Xí Nghiệp Vận Tải Biển Vinafco

Xem 1-4 trên 4 kết quả Xí Nghiệp Vận Tải Biển Vinafco
 • Luận văn tốt nghiệp "Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở Xí Nghiệp Vận Tải Biển Vinafco" được tiến hành nghiên cứu với các nội dung: Những vấn đề cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp, Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn ở Xí Nghiệp Vận Tải Biển Vinafco, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý,sử dụng vốn sản xuất kinh doanh ở Xí Nghiệp Vận Tải Biển Vinafco.

  pdf65p tengteng9 08-12-2011 247 84   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn ở xí nghiệp vận tải biển vinafco', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf66p kennybibo 16-07-2012 65 18   Download

 • Từ khi đảng và nhà nước ta chủ trương chuyển từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia sản xuất kinh doanh, đã có nhiều doanh nghiệp bắt kịp với cơ chế mới làm ăn phát đạt và khẳng định được vị trí của mình trên thương trường.

  doc71p maimam 14-10-2009 427 250   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở xí nghiệp vận tải biển vinafco"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf65p kungfu_gautruc 21-07-2010 103 48   Download

Đồng bộ tài khoản