâm trường quốc doanh).

  pdf7p alibabava40tencuop 01-10-2009 186 37   Download

Đồng bộ tài khoản