Xếp lương và phụ cấp

Xem 1-20 trên 29 kết quả Xếp lương và phụ cấp
 • Công văn 427/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp lương và phụ cấp theo Tổng Công ty hạng đặc biệt

  pdf1p hoangchau 19-08-2009 60 1   Download

 • Công văn 2664/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp lương và phụ cấp lương theo công ty hạng I

  pdf1p hasang 19-08-2009 32 2   Download

 • Công văn 1722/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xếp lương và phụ cấp lương theo Tổng Công ty hạng đặc biệt

  pdf1p hasang 19-08-2009 22 1   Download

 • Một là, về đối tượng áp dụng và mức phụ cấpthẩm tra viên thi hành án dân sự: Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự thì đối tượng được hưởng mức phụ cấp này là công chức xếp lương theo các ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính và thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự, còn những trường hợp l...

  pdf5p alibabava40tencuop 01-10-2009 252 45   Download

 • Công văn 1935/LĐTBXH/TL của Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội về việc chuyển xếp lương và phụ cấp đối với thành viên ban Kiểm soát

  pdf1p diemuyen 19-08-2009 29 1   Download

 • Công văn 1528/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp lương, phụ cấp chức vụ theo công ty hạng I đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng

  pdf1p nguyetnga 19-08-2009 69 8   Download

 • Công văn 1245/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội về việc xếp lương đối với người đại diện vốn góp của nhà nước tại công ty cổ phần

  pdf1p dangngoclan 19-08-2009 26 1   Download

 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 1.

  pdf2p tuongvan 20-07-2009 775 43   Download

 • Thi hành khoản 3, Điều 7, Nghị định số 205/2004/NĐCP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước, liên tịch Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng công ty và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng như sau...

  doc88p lawcao 30-09-2009 136 40   Download

 • CƠ QUAN QUẢN LÝ CÂP TRÊN TRỰC TIẾP Phụ lục 5 - Biểu số 2 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…………… BÁO CÁO NHU CẦU THỰC HIỆN CHUYỂN XẾP LƯƠNG CHO GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM …… (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính)

  xls4p banhnamdua 29-06-2013 34 4   Download

 • Sự phát triển nhanh chóng của Systematic Reviews - bây giờ có phương pháp (mục tiêu resourceintensive) fomalized, kỹ lưỡng và tái sản xuất của Hầu như tất cả chủ đề Những phát hiện bằng chứng là, nó xếp hạng bởi chất lượng và phù hợp, và Tổng kết các kết quả dưới các hình thức Có khả năng để trở thành ngang hàng xem xét lại, và sử dụng bởi các bác sĩ bận rộn.

  pdf51p meomap9 23-12-2011 23 3   Download

 • Quyết định về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc...,sắp xếp lao động, thanh toán tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và trợ cấp mất việc ... 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính: ...

  pdf4p hongle 24-06-2009 78 2   Download

 • CƠ QUAN QUAN LÝ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP… Phụ lục 5 - Biểu số 1 TRƯỜNG: …………………… DANH SÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON ĐỀ NGHỊ CHUYỂN XẾP LƯƠNG NĂM ….. (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) Tổng số giáo viên: ………(biên chế:………...

  xls4p banhnamdua 29-06-2013 28 2   Download

 • Công văn 4434/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp lương biên tập viên và phụ cấp chức vụ đối với một số chức danh lãnh đạo thuộc NXB giáo dục

  pdf1p diemuyen 19-08-2009 37 1   Download

 • Công văn 1563/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc vận dụng xếp lương, phụ cấp lương theo Tổng công ty

  pdf1p hasang 19-08-2009 21 1   Download

 • Nhà máy xử lý nước là thành phần quan trọng trong hệ thống các công trình cấp và phân phối nước. Nhà máy nước có trung tâm điều khiển để đảm bảo số lượng và chất lượng nước cấp của hệ thống, vì thế công tác quy hoạch và bố trí mặt bằng nhà máy nước, bố trí các công trình phụ trợ là công việc quản lý bảo dưỡng được dễ dàng nhất. Nếu chọn sai vị trí và bố trí sắp xếp các công trình trong...

  pdf14p ntgioi120404 11-11-2009 442 289   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN NGHỀ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐÃ ĐƯỢC XẾP LƯƠNG THEO CÁC NGẠCH HOẶC CHỨC DANH CHUYÊN NGÀNH TÒA ÁN, KIỂM SÁT, KIỂM TOÁN, THANH TRA, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ KIỂM LÂM

  pdf8p daumeoduoicop 27-03-2010 501 47   Download

 • Lựa chọn quảng cáo trực tiếp nào cho phù hợp với DN? Có rất nhiều Website và các cách quảng cáo trên các Website đó. Một trong những yếu tố quang trọng trong việc tiếp cận khách hàng tiềm năng mà đạt mục tiêu đề ra là Chọn các website phù hợp với đối tượng khách hàng, Xếp thứ hạng cao trên thế giới, Lượng khách truy cập vào hàng ngày phải lớn và Vị trí đặt logo tốt nhất để tiến hành đăng quảng cáo.

  pdf5p robben1357 04-03-2011 42 10   Download

 • 1. Event Planning – Tổ chức sự kiện Nếu bạn sở hữu một khả năng tổ chức sẵn có, óc sáng tạo và một cá tính sắc sảo event planner, người lên kế hoạch cho các sự kiện, có thể là sự lựa chọn không tồi. Công việc yêu cầu khả năng bao quát đến từng chi tiết nhỏ, ví dụ khi tổ chức cho một bữa tiệc bạn cần phải chú ý tới tất cả các khâu bao gồm chọn địa điểm, đặt đồ ăn, gửi thư mời và sắp xếp đi lại.

  pdf3p bibocumi22 24-12-2012 42 6   Download

 • Nghiên cứu biến động cường lực và sản lượng khai thác hải sản nghề lưới vây có công suất từ 90 CV trở lên của các tỉnh ven biển ĐNB, sẽ cung cấp cách nhìn nhận mới theo cơ sở khoa học cho các nhà quản lý trong khu vực ĐNB về sự phù hợp giữa năng lực khai thác với nguồn lợi hải sản hiện có và đưa ra các giải pháp quản lý, sắp xếp lại hoạt động khai thác hải sản theo hướng bền vững.

  pdf8p tangtuy13 02-06-2016 6 1   Download

Đồng bộ tài khoản