Xí nghiệp xây dựng số 18

Xem 1-3 trên 3 kết quả Xí nghiệp xây dựng số 18
  • Đất nước ta đã trải qua gần 20 năm chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Qua thời gian, có thể nhận thấy sự phát triển thấy rõ của nền kinh tế, chúng ta đã từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, đời sống nhân dân đã được cái thiện rõ rệt.

    doc43p muommuom92 02-03-2013 114 49   Download

  • Thông tư số 18-TC/ĐTXD về việc hướng dẫn về định mức lợi nhuận, phân phối lợi nhuận xí nghiệp trong xây dựng cơ bản do Bộ Tài chính ban hành

    pdf8p lawtm11 22-11-2009 34 3   Download

  • Nợ chồng chất khiến các doanh nghiệp tìm cách cơ cấu lại nợ, khoanh nợ và kể cả biện pháp kỹ thuật chuyển nợ thành vốn góp. Câu chuyện của Bianfishco Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 4/2012, nợ xấu của toàn hệ thống tổ chức tín dụng xấp xỉ 108,6 nghìn tỷ đồng, tăng 28,18 nghìn tỷ đồng (35%), bình quân tăng 8,6%/tháng, cao hơn so với mức bình quân cùng kỳ năm trước.

    pdf7p qscaxzwde 23-09-2012 57 20   Download

Đồng bộ tài khoản