Xem 1-5 trên 5 kết quả Xét xoá nợ thuế
 • Công văn số 1693/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xét xoá nợ thuế

  pdf1p hueman 16-08-2009 20 2   Download

 • Công văn số 1484/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xét xoá nợ thuế truy thu

  pdf1p hueman 16-08-2009 31 1   Download

 • Công văn 4935/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xét xoá nợ thuế truy thu

  pdf1p minetuyen 15-08-2009 40 1   Download

 • Công văn 3023/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hồ sơ, thủ tục xét xoá nợ thuế và các khoản phạt theo Điểm 3 Mục IV Phân B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2004

  doc2p trucmoc 16-08-2009 19 2   Download

 • Công văn 6083/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc báo cáo hồ sơ để xem xét xử lý xoá nợ thuế phải truy thu do nguyên nhân khách quan

  doc2p hoangyen 17-08-2009 30 1   Download

Đồng bộ tài khoản