Xét nghiệm vi sinh lâm sàng

Xem 1-20 trên 95 kết quả Xét nghiệm vi sinh lâm sàng
 • Các kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng các bệnh phẩm khác nhau nhằm giúp các phòng thí nghiệm lâm sàng hay tại bệnh viện cũng như các sinh viên học chuyên ngành kỹ thuật phòng thí nghiệm có những kỹ thuật cơ bản.

  pdf0p phamtrong91 29-03-2014 201 95   Download

 • Ebook Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng: Phần 1 do TS.BS. Phạm Hùng Vân biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về mẫu máu và cấy máu; mẫu mủ, chất mủ và chất dịch; mẫu phân và cấy phân; mẫu nước tiểu và cấy nước tiểu; dịch não tủy và một số kỹ thuật xét nghiệm khác. Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf78p thuytrang_3 24-03-2015 223 113   Download

 • Ebook Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng: Phần 2 của TS.BS. Phạm Hùng Vân giúp các bạn biết cách xét nghiệm cấy định lượng mẫu đờm; mẫu bệnh phẩm sinh dục và cấy mẫu lấy từ đường sinh dục; cấy kỵ khí và cấy mẫu bệnh phẩm kỵ khí; nhuôm GRAM; thử nghiệm huyết thanh học; thử nghiệm hóa miễn dịch học,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf72p thuytrang_3 24-03-2015 174 105   Download

 • Tài liệu Trang bị cơ bản cho một phòng thí nghiệm vi sinh lâm sàng thuộc giáo trình Các kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng các bệnh phẩm khác nhau nhằm trình bày về các thiết bị cần thiết cần có trong một phòng thí nghiệm vi sinh lâm sàng.

  pdf0p phamtrong91 29-03-2014 86 33   Download

 • Bài giảng Chuyên đề Vi sinh lâm sàng của PGS.TS. Đoàn Mai Hương giới thiệu tới các bạn về khái niệm; một số thành tựu nổi bật hiện nay của vi sinh Y học; vai trò của phòng xét nghiệm Vi sinh lâm sàng; đảm bảo chất lượng xét nghiệm vi sinh; danh mục xét nghiệm vi sinh - Bộ y tế;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt28p cocacola_02 01-10-2015 55 17   Download

 • Tài liệu Kiểm tra vi sinh không khí thuộc giáo trình Các kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng các bệnh phẩm khác nhau nhằm đưa được việc kiểm tra vi sinh không khí vào thành một quy trình giám sát nhiễm trùng tại bệnh viện.

  pdf0p phamtrong91 29-03-2014 51 14   Download

 • Tài liệu Đánh giá một thử nghiệm dùng để phát hiện một tác nhân gây bệnh thuộc giáo trình Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng các bệnh phẩm khác nhau nhằm mục tiêu: định nghĩa được chuẩn vàng có thể dùng làm chuẩn đánh giá một xét nghiệm đang dùng hay sắp triển khai trong phòng thí nghiệm.

  pdf0p phamtrong91 29-03-2014 19 7   Download

 • Tài liệu Thử nghiệm huyết thanh học thuộc giáo trình Các kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng các bệnh phẩm khác nhau nhằm: giúp học viên biết mục đích của cá thử nghiệm huyết thanh học, nhờ đó phân tích được ý nghĩa hữu dụng lâm sàng của các thử nghiệm huyết thanh học.

  pdf0p phamtrong91 29-03-2014 28 5   Download

 • Tài liệu Mẫu sinh dục thuộc giáo trình Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng các bệnh phẩm khác nhau nhằm trình bày các nội dung chính: biết cách lấy các loại bệnh phẩm đường sinh dục trên các đối tượng khác nhau.

  pdf0p phamtrong91 29-03-2014 36 5   Download

 • Yêu cầu khi nuôi cấy trong xét nghiệm vi sinh lâm sàng: Chọn đúng môi trường nuôi cấy: Mỗi loại bệnh phẩm có sự hiện diện của tác nhân nhiễm trùng dựa khác nhau nên cần phải lựa chọn môi trường nuôi cấy phù hợp với từng bệnh phẩm nhưng không chọn trùng lặp môi trường nuôi cấy.

  pdf0p vocanhtung 09-10-2010 285 115   Download

 • Bệnh phẩm là mẫu thử lấy từ bệnh nhân để phát hiện bằng chứng giúp xác định được tác nhân gây nhiễm trùng. Phải chỉ định lấy bệnh phẩm sớm ngay khi bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng. Phải lấy đúng bệnh phẩm nơi mà có sự hiện diện của tác nhân nhiễm trùng.

  pdf0p vocanhtung 09-10-2010 164 78   Download

 • Tài liệu Dịch não tủy thuộc giáo trình Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng các bệnh phẩm khác nhau nhằm trình bày các nội dung chính: lấy và chuyên chở dịch não tủy và thấy được tính cấp thiết phải gửi dịch não tủy đến phòng thí nghiệp.

  pdf0p phamtrong91 29-03-2014 84 17   Download

 • Tài liệu Bảng tóm tắt các vật liệu lấy mẫu và môi trường phân lập tương ứng cho các bệnh phẩm khác nhau nhằm trình bày các nội dung chính: tên bệnh phẩm, vật liệu lấy mẫu, môi trường phân lập trong xét nghiệm vi sinh lâm sàng.

  pdf0p phamtrong91 29-03-2014 23 8   Download

 • Tài liệu Mẫu máu thuộc giáo trình Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng các bệnh phẩm khác nhau nhằm trình bày các nội dung chính: thực hiện đúng các xét nghiệm cấy máu vì biết được cách thực hiện cấy máu như thế nào.

  pdf0p phamtrong91 29-03-2014 39 8   Download

 • Tài liệu Mẫu phân thuộc giáo trình Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng các bệnh phẩm khác nhau nhằm trình bày các nội dung chính: thực hiện các quy trình vi sinh lâm sàng mẫu phân một cách chính xác và thích hợp nhờ biết được quy trình thực hiện.

  pdf0p phamtrong91 29-03-2014 31 9   Download

 • Tài liệu Cấy kỵ khí thuộc giáo trình Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng các bệnh phẩm khác nhau nhằm trình bày các nội dung chính: chỉ định lâm sàng để được cấy kỹ khí và các trường hợp không nên cấy kỹ khí và có thể giúp được lâm sàng cho đúng chỉ định.

  pdf0p phamtrong91 29-03-2014 28 7   Download

 • Tài liệu Các mẫu mủ và chất dịch thuộc giáo trình Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng các bệnh phẩm khác nhau nhằm trình bày các nội dung chính: thực hiện quy trình một cách chính xác khi lấy xét nghiệm các mẫu mủ và chất dịch.

  pdf0p phamtrong91 29-03-2014 36 6   Download

 • Tài liệu Mẫu nước tiểu thuộc giáo trình Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng các bệnh phẩm khác nhau nhằm trình bày các nội dung chính: hướng dẫn lâm sàng thực hiện được lấy đúng mẫu nước tiểu, tránh ngoại nhiễm, xét nghiệm vi sinh lâm sàng các tác nhân vi khuẩn.

  pdf0p phamtrong91 29-03-2014 39 5   Download

 • Tài liệu Mẫu quệt hầu, họng thuộc giáo trình Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng các bệnh phẩm khác nhau nhằm trình bày các nội dung chính: hướng dẫn lâm sàng lấy được bệnh phẩm nhờ biết được cách quệt hầu, họng.

  pdf0p phamtrong91 29-03-2014 34 4   Download

 • Tài liệu Khảo sát trực tiếp thuộc giáo trình Các kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng các bệnh phẩm khác nhau nhằm: sử dụng hiệu quả các phương tiện khảo sát trực tiếp trong xét nghiệm vi sinh lâm sàng các mẫu bệnh phẩm khác nhau.

  pdf0p phamtrong91 29-03-2014 26 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản