Xna 3.0 game

Xem 1-6 trên 6 kết quả Xna 3.0 game
 • Join the game development revolution today! XNA 3.0 greatly simplifies the development of your own games, lowering the barrier for programmers to get into game development. In XNA, you can start coding your games from the very start, a true revelation compared to other game programming environments. XNA doesn’t sacrifice power for this ease of use—it is built entirely on DirectX technology.

  pdf663p trasua_123 03-01-2013 22 3   Download

 • This book is meant to be a solid introduction to game development for somebody with basic knowledge of the NET Framework and C# (or similar technologies). No previous NA or other game or graphics development experience or knowledge is required.

  pdf508p ngocluu84 27-03-2014 20 5   Download

 • Many developers became interested in programming because they saw a video game and thought, “How did they do that?” This book helps demystify what is required to make video games. Being able to write games on a next-generation console such as the Xbox 360 has never been an option for the masses before. Now with the XNA Framework, games can be written for the console. By the end of this book, you will have created four complete games and many demos along the way. This book takes a serious look at performance-related issues when writing games using XNA for Windows and the Xbox 360.

  pdf792p hotmoingay3 09-01-2013 27 5   Download

 • Bởi vì XACT sử dụng giao thức mạng để giao tiếp với các tiện ích thử giọng, bạn sẽ cần để mở khóa các cổng cho cả hai XACT và tiện ích các thử giọng. Nếu bạn theo các bước trong chương 1, các cổng này nên đã được giải toả khi bạn cài đặt XNA Game Studio 3.0.

  pdf50p kennguyen3 23-10-2011 37 3   Download

 • Một phần cơ bản nhất của một đối tượng 3-D là một đỉnh. Toán học, các đỉnh là đại diện duy nhất của 3-D tọa độ của họ (được ánh xạ tới các kiểu dữ liệu Vector3 trong XNA), nhưng XNA chúng bao gồm thông tin thêm, chẳng hạn như kết cấu, màu sắc,

  pdf45p kimku15 18-10-2011 38 5   Download

 • So sánh hai con số để hiểu làm thế nào sự khác biệt này ảnh hưởng đến định nghĩa "đỉnh cao hơn đỉnh một xuất hiện trên màn hình, phối hợp Y của nó thấp hơn. Tất cả những gì bạn cần làm bây giờ là rà soát lại các phương pháp cập nhật của lớp Game1 gọi không đồng bộ mới phương pháp tìm kiếm phiên, bằng cách bao gồm các dòng sau:

  pdf45p kimku15 18-10-2011 25 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản