Xếp lương ngạch cao cấp

Xem 1-3 trên 3 kết quả Xếp lương ngạch cao cấp
  • Công văn 1352/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xếp lương ngạch cao cấp

    pdf1p dangngoclan 19-08-2009 45 1   Download

  • Tham khảo tài liệu 'thỏa thuận xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp và chuyên gia', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf5p thuytinh_den 21-07-2010 109 11   Download

  • Một là, về đối tượng áp dụng và mức phụ cấpthẩm tra viên thi hành án dân sự: Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự thì đối tượng được hưởng mức phụ cấp này là công chức xếp lương theo các ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính và thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự, còn những trường hợp l...

    pdf5p alibabava40tencuop 01-10-2009 268 45   Download

Đồng bộ tài khoản